HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 ( mei 1986) inhoud

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

INHOUD

1  Woord vooraf door de heer J.W.A. Beltman
3  P. Soetens : 100 Jaar Grafrust op de Bussumse Algemene Begraafplaats
19 Marcus van der Heide : In Memoriam Hans de la Rive Box
21 Klaes Sierksma/Marcus van der Heide: Mia van Oostveen een vergeten Bussumer actrice?
24 Jan Kuyl/Els Witteveen : Schenkingen
26 Lezers reageren : Dr. Daelmans 60 jaar arts
29 Els Witteveen : Agenda activiteiten

 

Verantwoording illustraties

Foto pg 6    eigendom  A,J,A..Jansen
Fotos pg. 7,/10/11    genomen  dooren M.J.M.Heyne
Foto pg. 15   Schenking J.J.M.F. Winters
Foto pg. 16   genomen door Ben Bal
Afbeelding pg. 21  Mia van Oostveen, uit: Marquerite maakt een vlag pg. 6
Affiche pg. 23    Eigendom Mw  W.L. Ruit

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 232 gasten en geen leden online