HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Het Prins Hendrikpark als thema van dit nummer, zou je kunnen zeggen. De blik die je, komend uit het Station, op deze villawijk hebt, dreigt drastisch te veranderen, als straks het monumentaal  gelegen pand Prins Hendriklaan 1 moet wijken voor nieuwbouw van appartementen van zoveel verdiepingen hoog.. .
Martin Heyne verwoordde zijn lezing over het  "Park"  tot een artikel voor het Contactblad, terwijl Mevrouw Jensma, kort voor haar vertrek uit Bussum, nog schrijft over de Bibliotheek, waar zij in de dertiger jaren als stagiere werkte. Bij dit nostalgisch verleden past ook de kijk, die een zekere Van de Bunt op Bussum heeft, al is er sprake van wazigheid daarbij  (zie de bespreking van Dr de Vrankrijker). Historisch is (en wordt) ook het DORPSLIED VOOR BUSSUM.

Bijzonder verrast waren we over de reactie op het Begrafenisnummer: Koos Ruijzendaal verhaalt over een ver familielid, in het verre Italië begraven.

Geheel andere stof is die betreffende Verenigingen. We noemen er verschillende, doch slechts één krijgt extra aandacht. Doch dat de overige verenigingen even voorspoediglijk gedijen als   De 85 jarige Gooische!

Graag vragen wij uw aandacht voor het debuut van een 75 en een 71 jarige Bussumer, en nog voor de restaurateur-kunstschilder Jan Verhoeven.
Vergeet u ook de activiteiten in de Regio niet.

Het belangrijkste treft u overigens op de volgende pagina: de data van de eerstkomende Bijeenkomsten der Historische Kring.

 
Prins Hendriklaan 1 in de dertiger jaren

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 197 gasten en geen leden online