HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 26

LEZERS REAGEREN

Van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel


HUIZE QUATRE-BRAS: enige reacties kwamen er op het foutieve adres Beeresteinerlaan 66 (Zie artikel in Contactblad jaargang 2, nummer 2), waarvan slechts het nummer goed is. Een jammerlijke vergissing. Het levert echter wel een artikel uit de krant op. Onze dank daarvoor gaat uit naar W.F. Wurster, Heemskerklaan 28 Naarden. 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 123 gasten en geen leden online