HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 29-30

AGENDA ACTIVITEITEN JUNI t/m OKTOBER 1986 Bussum e.o.

Els Witteveen

Klik,hier voor de PDF versie van dit artikel

 

HISTORISCHE KRING BUSSUM Openbare Bibliotheek Dr.A.Kuyperlaan 5

3 september : Lezing "Archeologische activiteiten in het Gooi" Spreekster MW Addink-Samplonius archeologe Goois Museum.
 Na de pauze [begin van serie] 'een oude Bussemer vertelt over zijn/haar herinneringen". Aanvang 20.00
Voorlopig in 1986 in EXPOSITIERUIMTE "TER SCHUURE" Brinklaan 146b Gebruiksvoorwerpen, kleding etc. van rond de eeuwwisseling.
 Daarnaast verzamelde voorwerpen van de Werkgroep Oudheidkamer van de H.K.B. Geopend do. en zat. van 10.00 tot 16.00
30 augustus : in theater 't SPANT Informatiefiestival van Bussumse instellingen. Ook de H.K. zal aanwezig zijn met een informatiestand.

Activiteitedacties behoud IRENESTUDIO
- Bouwsteencoupures à f 25,-op rek. 55.40.30.888
- Fraaie prent met oude afbeelding van het gebouw a f 11,50 bij Kunsthandel Dekker
- Vin de la Chapelle 'Irène, sélectionné par Wijnhandel Hooft
- Inlichtingen en suggesties m.b.t. de Irenestudio Heer Herrebrugh tel. 47112

Juni t/m september VITUSKERK Rondleidingen in de kerk en bezichtiging van het Ademaorgel verzorgd door leden van de Werkgroep  Behoud en Restauratie St. Vituskerk. Inlichtingen Mw. Wennink tel. 12596 en VVV, 30264
Juli/ augustus in Kunstenaarscentrum "DE VONK" Nassaulaari 43 Expositie "Kunstbouwproject"; de opgave is van het gebouw DE VONK  en de stedelijke omgeving tijdelijk een nieuwe architectonische belevenis te maken. Verder lezingen over relatie architectuur en kunst.  Het project is onderdeel van TOER-IN NOORD HOLLAND met dit jaar als thema 'Architectuur en kunst'. De Toer-in krant verkrijgbaar bij de VVV Wilhelminaplantsoen 6.

CULTUREEL CENTRUM DE VAART Goois Museum Vaartweg HILVERSUM

t/m 6 juli : Expositie "Na de dood in Noviomagus', Romeinse opgravingen in Nijmegen e.o. Samengesteld door Rijksmuseum Kam Nijmegen.
20 juli t/m 31 augustus : Expositie "De Gooise Boerderij" Samenstelling Goois Museum
24 september: Lezinq Historische Kring ALBERTUS PERK "Het Veenland" Spreker Dr. K. Mur.
Zaterdag 27 september volgt een excursie naar het Veenmuseum in Vinkeveen.

Oktober : Streek/Gemeenteaqchief HiLversum Oude Enghweg 23
Cursus Paleografie (oud schrift) Inlichtingen vanaf september bij de archivaris Mw Abrahamse tel. o35 -292646

HISTORISCHT KRiNG BLARICUM
7 juni : werken van architect P.J.H.Cuypers" Spreker Dr. P. Post. Aansluitend een bezoek aan de Vituskerk daar.
Eind september : Dia-avond over het dorp Inlichtingen Hr.Adema 02153 -15015.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 345 gasten en geen leden online