HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 1

Woord vooraf

J.W.A. Beltman, hoofd plantsoendienst Gemeente Bussum.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

"Een begraafplaats moet ons aan wat anders doen denken dan aan een bergplaats van lijken, zij moet ook tot ons spreken van bewijzen van hulde, liefde en herdenken vam het tegenwoordige geslacht aan  dat, hetwelk voorafging"
Vlaardingsche Courant d.d. 11 oktober 1873

 

Binnen de gevarieerdheid aan werkzaamheden in mijn funktie neemt o.a. het beheer van de begraafplaatsen een bijzondere plaats in. Daarom ben ik uw vereniging dan ook erkentelijk voor het verzoek  een enkel woord te schrijven ter inleiding van dit themanummer, dat geheel gewijd is aan het 100 jarig bestaan van de huidige Algemene Begraafplaatsen in Bussum. Niet een moment om feest te vieren  maar wel om te gedenken; om er even bij stil te staan.

De Bussumse begraafplaatsen zijn geen voorbeelden van tuinarchitectonische hoogstandjes. Wel is er de laatste jaren een aktief groenaanplant beleid gevoerd. Dit zal in de komende jaren nog verder  worden uitgebouwd. Binnen het kader van de mogelijkheden, in het spanningsveld van het streven naar zo groen en stjjlvol mogelijk beheer en optimaal dienstbetoon enerzijds en efficiente bedrijfsvoering anderzijds wordt dagelijks en met succes gewerkt aan een goed verzorgingsniveau.

Een bezoek aan de begraafplaatsen, anders dan met het doel er overledenen te te begraven of te bezoeken, is alleszins de moeite waard. Het groen is er gevarieerd, statig en goed verzorgd. In de heersende rust vormt het fluiten der vogels er een welkome onderbreking. Op de grafmonumenten zijn veelal in een paar woorden complete levensverhalen te lezen.

Zo'n bezoek zou er toe kunnnen bijdragen, dat de begrippen "dood en begraven" meer dan nu het geval is, deel van ons dagelijks leven gaan uitmaken. En dat acht ik een goede zaak. Zouden we, wetende dat het moment van dood voor iedereen eens aanbreekt, er niet goed aan doen om tijdens ons leven in elk geval onze wensen over een laatste rustplaats duidelijk kenbaar te maken? In alle rust kan erover worden gesproken en kunnen beslissingen worden genomen. Voor de nabestaanden kan het daardoor aanzienlïjk eenvoudiger worden.

Moge bovenstaande u tot nadenken stemmen.

Bussum, mei 1986

 

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 23 gasten en geen leden online