HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Doelstellinq 
De Historische  Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot 6én van de volgende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te'Bussum, t.n.v. Hist.Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenennummers van het 'Contactblad' qratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,-

Bestuur :
G.M.Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35, 1405 EJ Bussum tel. 10114
H.Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ Bussum, 37239
Th.A.J.Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ Bussum tel. 14685
A.C.Leenders-Schreiner Grt Hertoginnelaan 27 1405 EB Bussum, tel. 36484
W.A.H.Voorneman-Prins Willem van Orangelaan 1 1412 GJ Naarden, 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W.D.Kuy1 Voorrneulenweg 45 1402 TH Bussum tel. 14235 perscontacten en acquisitie
E.Witteveen-Brenninkmeijer Brediusweg 14A 1401 AG Bussum documentatie.

Redactie Contactblad :
Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d.kleide Meyerkarnplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties :
De prijs voor een halve/ hele paqina bedraaqt resp. f 60,-/ f120,-per seizoen (d. i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 101 gasten en geen leden online