HOME HKB
Open Menu
 Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 18

MR A.W. STORK "EEN GROOT VERLIES VOOR DEN A.N.W.B."

I.M. Tessensohn - Stork

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

De lektuur van de Contactbladen van de Historische Kring Bussum heeft mij er toe gebracht deze korte levensbeschrijving van mijn in december 1930 overleden vader te schrijven.  Zie het krantenknipsel Bussumsche Courant.

A.W.Stork is in 1880 in Hoogeveen Drente geboren, studeerde rechten in Leiden en had al heel vroeg veel interesse voor toerisme en reizen. Ik herinner mij dat hij in zijn studententijd al op de fiets van Leiden naar Assen fietste. Na zijn studie werkte hij aan de rechtbank in Leeuwarden en begon toen al met de ANWB samen te werken. In 1920 werd hij door de ANWB naar Amsterdam gehaald om daar als plaatsvervangend hoofdconsul te werken.

Wij verhuisden toen naar Bussum en woonden in het Spiegel. Al dadelijk ging zijn belangstelling uit naar uitbreiding van fiets-en wandelpaden in het Gooi. Ik herinner mij nog goed hoe vaak ik als 8-10jarige met hem.samen tochten maakte. In 1925 heeft hij toen het boekje WANDELINGEN IN HET GOOI EN OMSTREKEN, en ook een fietskaart van het Gooi door de ANWB laten uitgeven. Hij tekende alle plattegronden en kaarten zelf! Het was een gigantisch werk en hij was er zo intensief mee bezig dat hij vrouw en kinderen daardoor wel eens verwaarloosde.

Niet alleen het Gooi, ook andere provincies kwamen aan de beurt en ook voor het buitenland heeft hij reisgidsen en kaarten samengesteld. In 1929 wilde hij ook in de provincie Drente een wandel- en fietsroute uitqeven om daardoor het tourisme daarheen te bevorderen. Hij ging daarvoor per trein naar Assen en vandaar fietste hij met het tekenbord gewapend de routes af. Hij vatte echter een zware kou en stierf op 5 december 1930, 50 jaar oud.

Mijn leven heeft door de vroege dood van mijn vader een heel andere wending genomen. Door de recente kennismaking met  de Historische Kring is de herinnering aan mijn vader en de liefde die hij voor Bussum en het Gooi had weer wakker geworden. Vandaar dit stukje.

Huizen, oktober 1985 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 164 gasten en geen leden online