HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dait artikel

 

We stellen het als redactie bijzonder op prijs, dat de nieuwe burgevader, Drs. Holthuizen, bereid was voor ons blad een WOORD VOORAF te schrijven.

Uiteraard krijgt in dit nummer van het Contactblad het Irenegebouw de nodige aandacht. Daarnaast ook verschillende andere zaken van de Bestucrstafel : Bestuurswisselingen, Tentoonstelling Literatuur en betalingsherinnering.

Het doet ons deugd dat er van verschillende leden kopij binnenkomt. Deze had onder LEZERS REAGEREN geplaatst kunnen worden, maar in die rubriek worden voortaan bijdragen, die inhoudelijk op een artikel ingaan, geplaatst.

Het hoofdartikel gaat over de Luitgardeschool, terwijl verslaggever Fred Bos op pad toog om Concordia voor het voetlicht te brengen. Ook vond hij het  -tegen mijn zin overigens-  nodig het  Stipendium 1985 onder uw aandacht te brengen. De activiteiten in de regio ontbreken uiteraard niet.

Gaarne heten we de nieuwe adverteerders in het blad nog welkom, Financieel staat het er weer wat florissanter voor. 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 30 gasten en geen leden online