HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 26


Dorpslied voor Bussum

van de redactie

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

Zie ook

 

Martin Heyne bezorgde ons een fotocopie uit 11 mei 1978, die wij gaarne afdrukken:

BUSSUM -  Bussum kent sinds kort haar eigen dorpslied. Dit is te danken aan Jules de Corte. Hij maakte het dorpslied voor de Tros, die op koninginnedag in Bussum het programma Toerja-toemee verzorgde. Tijdens de opname in het Spant zong Jules de Corte het lied in aanwezigheid van Bussums eerste burger.

De tekst van het lied is als volgt:

Refrein:
Bussum, dat in vroegere tijd lang zo dicht niet aan Hiiversum grensde,
Bussum, waarheen destijds vooral de wat meer welgestelden forensden,
Bussum, met het Spiegel, waarin je na jaren de weg pas kunt leren,
Bussum, lieve plek in het Gooi, nooit of nimmer genoeg te waarderen.
Waar de eeuwige vlam der tv jarenlang heeft gebrand,
Bussum, jij bent en jij blijft een onmisbaar juweel in ons land.

De tijd van de groei lijkt voor Bussurn voorbij, dat valt niet te ontkennen.
Er is immers vrijwel geen ruimte meer wij om nog nieuwbouw te plannen.
Men wil in het centrum van alles gaan doen, men is plannen aan het smeden.
Maar maak je niks wijs, het gaat toch om de poen, net als in andere dorpen en steden.

Refrein:

Er liggen problemen te kust en te keur, die niet weg zijn te praten.
Maar kom, geen getob en vooral geen gezeur; houdt de zon in de gaten.
Wij wensen oprecht, daar is geen twijfel aan, moge Bussum floreren.
Dat alles voor allen naar wens moge gaan, eerlijk, dat hopen wij zonder mankeren.

Bussum, dat in vroegere tijd lang zo dicht niet aan Hiiversum grensde,
Bussum, waarheen destijds vooral de wat meer welgestelden forensden,
Bussum, met het Spiegel, waarin je na jaren de weg pas kunt leren,
Bussum, lieve plek in het Gooi, nooit of nimmer genoeg te waarderen.
Waar de eeuwige vlam der tv jarenlang heeft gebrand,
Bussum, jij bent en jij blijft een onmisbaar juweel in ons land.

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 130 gasten en geen leden online