HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 32-33

AGENDA ACTIVITEITEN 1985/6 Bussum e.o.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

HISTORISCHE KRING BUSSUM. Bijeenkomsten in de Openbare Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan, aanvang 20.00 :
5 nov.    Lezing "Krasnapolski en Bussum". Spreker Jan Roelfs, Badhoevedorp.
16 nov.  Excursie naar Vestingwerk IV o.l.v. M.J.M.Heyne. Vertrek van de Openbare Bibliotheek Dr.Kuyperlaan om 14.00
7 jan.     'Avond van en voor leden'. Bedoeling van deze Nieuwjaarsbijeenkomst is, dat de leden van de H.K.B. zelf hun verzamelingen tonen (op gebied van historie, etsen, ansichten, boeken, curiosa enz.)
4 febr.    Jaarvergadering H.K.B.

Voorlopig in '85/86 in EXPOSITIERUIMTE "TER SCHUURE" Brinklaan 146b, geopend do. en zat. van 10.00 -16.00 uur :
"Gebruiksvoorwerpen, kleding enz van rond de eeuwwisseling. Verder voorwerpen en foto's in bezit van de Werkgroep Oudheidkamer H.K.B."
Aanvullende Bussumse realia worden gaarne in ontvangst genomen (bruikleen), gefotografeerd of gecopiëerd:

t/m 10 nov. in KUNSTENAARSCENTRUM "DE VONK" Nassaulaan 43 :
Beeldende kunst Biennale Noord-Holland. Op elf tentoonstellingen in de provincie is werk te zien van 34 Noordhollandse kunstenaars.
Organisatie: Culturele Raad van Noord-Holland

21 dec.  Interkerkelijke Volkskerstzangviering in de ST.VITUS, aanvang 19.30 Organisatie: Comité St.Vitus
[Op 10 okt. jl. werd in de Amsterdamse Nicolaaskerk een symposium gehouden "Beheer en onderhoud van de 19e eeuwse kerken". Leden van het Vituscomité en H.K.B. waren aanwezig i.v.m. het behoud van de Vitus]

Nov/jan/febr/mart : Lezingen Cultuurgeschiedenis "Langs boeiende monumenten in Zuid Europa, Balkan, Klein Azië en Palestina.
Opgave bij MW Van Ravels-Classen, kunsthistorica, Grt Hertoginnelaan 30, tel. 19164

VOLKSUNIVERSITEIT NAARDEN-BUSSUM Brinklaan 117, tel. 30539 :
Nov/febr/mrt Lezingen "De Etrusken" en "Rome en de vroege/latere keizertijd". Spreekster MW Drs H. Visser-Brouwers
28 nov. Lezing "Huwelijksmoraal in de beeldende kunst van de 16e en 17e eeuw". Spreekster MW Prof Dr I.M. Veldman
Nov/febr/mrt : Lezingen "Moderne Wetserse Kunst" Spreekster Drs H. Fagel
26 febr/l2 en 19 mrt : Leizngen over antiek (meubelen, Chinees porcelein, zilver) door medewerkers Christie's Veilinghuis Amsterdam.
In maart 4 maandagavonden : Cursus Genealogie Spreker : P.J.K. van Werkhoven

CULTUREEL CENTRUM DE VAART, Goois Museum Vaartweg Hilversum
13 nov. Lezing van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Afdeling Naerdincklant "Resten van heidense religie".
Spreekster : MW Drs J. Schuijf van de Universiteit Utrecht.
28 nov. Lezing van de Historische Kring "Albertus Perk' "Van N.S.F. tot P.T.1"  Geschiedenis van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek en Philips Technische Industrie.
14 dec. -9 febr. Expositie "Reproducties van prenten van Breughel", met uitleg van de afgebeelde voorwerpen.
13 jan. -maart: Expositie "Gebruiksvoorwerpen van tin".

GEMEENTE/STREEKARCHIEF Oude Enghweg 23 Hilversum
Op 21 okt. jl. is dit Archief opnieuw geopend met een vergrote studiezaal. Het vanaf de 16e eeuw daterende archief  "Oud-Bussum"  is nu ook bij dit streekarchief ondergebracht.

SINGERMUSEUM LAREN
16 okt. t/m 24 nov Wisseltentoonstelling "Zichtbare geschiedenis tussen Vecht en Eem", tot stand gekomen door samenwerking van de diverse Gooise musea.
27 okt. t/m 24 nov Tentoonstelling "Van Hamdorff tot Singer", Kunstenaars in Laren en Blaricum 1880-1940.

HISTORISCHE KRING BAARN
14 jan. Dia's van Baarn, presentatie Hr. C. van der Steeg. Inlichtingen H.K.Baarn tel. 02154-12523.

 

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 65 gasten en geen leden online