HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 1

Woord vooraf

J.W.A. Beltman, hoofd plantsoendienst Gemeente Bussum.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

"Een begraafplaats moet ons aan wat anders doen denken dan aan een bergplaats van lijken, zij moet ook tot ons spreken van bewijzen van hulde, liefde en herdenken vam het tegenwoordige geslacht aan  dat, hetwelk voorafging"
Vlaardingsche Courant d.d. 11 oktober 1873

 

Binnen de gevarieerdheid aan werkzaamheden in mijn funktie neemt o.a. het beheer van de begraafplaatsen een bijzondere plaats in. Daarom ben ik uw vereniging dan ook erkentelijk voor het verzoek  een enkel woord te schrijven ter inleiding van dit themanummer, dat geheel gewijd is aan het 100 jarig bestaan van de huidige Algemene Begraafplaatsen in Bussum. Niet een moment om feest te vieren  maar wel om te gedenken; om er even bij stil te staan.

De Bussumse begraafplaatsen zijn geen voorbeelden van tuinarchitectonische hoogstandjes. Wel is er de laatste jaren een aktief groenaanplant beleid gevoerd. Dit zal in de komende jaren nog verder  worden uitgebouwd. Binnen het kader van de mogelijkheden, in het spanningsveld van het streven naar zo groen en stjjlvol mogelijk beheer en optimaal dienstbetoon enerzijds en efficiente bedrijfsvoering anderzijds wordt dagelijks en met succes gewerkt aan een goed verzorgingsniveau.

Een bezoek aan de begraafplaatsen, anders dan met het doel er overledenen te te begraven of te bezoeken, is alleszins de moeite waard. Het groen is er gevarieerd, statig en goed verzorgd. In de heersende rust vormt het fluiten der vogels er een welkome onderbreking. Op de grafmonumenten zijn veelal in een paar woorden complete levensverhalen te lezen.

Zo'n bezoek zou er toe kunnnen bijdragen, dat de begrippen "dood en begraven" meer dan nu het geval is, deel van ons dagelijks leven gaan uitmaken. En dat acht ik een goede zaak. Zouden we, wetende dat het moment van dood voor iedereen eens aanbreekt, er niet goed aan doen om tijdens ons leven in elk geval onze wensen over een laatste rustplaats duidelijk kenbaar te maken? In alle rust kan erover worden gesproken en kunnen beslissingen worden genomen. Voor de nabestaanden kan het daardoor aanzienlïjk eenvoudiger worden.

Moge bovenstaande u tot nadenken stemmen.

Bussum, mei 1986

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 230 gasten en geen leden online