HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 26

LEZERS REAGEREN

Van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel


HUIZE QUATRE-BRAS: enige reacties kwamen er op het foutieve adres Beeresteinerlaan 66 (Zie artikel in Contactblad jaargang 2, nummer 2), waarvan slechts het nummer goed is. Een jammerlijke vergissing. Het levert echter wel een artikel uit de krant op. Onze dank daarvoor gaat uit naar W.F. Wurster, Heemskerklaan 28 Naarden. 

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel