HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 26


Oproep

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

In het voorjaar verscheen de "bonte verzameling over 'het lieve leven' in Het Gooi"  Gooise Verhalen bij Uitgeverij Michon B.V. Bussum.

De zoveelste bespreking na die in kranten+tijdschrift TVE is niet meer nodig. In vervolg op het In Memoriam Hans de la Rive Box in het vorige nummer van het Contactblad noemen we hier slechts de bijdrage van Leo Akkermans "Het Gooische Treinraadsel" [titel van een boek van De la Rive Box] n.a.v. de 'kwartjesboeken' uit de dertiger jaren,  waaronder vele van de genoemde auteur.

Gaarne nodigen we Bussumse inzenders, die hun bijdragen geretourneerd zagen zonder publicatie ervan dus, uit deze onze redactie te doen toekomen. Zo mogelijk putten wij uit deze nooit opdrogende bron van verhalen.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 97 gasten en geen leden online