HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Doelstellinq 
De Historische  Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot 6én van de volgende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te'Bussum, t.n.v. Hist.Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenennummers van het 'Contactblad' qratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,-

Bestuur :
G.M.Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35, 1405 EJ Bussum tel. 10114
H.Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ Bussum, 37239
Th.A.J.Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ Bussum tel. 14685
A.C.Leenders-Schreiner Grt Hertoginnelaan 27 1405 EB Bussum, tel. 36484
W.A.H.Voorneman-Prins Willem van Orangelaan 1 1412 GJ Naarden, 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W.D.Kuy1 Voorrneulenweg 45 1402 TH Bussum tel. 14235 perscontacten en acquisitie
E.Witteveen-Brenninkmeijer Brediusweg 14A 1401 AG Bussum documentatie.

Redactie Contactblad :
Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d.kleide Meyerkarnplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties :
De prijs voor een halve/ hele paqina bedraaqt resp. f 60,-/ f120,-per seizoen (d. i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 97 gasten en geen leden online