HOME HKB
Open Menu
 Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2  (februari 1986) pag 19

UITREIKING  CULTUURPRIJZEN  1985

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Op 10 december 1985 werden door burgemeester Holthuizen de Raadhuisprijs aan Rudolf Geel en het Stipendium 1985 aan ons redactielid  Marcus van der Heide uitgereikt.  Besteedden we in het vorige nummer van ons blad reeds uitvoerig aandacht aan de Raadhuisprijs via het afdrukken van een interview uit de Gooi-en Eemlander Zie hier  ,ditmaal laten wij een gedeelte  van het verslag van de uitreiking van het Stipendium volgen uit hetzelfde dagblad. Uitvoerig wordt hierin het jury-rapport geciteerd. Aan het eind van dit rapport stond echter nog te lezen :  "Misschien zou dit wél in opdracht kunnen geschieden: de gemeente Bussum ként nu Van der Heide's  kwaliteiten..."
Wij kenden deze al langer en hopen dat hij ze nog lang zal aanwenden ten dienste van de Bussumse gemeenschap in het algmeen en die van de HKB in het bijzonder.


        
 
links burgemeester Holthuizen rechts Marcus van der Heide
De hierbij afgedrukte foto van de overhandiging van de oorkonde
werd gemaakt door onze oud-voorzitter W. K. van Berkel

Dit keer waren de cultuurprijzen (drs R. Geel ontving de Raadhuisprijs) toegekend in de sector letteren (proza, essay. poëzie, toneelstukken en journalistiek). In het bijzonder zijn publikatie  "Bussum door Schrijversogen", verschenen in 1984, lag ten grondslag aan de toekenning van het Stipendium. Het drukt naast een erkenning van een verdienstelijke prestatie en een aanmoeding  op in de ingeslagen weg door te gaan ook zijn verbondenheid met Bussum uit.

 

Opmerkelijk

Jury-voorzitter Wim Hazeu, citerend uit het juryrapport, zei onder andere: "De prestatie die Marcus van der Heide heeft geleverd acht de jury opmerkelijk. Immers, zonder enige opdracht,  stelde Van der Heide zijn "Bussum door Schrijversogen" samen, dat hij vervolgens in eigen beheer uitgaf. Hiervoor is alleen enthousiasme niet genoeg. Veeleer lijkt hier sprake van gedrevenheid.  Bedoeld werk - bibliografie, biografie, historische verkenning. bloemlezing, dit alles tegelijkertijd -  is een boeiend, levendig boek geworden, waarin het verre en minder verre verleden  van Bussum door schrijversogen tot leven is gebracht.

"Citaten uit talloze, dikwijls vrijwel vergeten of onbekende bronnen schilderen het Bussum van weleer. Hoeveel gedegen onderzoek voorafgegaan is aan het samenstellen laat zich slechts raden; overduidelijk aanwezig is een ruime kennis van en warme liefde voor het onderwerp: Bussum en literatuur.  Alleen reeds om al deze kwaliteiten verdient naar de mening van de jury dit boek, dat werd herzien en herdrukt, eem bekroning."

Hazeu hoopte dat het Stipendium Van der Heide zal inspireren bij zijn andere arbeid: Marcus werkt aan een uitgave van het dagboek van K.F. Pieck uit het begin van deze eeuw.  Ook bepleitte Wim Hazeu een nieuwe herdruk van "Bussum door Schrijversogen".  Maar dan met een uiteriijk van het boek, dat recht doet aan de inhoudelijke kwaliteiten.  Ook beviel hij de toegankelijkheid tot de vele kennis van Van der Heide voor een ruimer pubiiek aan.

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 70 gasten en geen leden online