Home
Open Menu
, Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 1

WOORD VOORAF 

W.J.M. HOLTHUIZEN

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

"Wat vooreerst betreft de ligging van Bussem, deeze is in het landelijk Gooiland, op de aller aangenaamste, en op de verrukkelijkste wijze, gelijk het dan ook de eer wegdraagt van het schoonst gelegen dorp van geheel Gooiland te weezen. Het dorp bestaat uit 47 huizen, die men kan zeggen bewoond te worden door 73 huishoudens, zamen (kinderen mede gerekend) geene 200 menschen uitbrengende. Niemand zal zig verwonderen, als wij hem zeggen, dat dit dorp geen eigen wapen heeft. "De geschiedenis van Bussem bevat, voor zo verre zij bekend is, niets van eenig aanbelang"


Dit staat te lezen in "De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver", meest impressies rond de eeuwwisseling van de achttiende en negentiende eeuw. Goed, denk ik dan, dat in 1993 de Historische Kring Bussum in het leven is geroepen. Als ik het wel heb, een direct gevolg van de in deze gemeente gehouden Open Daqen van de Stichting "Tussen Vecht en Eem"  en de vereniging "Vrienden van het Gooi", compleet met een boeiende tentoonstelling. Toen bleek -voor wie het noq niet zou weten- dat de historie van Bussum wel degelijk iets van eenig aanbeiang kent. Het werd ook duidelijk dank zij het speciale nummer van het Tijdschrift, dat voor die gelegenheid "Bussum in historisch perspectief" was genoemd. Al lezend kom je tot de conclusie dat het Bussumse gemeentebestuur door de jaren heen niet altijd even kraakhelder uit de was komt. Besturen is afwegen en kiezen, en wie of wat daarbij uit de boot valt, loopt meestal niet over van dankbaarheid.

Ik heb na mijn komst naar Bussum al heel wat over heden en verleden van de gemeente vernomen. Dit mede dankzij het al genoemde " Bussum in historisch perspectief" maar niet in mindere mate  door de verschillende afleveringen van het "Contactblad Historische Kring Bussum". Bussum mag blij zijn met het bestaan van Historische Kring en Contactblad, die allebei de daadwrkelijke belangstelling van alle ingezetenen verdienen. Ik denk ook dat de activiteiten van de Historische Kring er toe zullen leiden, dat steeds meer interessante feiten en gegevens uit Bussums historie aan de vergetelheid zullen worden ontrukt.

Ik heb graag gehoor gegeven aan het verzoek dit 'woord vooraf' te schrijven. U kunt ook op mijn warme belangstelling rekenen. Dit betekent niet dat daarmee "aanvaringen" tussen  gemeentebestuur en Historische Kring tot de onmogelijkheden zullen gaan behoren. Want ook nu nog -en misschien méér dan voorheen- is besturen een kwestie van kiezen.  Als in een voorkomend geval bij de keuze de historie terecht komt in de hoek waar de klappen vallen, dan zal dat niet zijn omdat het Bussumse gemeentebestuur het verleden geen goed hart toedraagt. Deze verzekering wil ik u vooraan in dit nummer graag geven.

De burgemeester van Bussum
W.J.M. Holthuizen

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 120 gasten en geen leden online