HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 26

LEZERS REAGEREN

Van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel


HUIZE QUATRE-BRAS: enige reacties kwamen er op het foutieve adres Beeresteinerlaan 66 (Zie artikel in Contactblad jaargang 2, nummer 2), waarvan slechts het nummer goed is. Een jammerlijke vergissing. Het levert echter wel een artikel uit de krant op. Onze dank daarvoor gaat uit naar W.F. Wurster, Heemskerklaan 28 Naarden. 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 42 gasten en geen leden online