HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 28


71-jarige Bussumse verschijnt met gedichtenbundel

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Van Bea Braam (geb. 27-7-1915 te Naarden, verschenen in het  Contactblad Jrg 1 nr 3  reeds één prozabijdrage en 2 gedichten.
Ook Gooise verhalen nam bijdragen van haar op.
Willern Brandt plaatste indertijd al gedichten van haar in 'zijn' Bussumsche Courant.
Op 27 september jl. verscheen een dichtbundeltje (dat in zeer beperkte oplage in 1984 voor intimi verschenen was).

Gooi- en Eemlander 27-9-1986:

(Van onze medewerkster Tamira Scheerder

 

BUSSUM - ,,Als kind las ik al drie boeken per week. Boeken zijn altijd mijn grootste vrienden geweest", aldus Bea Braam. Deze week verscheen van de 71-jaige Bussumse de gedichtenbundel 'Een handvol bloemen', een autobiografische bundel waarin ondermeer de oorlog ter sprake komt. Rond 1940 begon mevrouw Braam met het schrijven van gedichten. Daarnaast werd er druk over en weer gecorrespondeerd met mensen die zich bezig hielden met literatuur. Haar gedichten zijn nooit eerder in bundel uitgegeven. Wel werden er in de verzameling Gooise Verhalen, die in het najaar verscheen, twee bijdragen van haar opgenomen.

Mevrouw Braam: ,,Ik houd er niet van om met mijn werk te leuren. Ik schrijf puur voor mezelf. Toevallig werd ik door de uitgever benaderd. Ik vind het leuk dat er aandacht aan wordt besteed, maar ik zou er zelf nooit opkomen".

Marcus van der Heide is de uitgever van de gedichtenbundel. Hij leerde Bea Braam kennen via de Historische Kring Bussum.
Van der Heide: ,,De gedichtenbundel is in een oplage van 70 verschenen en niet bedoeld voor de handel. Ik verwacht ook niet dat er een herdruk zal komen. We hebben her en der in Bussum wat boekjes verspreid. Ze liggen onder andere in de boekhandels ter inzage. Ze kunnen daar worden besteld of bij de auteur zelf voor de prijs van zes gulden". 
Bea Braam woont aan de Nieuwe Brink 39.

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 33 gasten en geen leden online