HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 26


Oproep

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

In het voorjaar verscheen de "bonte verzameling over 'het lieve leven' in Het Gooi"  Gooise Verhalen bij Uitgeverij Michon B.V. Bussum.

De zoveelste bespreking na die in kranten+tijdschrift TVE is niet meer nodig. In vervolg op het In Memoriam Hans de la Rive Box in het vorige nummer van het Contactblad noemen we hier slechts de bijdrage van Leo Akkermans "Het Gooische Treinraadsel" [titel van een boek van De la Rive Box] n.a.v. de 'kwartjesboeken' uit de dertiger jaren,  waaronder vele van de genoemde auteur.

Gaarne nodigen we Bussumse inzenders, die hun bijdragen geretourneerd zagen zonder publicatie ervan dus, uit deze onze redactie te doen toekomen. Zo mogelijk putten wij uit deze nooit opdrogende bron van verhalen.

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 44 gasten en geen leden online