HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 21


Felicitaties gaan uit naar:

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

1 Muziekvereniging Crescendo met het 95-jarig bestaan.
Naar wij vernemen wordt er aan het Jubileumboek 100 jaar gewerkt, zodat wij over vijf jaar ongetwijfeld op deze, één der oudste (na Toonkunst !), muziekvereniging terugkomen.

2 Turnclub "De Oude Garde" met het 81-jarig bestaan.
Pas op de Infomarkt van 30 augustus jl. werd ons de 'Geschiedschrijving over het wel en wee' van 19 oktober 1985 ter hand gesteld.

3 Bussums Schaakgenootschap met het 75-jarig bestaan.
Voorzitter Ton Sibbing deelt mee dat aan een Herdenkingsbulletin gewerkt wordt. De officiële stichtingsdatum is 2 oktober 1911.

4 Het Goois Lyceum met het 75-jarig bestaan.
Onder redactie van Drs. J.P. de Zeeuw zag een kloek Gedenkschrift van 74 pgg het licht, waarin Dr. de Vrankrijker de eerste "Vijftig jaar Gooise H.B.S." voor zijn rekening neemt (pag. 2-19). Wij voegen aan het boek nog een illustratie toe, waarop wij toevallig stoten:

"De hoeksteen-legging voor de Gooische Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Bussum, Zaterdag 21 Jan. j.l. 
in tegenwoordigheid van Burgemeester Mr. s' Jacob, autoriteiten en belangstellenden.
Het schoolgebouw, dat deze schilderachtige streek in hooge mate ten goede zal komen, verrijst op een terrein nabij
den Brediusweg, terwijl de opening in September a.s. zal plaats hebben; als directeur treedt op Dr. Fabius, thans
leeraar te Dordrecht".
Bericht in De Prins van januari 1911, aangetroffen in het knipselarchief van De Vaart Hilversum
    
   

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 111 gasten en geen leden online