HOME HKB
Open Menu

IContactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 28


Bladvulling

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Cornelis Dirk van Vliet

Geb. te Amsterdam, 15 November 1875. Gehuwd met Maria Christina van der Shatte Olivier, 29 Mei 1902.
Bezocht de H.B.S. te Amsterdam. Behaalde het diploma Boekhouden en verkreeg in 1894 de acte M.O. K XII en q. In 1901 volgde de bevordering tot Candidaat-Notaris.
Was Directeur van de Koffie-Cultuur-Maatschappijen Troeneng (Plantage op de Kloet te Kediri), Tangkil en Smeroe (Plantage op de Smbroe te Malang).
Is thans Directeur van de Hollandsche Hypotheekbank te Amsterdam, Adviseur van De Amsterdamsche Spaarkas aldaar, Commissaris van de Nationale Maatschappij van handel in onroerende goederen, Commissaris van de Maatschappij ,,De Amstel" tot exploitatie van onroerende goederen. Commissaris van de 'Naamlooze Vemnootschap ,,Hollandsch Grondbezit", Commissaris van de Maatschappij ,,Eendracht" tot exploitatie van onroerende goederen" en Gedelegeerd Commissaris van de Levensverzekeringmaatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G. te Amsterdam. Voorts Voorzitter van het Bestuur der Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken te 's-Gravenhage.
Schreef o.m. diverse bijdragen, opgenomen onder het mengelwerk van de Jaarboekjes, uitgegeven door de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken;
Adres: Villa ,,Eikenhorst", Statenlaan, Bussum.

 

C.D. van Vliet 

In "Bekende landgenoten" 1e Jaargang 1920  Hollandsche Uitgeversmaatschappij "Amsterdam" Amsterdam  pg. 143

Op zijn Bussumse opstellen bouwde Mevrouw Bruineman voort voor "Dorp met de Groene Spieghel" (1966 t.g.v. 150-jarig Bussum).

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 152 gasten en geen leden online