HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) inhoud

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

INHOUD

1  Opening Literaire Tentoonstelling 3 november
3  M.J.M. Heyne Over het ontstaan van het Prins Hendrikpark
11 M. Jensma-Marx 'De Openbare Leeszaal in de dertiger jaren
15  A.C.J. de Vrankrijker Boekbespreking
17  Lezers reageren : Koos Ruijzendaal Zouaaf Antonius Ruijzendaal in Velletri begraven (+ Naschrift Marcus van der Heide)
21  FELICITATIES GAAN UIT NAAR.... De Gooische 85 jaar
26  Jules de Korte DORPSLIED VOOR BUSSUM Oproep betreffende Michon's Gooise verhalen
27  Debuut van Oud-Bussumer Molenaar
28  Gedichtenbundel van Bea Braam, Curriculum vitae van Cornelis Dirk van Vliet
29 Restaurateur-kunstschilder Jan Verhoeven
30  Rectificatie inzake Hr. Westerweel
32  Els Witteveen : Agenda activiteiten

Verantwoordinq illustraties :
Pg [11]  Fam. aLangemeijer  
4  Gemeente Bussum   
6/8  Martin Heyne   
11  Marcus v.d.Heide 
12  Mevr.  Jensma 
21 De Vaart Hilversum
23 1) Jubileumnummer Gooinieuws 1901-46
   2) Gooische Hockey Club 1985 
24 Gedenkboek  1901-41.

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 109 gasten en geen leden online