HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Doelstellinq 
De Historische  Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot 6én van de volgende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te'Bussum, t.n.v. Hist.Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenennummers van het 'Contactblad' qratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,-

Bestuur :
G.M.Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35, 1405 EJ Bussum tel. 10114
H.Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ Bussum, 37239
Th.A.J.Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ Bussum tel. 14685
A.C.Leenders-Schreiner Grt Hertoginnelaan 27 1405 EB Bussum, tel. 36484
W.A.H.Voorneman-Prins Willem van Orangelaan 1 1412 GJ Naarden, 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W.D.Kuy1 Voorrneulenweg 45 1402 TH Bussum tel. 14235 perscontacten en acquisitie
E.Witteveen-Brenninkmeijer Brediusweg 14A 1401 AG Bussum documentatie.

Redactie Contactblad :
Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d.kleide Meyerkarnplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties :
De prijs voor een halve/ hele paqina bedraaqt resp. f 60,-/ f120,-per seizoen (d. i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.

 

 

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 123 gasten en geen leden online