HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dait artikel

 

We stellen het als redactie bijzonder op prijs, dat de nieuwe burgevader, Drs. Holthuizen, bereid was voor ons blad een WOORD VOORAF te schrijven.

Uiteraard krijgt in dit nummer van het Contactblad het Irenegebouw de nodige aandacht. Daarnaast ook verschillende andere zaken van de Bestucrstafel : Bestuurswisselingen, Tentoonstelling Literatuur en betalingsherinnering.

Het doet ons deugd dat er van verschillende leden kopij binnenkomt. Deze had onder LEZERS REAGEREN geplaatst kunnen worden, maar in die rubriek worden voortaan bijdragen, die inhoudelijk op een artikel ingaan, geplaatst.

Het hoofdartikel gaat over de Luitgardeschool, terwijl verslaggever Fred Bos op pad toog om Concordia voor het voetlicht te brengen. Ook vond hij het  -tegen mijn zin overigens-  nodig het  Stipendium 1985 onder uw aandacht te brengen. De activiteiten in de regio ontbreken uiteraard niet.

Gaarne heten we de nieuwe adverteerders in het blad nog welkom, Financieel staat het er weer wat florissanter voor. 

 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 79 gasten en geen leden online