HOME HKB
Open Menu

IContactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 28


Bladvulling

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Cornelis Dirk van Vliet

Geb. te Amsterdam, 15 November 1875. Gehuwd met Maria Christina van der Shatte Olivier, 29 Mei 1902.
Bezocht de H.B.S. te Amsterdam. Behaalde het diploma Boekhouden en verkreeg in 1894 de acte M.O. K XII en q. In 1901 volgde de bevordering tot Candidaat-Notaris.
Was Directeur van de Koffie-Cultuur-Maatschappijen Troeneng (Plantage op de Kloet te Kediri), Tangkil en Smeroe (Plantage op de Smbroe te Malang).
Is thans Directeur van de Hollandsche Hypotheekbank te Amsterdam, Adviseur van De Amsterdamsche Spaarkas aldaar, Commissaris van de Nationale Maatschappij van handel in onroerende goederen, Commissaris van de Maatschappij ,,De Amstel" tot exploitatie van onroerende goederen. Commissaris van de 'Naamlooze Vemnootschap ,,Hollandsch Grondbezit", Commissaris van de Maatschappij ,,Eendracht" tot exploitatie van onroerende goederen" en Gedelegeerd Commissaris van de Levensverzekeringmaatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G. te Amsterdam. Voorts Voorzitter van het Bestuur der Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken te 's-Gravenhage.
Schreef o.m. diverse bijdragen, opgenomen onder het mengelwerk van de Jaarboekjes, uitgegeven door de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken;
Adres: Villa ,,Eikenhorst", Statenlaan, Bussum.

 

C.D. van Vliet 

In "Bekende landgenoten" 1e Jaargang 1920  Hollandsche Uitgeversmaatschappij "Amsterdam" Amsterdam  pg. 143

Op zijn Bussumse opstellen bouwde Mevrouw Bruineman voort voor "Dorp met de Groene Spieghel" (1966 t.g.v. 150-jarig Bussum).

 

 

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 60 gasten en geen leden online