HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) inhoud

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

INHOUD

1  Opening Literaire Tentoonstelling 3 november
3  M.J.M. Heyne Over het ontstaan van het Prins Hendrikpark
11 M. Jensma-Marx 'De Openbare Leeszaal in de dertiger jaren
15  A.C.J. de Vrankrijker Boekbespreking
17  Lezers reageren : Koos Ruijzendaal Zouaaf Antonius Ruijzendaal in Velletri begraven (+ Naschrift Marcus van der Heide)
21  FELICITATIES GAAN UIT NAAR.... De Gooische 85 jaar
26  Jules de Korte DORPSLIED VOOR BUSSUM Oproep betreffende Michon's Gooise verhalen
27  Debuut van Oud-Bussumer Molenaar
28  Gedichtenbundel van Bea Braam, Curriculum vitae van Cornelis Dirk van Vliet
29 Restaurateur-kunstschilder Jan Verhoeven
30  Rectificatie inzake Hr. Westerweel
32  Els Witteveen : Agenda activiteiten

Verantwoordinq illustraties :
Pg [11]  Fam. aLangemeijer  
4  Gemeente Bussum   
6/8  Martin Heyne   
11  Marcus v.d.Heide 
12  Mevr.  Jensma 
21 De Vaart Hilversum
23 1) Jubileumnummer Gooinieuws 1901-46
   2) Gooische Hockey Club 1985 
24 Gedenkboek  1901-41.

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 49 gasten en geen leden online