HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 9

QUATRE-BRAS

Bea Braam-Pater

Klik hier voor de PDF versie van dit arrtikel
De illustratie is aanklikbaar voor vergroting

 

De laan is overwuifd door groene bomen
en zachtjes lispelen de brede bladerkronen
bewogen door de wind, als kroongetuigen
van wat voorbij ging, wat moest buigen. ..

....ik ben nog klein... De dokter in zijn koets
-het kiezel knerpt en het paardje gaat stapvoets-
verlaat "Het Spieghel" op een zomerdag
en om zijn lippen speelt een lach.
Hij knikt en buigt en licht zijn hoed
voor ieder die hem groet.

Nog staan op Quatre-bras de linden,
die mij aan het verleden binden.
Hun zoete geur, hun tijdloos leven
waarmee het heden is verweven,
vertroosten mij in mijn vergankelijkheid.
Gedachten blijven drijven als wolken in de tijd.

Bussum, juli 1985 

 

Noot redactie
De arts J.L.J. Daelmans vestigde zich in 1902 als tweede R.K .arts in Bussum. Hij leefde van 1874-1971. Het huis stond Beeresteinerlaan 66 (zie hier voor rectificatie) ,  hoek 's Gravelandseweg en werd in 1972 afgebroken. De foto uit ongeveer 1965 is van Martin Heyne.
Daelmans was ook huisarts van Van Eeden. Enlge keren noemt deze hem. Vooral tijdens de slopende zlekte van de jong gestorven Paul van Eeden betekende Daelmans veel voor Van Eeden. Een enkel citaat : 21/2/13 "In de lange nacht was ik radeloos. Ik kan het gemartel niet langer harden, en vroeg Daelmans er een eind aan te maken. Maar dat mocht die natuurlijk niet  doen en dat was goed ook".
Januari (19/1) 1923 is Daelmans zelf "zwaar ziek aan longontsteking. Hij was ons zoo tot steun als er iemand ziek was, en ook zag ik hem alijd graag koomen als ik soms een dag in bed lag. Hij was zoo flink, zoo hartelijk en zoo gezond en sterk. Zou hij mij nog voorgaan?"

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 108 gasten en geen leden online