Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 29-30


Jan Verhoeven, restaurateur kunstschilder en taxateur

Drie jaar studie: met lof geslaagd

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Gooi- en Eembode 2 oktober 1986

BUSSUM - De in Bussum wonende kunstschilder Jan Verhoeven, thans 70 jaar, in ons hele land bekend om zijn werk op het terrein van kunst-restauraties, heeft het aangedurfd om nog een studie van drie jaar te ondernemen om ook zijn erkenning te verwerven als taxateur over alle perioden in de beeldende kunsten. Welnu: hij is 'Met lof' geslaagd en hij is daar terecht niet weinig trots op.

Het begon voor hem allemaal in de dertiger jaren, toen hij les nam bij de kunstschilder Is Naarden, waarna hij in 1938 naar de Nationale Schildersschool in Utrecht trok om het diploma 'Meester-schilder' te behalen.

De mobilisatie maakte daar een einde aan, nadat hij ook nog tekenles van de architect Jac. London in Hilversum had gevolgd. Maar tijdens de oorlogsjaren toen hij gezond en wel terugkwam na deelgenomen te hebben aan de gevechtshandelingen tijdens de verraderlijke inval van de Duitsers, nam hij les in schilderen, tekenen en het restaureren van oude en nieuwe schilderijen bij de kunstenaar H.A. Dievenbach te Laren.

Boetseren

Tot 1953 volgde hij lessen in boetseren en anatomie van Dirk te Nijenhuis te Bussum. Hij nam op het gebied van de Vrije Schilderkunst deel aan minstens acht belangrijke groepstentoonstellingen, voor restauratiewerk kwam hij in los verband bij de Amsterdamse restaurateur Zeegers te Amsterdam. En daarmee begon een uiterst belangrijke periode in zijn leven. Hij werkte in vele grachtenhuizen te Amsterdam, werkte voor de Suassostichting te Amsterdam en nam deel aan de restauratie van het Groot Regentenstuk in het Tehuis voor Ouden van Dagen aan de Roetersstraat te Amsterdam.

Immens werk

In 1948 werkte hij in het Paleis op de Dam, deed vele particuliere restauraties en begon aan het immense werk, onder leiding van Zeegers, van de restauratie der orgelfrontdeuren in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, totaal 144 vierkante meter, allemaal voor de inhuldiging van Koningin Juliana. Het is onmogelijk om al zijn particuliere belangrijke opdrachten te vermelden. Wel noemen wij de kopie van de St. Vitusschrijn, zoals deze te vinden was in Mönchen-Gladbach in gepolychromeerd hoogglanszilver. Deze bevindt zich in de St. Vituskerk te Bussum.

Studiereizen

Na met Dr. Bouvy te Bussum gewerkt te hebben voor de grote Maria-tentoonstelling in Concordia te Bussum (1954) begon hij aan een studiereis naar Noord-Afrika, Griekenland en Turkije. Daaruit resulteerde een soloexpositie. Toen wist hij nog niet dat hij in 1966 een belangrijke ontdekking zou doen op een schilderij van een 17e-eeuwse meester: Thomas Willebrorts-Bosschaert. En het was nog niet eens zijn grootste ontdekking. Want toen hij aan de restauratie begon van de Herovering van Naarden in 1673, van de hand van Johan Huchtenburg (1647-1733) werd dit aanleiding tot de spectaculaire restauratie en ontdekking op het schilderij 'De Slapende Schoolmeester' van Jan Steen, waar hij een bloot kind op ontdekte, Deze ontdekking maakte hem bijna. wereldberoemd. In binnen- en buitenland werd in de pers hierover geschreven.
Hij werkte voorts voor het Rijksmuseum 'Het Catharijne Convent' te Utrecht. Van belang was zijn tentoonstelling in 't Spant 'Bussum Picturaal', die één van de oorzaken werd dat het gemeentebestuur overging tot belangrijke aankopen uit zijn particulier bezit van werken die ten nauwste verband hielden met de historie van Bussum.

Rusteloos

Jan Verhoeven vond het klaarblijkelijk nog niet genoeg. Drie jaar geleden wenste hij, gebruik makend van zijn ervaring en gedeeltelijke erkenning voor een korte periode in de kunst, alsnog aan de studie te beginnen voor erkend taxateur voor alle kunstperioden. Op 18 juli moest hij op voor het examen bij Kunsthandel Douwes aan het Rokin te Amsterdam, waar een commissie aanwezig was van kunsthandelaren, makelaars o.r.g., vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en de secretaris van de Vereniging van Makelaars en Taxateurs. Hij was al zo handig geweest om eerder een scriptie in te zenden van werkzaamheden gedurende tien jaar in het restauratievak. Twee uur lang moest hij taxeren op 'herkenning' (meester vaststellen), penseelvoering, voorstelling, tijd en geschiedenis over alle perioden en hij moest de wetten kennen.

Rusland

,,Jarenlang bezoek ik veilingen in de kunst", aldus Jan Verhoeven. ,,Ik ken mijn vak door en door en bovendien had ik heel serieus gestudeerd. Daardoor had ik er niet zoveel moeite mee, ook al door mijn restauratiewerk". Ondanks dit alles ondernam Jan Verhoeven rusteloos reizen naar Rusland. Het was de ook in Nederland bekende Dr. Irene Linnik, die gespecialiseerd is in de kunst van Rembrandt en de Vlamingen, die in de Hermitage in Leningrad hangen, die hem belangrijke restauraties en ateliers daar liet zien. Hij bezocht musea en kloosters (Ikonenkunst) en hield steeds voor ogen dat hij de eerste aanzet moest geven tot bevordering van culturele betrekkingen tussen Rusland en Nederland.

,,Ik heb nog zoveel plannen", aldus Verhoeven. ,,Ik wil schilderen zoveel ik kan, ik wil nog van alles leren wat er op het gebied van de beeldende kunst bestaat. Als je op die manier werkt, blijf je in je vak eeuwig jong".

 

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 97 gasten en geen leden online