HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

 

Het is ons een genoegen u een Contactblad aan te bieden met een lang artikel dat ons werd aangeboden. We stellen ons eigenlijk voor om met kortere artikelen verscheidenheid te brenpen, maar  100 Jaar Algemene Begraafplaats is weer eens een heel ander onderwerp. Met wat korte bijdragen is er toch wel weer enige diversiteit van lektuur, dachten we.

Verder vragen we uw aandacht voor diverse schenkingen, zoals (reproductie van)  fotos, ansichtkaarten, boeken en ander materiaal. Het is goed er eens kennis van te nemen, nu de Historische Kring Bussum in de Bibliotheek bij het Spant eigen ruimte heeft. De werkgroep DOCUMENTATIE is druk doende alle gegevens te verwerken in overzichtelijke systemen, en na de vacantie krijqt u uitgebreider informatie over openingstijden enz.

Misschien stuit de door ons Nummer gestimuleerde vacantieganger op / in  een buitenlanase begraafplaats / kerk op de laatste rustplaats van een Bussumer. Dat zou zeer fraai zijn. Zo denk ik bijvoorbeeld aan het Protestantse kerkhof te Rome, waar beroemdheden als Keats, Shelley, de zoon van Goethe en Von Humboldt begraven liggen!

Gaarne besluiten we met "Een Tot Ziens" op 3 september (zie pg. 29/30 De activiteiten)

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 26 gasten en geen leden online