HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Doelstelling 
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot 66n van de volgende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie,en verzet.

 

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist.Kring Bussum
(Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenennum-mers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f  3,-

 

Bestuur
M.Langemeijer voorzitter  Regentessenlaan 35, 1405 EJ Bussum tel. 10114
H.Marres-Schretlen vice-voorzitter  Vosmaerlaan 5 1401 BZ Bussum, 37239
Th.A.J.Meyer penningmeester  Nachtegaallaan 54 1403 CJ Bussum tel. 14685
A.C.Leenders-Schreiner  Grt Hertoginnelaan 27 1405 EB Bussum, tel. 36484
W.A.H.Voorneman-Prins  Pr.Willem van Orangelaan 1 1412 GJ Naarden, 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W.D.Kuyl  Voormeulenweg 45 1402 TH Bussum tel. 14235 perscontacten en acquisitie
E.Witteveen-Brenninkmeijer  Brediusweq 14A 1401 AG Bussum documentatie.

 

Redactie Contactblad
Els Witteveen  Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos  Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d.Heide  Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./ lay-out)

 

Advertenties :
De prijs voor een halve / hele paqina bedraaqt resp. f 60,-/ f 120,- per seizoen  (d.i. 3 x plaatsen). Opgave met ontwerp:  Brediusweg 14a Bussum.

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 105 gasten en geen leden online