HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 9

QUATRE-BRAS

Bea Braam-Pater

Klik hier voor de PDF versie van dit arrtikel
De illustratie is aanklikbaar voor vergroting

 

De laan is overwuifd door groene bomen
en zachtjes lispelen de brede bladerkronen
bewogen door de wind, als kroongetuigen
van wat voorbij ging, wat moest buigen. ..

....ik ben nog klein... De dokter in zijn koets
-het kiezel knerpt en het paardje gaat stapvoets-
verlaat "Het Spieghel" op een zomerdag
en om zijn lippen speelt een lach.
Hij knikt en buigt en licht zijn hoed
voor ieder die hem groet.

Nog staan op Quatre-bras de linden,
die mij aan het verleden binden.
Hun zoete geur, hun tijdloos leven
waarmee het heden is verweven,
vertroosten mij in mijn vergankelijkheid.
Gedachten blijven drijven als wolken in de tijd.

Bussum, juli 1985 

 

Noot redactie
De arts J.L.J. Daelmans vestigde zich in 1902 als tweede R.K .arts in Bussum. Hij leefde van 1874-1971. Het huis stond Beeresteinerlaan 66 (zie hier voor rectificatie) ,  hoek 's Gravelandseweg en werd in 1972 afgebroken. De foto uit ongeveer 1965 is van Martin Heyne.
Daelmans was ook huisarts van Van Eeden. Enlge keren noemt deze hem. Vooral tijdens de slopende zlekte van de jong gestorven Paul van Eeden betekende Daelmans veel voor Van Eeden. Een enkel citaat : 21/2/13 "In de lange nacht was ik radeloos. Ik kan het gemartel niet langer harden, en vroeg Daelmans er een eind aan te maken. Maar dat mocht die natuurlijk niet  doen en dat was goed ook".
Januari (19/1) 1923 is Daelmans zelf "zwaar ziek aan longontsteking. Hij was ons zoo tot steun als er iemand ziek was, en ook zag ik hem alijd graag koomen als ik soms een dag in bed lag. Hij was zoo flink, zoo hartelijk en zoo gezond en sterk. Zou hij mij nog voorgaan?"

 

 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 123 gasten en geen leden online