HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 15

Boekbespreking

Klik hier voor de PDF versie van dit atikel

 

Albert J.J. van de Bunt: Nostalgisch gezicht Bussum

Uitgeverij Technipress (Plaats en jaar van uitgave niet vermeld; pagina's niet genummerd) Prijs ƒ 24,90

 

A.C.J. de Vrankrijker

De uitgever heeft het boek goed verzorgd, de auteur niet. Hij legt ons tal van slordigheden en aperte fouten voor. Dat begint al dadelijk in de regels twee en drie van het 'Woord vooraf'. Daar wordt gezegd, dat de naam Bussum het eerst genoemd wordt in de 'Informatie' van 1514. Hier heeft Albert van de Bunt een auteur uit een ver verleden geraadpleegd: we weten al meer dan een halve eeuw dat Bussum wordt genoemd in de baljuwrekening van Berndt van de Dorenwerde, en wel onder het jaar 1306, op datum 6 september. Uit 1387 kennen we een vermelding bij een deling van venen.
Iets verder in het Woord vooraf worden tien Bussumse bijnamen van weleer genoemd. Ze zijn overgenomen uit een iets langer rijtje in 'Bussum in oude ansichten'. Onderaan de bladzij verontschuldigt zich de auteur over het feit dat enkele foto's minder scherp zijn doorgekomen. Het gaat hier om afbeeldingen, waarvan de auteur vermoedelijk geen origineel ter beschikking had, en die hij uit het genoemde ansichtenboekje [bij De Vrankrijker welbekend uiteraard] overnam. Bij menig foto herken ik datzelfde boekje als bron van het bijschrift.

De wandeling door Bussum begint bij De Gooische Boer.
Ik laat enkele aanmerkingen volgen. Op de derde fotopagina staan onder elkaar 2 foto's van de Josef Israëllaan, genomen van de Huizerweg af. De ene is tien jaar ouder dan de andere. Het verschil is te gering om opname van een tweetal te rechtvaardigen. Dezelfde hoek vinden we op de 14de bladzijde van achter gerekend. Hier noemt de auteur het echter 'Het eerste deel van de Brediusweg'! Op de negende fotopagina staat een foto van een laan bij de Huizerweg, naar de plaatsing te oordelen het Singel. Men ziet echter heel andere villa's dan daar ooit gebouwd werden. Hier is een ansicht gebruikt waar de maker een foutief onderschrift onder zette. Op één der edities staat inderdaad het woord Singel, maar het stelt een deel van de Koningslaan voor.

Op fotopagina 35 zien we onderaan de markt en daarboven een laan in het 'Wilhelminapark'. Ze worden beide in het Wilhelminaplantsoen gesitueerd. Ten onrechte: het Wilhelminapark moet men zoeken bij het station over de grens met Naarden. Afgebeeld is de Prins Hendriklaan.
Nog wat verder vindt men op een linkerpagina een foto van het Willem Bilderdijkplantsoen in 1947. Er staat echter een boogbrugje op, dat in 1944/45 door de Duitsers is weggehaald. Van dit plantsoen zijn liefst zeven foto's opgenomen. De auteur had zich hier kunnen matigen om ruimte te winnen voor andere facetten van Bussum, die ik node mis.

Albert van de Bunt woont in Dokkum. Blijkbaar toch te ver weg om zich goed op de hoogte te stellen en een meer verantwoorde keuze te maken, zonder opvallend sterk te steunen op een eerder uitgekomen boekje.

De vrij uitvoerige aandacht die ik in het bovenstaande aan het werk van Albert besteedde, verdient hij eigenlijk niet; een waarschuwing heeft echter zin en dient dan gemotiveerd te zijn.

Augustus 1986
A.C.J. de Vrankrijker

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 142 gasten en geen leden online