HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 26-27

LEZERS REAGEREN

G.M. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Hendrik Theodorus Boelen 

Het is interessant dat wij nu, door het artikel in het CONTACTBLAD van oktober 1985 Klik hier, wat meer weten over deze bewoner van villa SPIEGELHOEVE. Tot nu toe was H.Th.Boelen in Bussum vooral bekend als een van de promotors van 't villadorp Bussum in de jaren rond 1880.

Reeds in 1874 liet hij Spiegelhoeve bouwen, één van de oudste villa's in het Spiegel. Spiegelhoeve lag bij de Nassaulaan spoorwegovergang, ongeveer ter plaatse van het huidige plantsoentje. Rond 1900 werd de villa afgebroken. Dankzij de heer Bouwman aan de Huizerweg beschikken wij nog over een foto van dat oude huis, gefotografeerd door zijn grootvader.

In 1878 schreef Boelen in de krant dat de Lindelaan de roem van Bussum uitmaakte en betaalde prompt f 100,-  toen er geld nodig was voor de begrinding van die laan.
Hij was verbonden aan het dagblad DE AMSTERDAMMER en schreef daarin zijn "Gooische Schetsen"  met de duidelijke bedoeling de Amsterdammers naar Bussum te lokken. Lyrisch schrijft hij in 1874 :
" De Spiegel in Bussum is in alle opzichten een schilderachtig oord. De wegen zijn er nogal menigvuldig, maar niet breed, kronkelend en allen zeer dik zanderig, verder bijna overal bouwland, meest rogge, boekweit wit bloeiend en aardappelen, aardig omlijst door boschaadjes van eiken hakhout. Hier en daar belangrijke hoogtes van half begroeide, half naakte duingrond en dat alles  opgevrolijkt door nederige huisjes en hutjes, soms in allergrilligste vorm daar neer gegooid. Daarbij hier en daar brem, braam en dopheidestruiken en heuveltjes met talloze wilde viooltjes.  Waar De Spiegel een weinig meer bearbeid was, vond men een enkel weiland en fraai beuken-, sparren-en larixhout . "

In Hotel Nieuw Bussum hield de dichter op 27 april 1877 een voordracht "Mijn broer de Minister", een blijspel in 3 bedrijven. Over dat Hotel Nieuw Bussum (thans liggen daar de Oranjeflats) schreef hij :
"Het Hotel Nieuw Bussum ligt in een goed aangeslagen maar nog jeugdig plantsoen, trouwens alles wat men hier ziet is nog slechts drie jaar hoogstens oud. De gezichten uit dit hotel zijn naar  alle windstreken, vooral op de bovenste kamers wezenlijk zeer riant. Naast het hotel staat een flinke stalhouderij, met o.a. een stal voor wel 20 paarden. In de tuin een muziekkiosk en daarvoor  een grooten houten tent. "

Boelen was een voorvechter voor het behoud van het landelijk schoon in Bussum, waardoor hij nogal eens in conflict kwam met de grond- en huizenspeculanten van die tijd. Zijn Bussum is verdwenen,  doch dankzij zijn nauwkeurige beschrijvingen hebben wij een prachtig beeld hoe het eens was.
Een nader onderzoek over hem en zijn werk kan mogelijk nog waardevol materiaal voor Bussums historie opleveren. Van beroep was hij cargadoor en scheepsreder in Amsterdam. In 1906 woonde op de Lindenlaan nummer 17 een Jacobus Boelen, eveneens cargadoor. De familienaam Boelen komt in Amsterdam nog veelvuldig voor. Het lijkt redelijk te veronderstellen, dat er in de familie nog het een en ander bewaard is gebleven over zijn werk, misschien wel de Gooische Schetsen.

Wie van onze leden wil zich daar eens in verdiepen?

November 1985
G.M. Langemeijer

 

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 95 gasten en geen leden online