HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 17


 

Een groot verlies voor den A.N.W.B.

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De illustratie is aanklikbaar voor vergroting

 

Bussumsche Courant december 1930

BUSSUM. -  Zaterdag is alhier, na een korte ongesteldheid, in den ouderdom van 5O jaar overleden, mr. A.W. Stork, directeur van de afd. Toerisme van den A.N.W B.
In 1917 was mr. Stork voor het eerst met den A.N.W.B. in aanraking gekomen. Hij was destijds ambtenaar van het O.M. aan het kantongerecht te Leeuwarden en bezocht daar voor  kantongerechtszaken, veel den omtrek. Sedert zijn jeugd kende hij trouwens de provincies Friesland, Groningen, Drente en ook Twente goed.
Toen hij hoorde dat er plannen bestonden voor een wandelweg in het Noorden maar dat die niet zouden worden uitgevoerd omdat er niet genoeg natuurschoon was,  stelde hij een route samen en zond het ontwerp naar den A.N.W.B.  De hoofdconsul de heer G.A. Pos kwam over en de route van den wandelweg   Leeuwarden - Groningen - Assen - Heerenveen - Leeuwarden werd samengesteld.

Drie jaar later, toen Mr.Stork substituut officier van justitie bij de rechtank te Winschoten was, werd hem te Groningen een zetel in het algemeen  bestuur van den A.N.W.B. aangeboden. Op de eerstvolgende algemeene vergadering, die hij bijwoonde, wist de heer Pos hem te bewegen een functie aan te nemen, die door de uitbreiding van den Bond zeer noodig  was geworden. Men zocht namelijk een kracht, die zoowel verstand had van kaartbeschrijving  als van juiridische aangelegenheden. De heer Stork vestigde zich te Bussum.

Mr. Stork heeft vóór de reorganisatie van den bond, toen hij nog p!aatsvervangend hoofdconsul was. o.a. het zoo populair geworden boekje: "Wandelingen in het Gooi en omstreken" geschreven. Het succes van de wandelingen in het Gooi in den zomer van dit jaar, was eigenlijk alleen te danken aan het werk van mr. Stork en beteekende voor hem een groote voldoening.
Bovendien zijn de reiswijzers van Frankrijk, Spanje en Duitschland, en andere landen in Europa door mr. Stork samengesteld.

Een eenige dagen geleden in Drente op een onderzoekingstocht opgedane kou, heeft tenslotte dit leven, dat behalve voor zijn huisgezin van zoo groote beteekenis was voor het tourisme in Nederland en voor het Gooi, plotseling afgesneden.

 

 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 124 gasten en geen leden online