HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Het Prins Hendrikpark als thema van dit nummer, zou je kunnen zeggen. De blik die je, komend uit het Station, op deze villawijk hebt, dreigt drastisch te veranderen, als straks het monumentaal  gelegen pand Prins Hendriklaan 1 moet wijken voor nieuwbouw van appartementen van zoveel verdiepingen hoog.. .
Martin Heyne verwoordde zijn lezing over het  "Park"  tot een artikel voor het Contactblad, terwijl Mevrouw Jensma, kort voor haar vertrek uit Bussum, nog schrijft over de Bibliotheek, waar zij in de dertiger jaren als stagiere werkte. Bij dit nostalgisch verleden past ook de kijk, die een zekere Van de Bunt op Bussum heeft, al is er sprake van wazigheid daarbij  (zie de bespreking van Dr de Vrankrijker). Historisch is (en wordt) ook het DORPSLIED VOOR BUSSUM.

Bijzonder verrast waren we over de reactie op het Begrafenisnummer: Koos Ruijzendaal verhaalt over een ver familielid, in het verre Italië begraven.

Geheel andere stof is die betreffende Verenigingen. We noemen er verschillende, doch slechts één krijgt extra aandacht. Doch dat de overige verenigingen even voorspoediglijk gedijen als   De 85 jarige Gooische!

Graag vragen wij uw aandacht voor het debuut van een 75 en een 71 jarige Bussumer, en nog voor de restaurateur-kunstschilder Jan Verhoeven.
Vergeet u ook de activiteiten in de Regio niet.

Het belangrijkste treft u overigens op de volgende pagina: de data van de eerstkomende Bijeenkomsten der Historische Kring.

 
Prins Hendriklaan 1 in de dertiger jaren

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 102 gasten en geen leden online