HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 5

TENTOONSTELLING  LITERATUUR

 van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Laten wij de tentoonstelling die de H.K.B. op verzoek van de gemeente gaat organiseren zeker niet de naam "Literaire Tentoonstelling" geven. Dit is niet attraktief en zal veel mensen weerhouden om er een kijkje te nemen.
Het voorstel is om er de naam aan te geven: Schrijvers in Bussum door de eeuwen heen.

De opzet van de tentoonstelling moet speels zijn en voor iedere inwoner van Bussum interessant. Er moet veel te zien zijn. Niet alleen maar tekstpanelen en boeken. De situatie van vroeger  moeten we vergelijken met die van nu door middel van fotos en tekeningen. Er moet voldoende fotomateriaal voorhanden zijn. Niet alleen de huizen waar de schrijvers in hebben gewoond maar ook die waarop zij met vrienden staan of in bepaalde Bussumse gelegenheden. (Zijn er leden die misschien interessant materiaal hebben en mogen wij dit dan lenen voor de tentoonstelling?)

Door een en ander op een goede en speelse manier tentoon te stellen kan op een vrij eenvoudige manier een goed en interessant verhaal over de schrijver of schrijfster worden verteld. Het is ook van belang om het oude dorp en het hedendaagse goed naar voren te brengen zodat men zich goed kan realiseren wat er allemaal is veranderd. Daarnaast moeten we proberen om persoonlijke dingen van de schrijver of schrijfster te lenen om te gebruiken voor de tentoonstelling, (Heeft iemand misschien nog iets leuks?) Tevens willen wij proberen om wat werk van schilders en tekenaars die met de schrijvers bevriend waren te leen te krijgen. Dit om de tentoonstelling te verlevendigen, Daarnaast eerste en tweede drukken.

Als uitganspunt van de tentoonstelling willen wij het boek van Marcus van der Heide -Bussum door schrijversogen- gebruiken. Hierin staat een schat van gegevens en het kan daardoor een prima leidraad zijn, Het verhaal van de expositie kan dan beginnen met Hortensius en doorgaan tot 1986.

Om van de tentoonstelling een succes te maken is de hulp van leden nodig. Daarom verzoeken wij, dat zij die willen helpen met speurwerk naar de nodige gegevens en materialen, fotos en voorwerpen zich op te geven bij:
Mevrouw H. Marres-Schretlen -Telefoon 37239
De Heer J.W.U. Kuyl -Telefoon 14235

Mogen wij op uw medewerking rekenen? Ook handige handen zijn welkom wanneer wij de tentoonstelling gaan inrichten.

 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 83 gasten en geen leden online