Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 32-33

AGENDA ACTIVITEITEN 1985/6 Bussum e.o.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

HISTORISCHE KRING BUSSUM. Bijeenkomsten in de Openbare Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan, aanvang 20.00 :
5 nov.    Lezing "Krasnapolski en Bussum". Spreker Jan Roelfs, Badhoevedorp.
16 nov.  Excursie naar Vestingwerk IV o.l.v. M.J.M.Heyne. Vertrek van de Openbare Bibliotheek Dr.Kuyperlaan om 14.00
7 jan.     'Avond van en voor leden'. Bedoeling van deze Nieuwjaarsbijeenkomst is, dat de leden van de H.K.B. zelf hun verzamelingen tonen (op gebied van historie, etsen, ansichten, boeken, curiosa enz.)
4 febr.    Jaarvergadering H.K.B.

Voorlopig in '85/86 in EXPOSITIERUIMTE "TER SCHUURE" Brinklaan 146b, geopend do. en zat. van 10.00 -16.00 uur :
"Gebruiksvoorwerpen, kleding enz van rond de eeuwwisseling. Verder voorwerpen en foto's in bezit van de Werkgroep Oudheidkamer H.K.B."
Aanvullende Bussumse realia worden gaarne in ontvangst genomen (bruikleen), gefotografeerd of gecopiëerd:

t/m 10 nov. in KUNSTENAARSCENTRUM "DE VONK" Nassaulaan 43 :
Beeldende kunst Biennale Noord-Holland. Op elf tentoonstellingen in de provincie is werk te zien van 34 Noordhollandse kunstenaars.
Organisatie: Culturele Raad van Noord-Holland

21 dec.  Interkerkelijke Volkskerstzangviering in de ST.VITUS, aanvang 19.30 Organisatie: Comité St.Vitus
[Op 10 okt. jl. werd in de Amsterdamse Nicolaaskerk een symposium gehouden "Beheer en onderhoud van de 19e eeuwse kerken". Leden van het Vituscomité en H.K.B. waren aanwezig i.v.m. het behoud van de Vitus]

Nov/jan/febr/mart : Lezingen Cultuurgeschiedenis "Langs boeiende monumenten in Zuid Europa, Balkan, Klein Azië en Palestina.
Opgave bij MW Van Ravels-Classen, kunsthistorica, Grt Hertoginnelaan 30, tel. 19164

VOLKSUNIVERSITEIT NAARDEN-BUSSUM Brinklaan 117, tel. 30539 :
Nov/febr/mrt Lezingen "De Etrusken" en "Rome en de vroege/latere keizertijd". Spreekster MW Drs H. Visser-Brouwers
28 nov. Lezing "Huwelijksmoraal in de beeldende kunst van de 16e en 17e eeuw". Spreekster MW Prof Dr I.M. Veldman
Nov/febr/mrt : Lezingen "Moderne Wetserse Kunst" Spreekster Drs H. Fagel
26 febr/l2 en 19 mrt : Leizngen over antiek (meubelen, Chinees porcelein, zilver) door medewerkers Christie's Veilinghuis Amsterdam.
In maart 4 maandagavonden : Cursus Genealogie Spreker : P.J.K. van Werkhoven

CULTUREEL CENTRUM DE VAART, Goois Museum Vaartweg Hilversum
13 nov. Lezing van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Afdeling Naerdincklant "Resten van heidense religie".
Spreekster : MW Drs J. Schuijf van de Universiteit Utrecht.
28 nov. Lezing van de Historische Kring "Albertus Perk' "Van N.S.F. tot P.T.1"  Geschiedenis van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek en Philips Technische Industrie.
14 dec. -9 febr. Expositie "Reproducties van prenten van Breughel", met uitleg van de afgebeelde voorwerpen.
13 jan. -maart: Expositie "Gebruiksvoorwerpen van tin".

GEMEENTE/STREEKARCHIEF Oude Enghweg 23 Hilversum
Op 21 okt. jl. is dit Archief opnieuw geopend met een vergrote studiezaal. Het vanaf de 16e eeuw daterende archief  "Oud-Bussum"  is nu ook bij dit streekarchief ondergebracht.

SINGERMUSEUM LAREN
16 okt. t/m 24 nov Wisseltentoonstelling "Zichtbare geschiedenis tussen Vecht en Eem", tot stand gekomen door samenwerking van de diverse Gooise musea.
27 okt. t/m 24 nov Tentoonstelling "Van Hamdorff tot Singer", Kunstenaars in Laren en Blaricum 1880-1940.

HISTORISCHE KRING BAARN
14 jan. Dia's van Baarn, presentatie Hr. C. van der Steeg. Inlichtingen H.K.Baarn tel. 02154-12523.

 

 

 

 

Actueel

Herdenkingssteen Toonkunst weer te zien.

Onze vereniging heeft allerlei bijzondere voorwerpen in bezit, ook heel zware gevallen zoals (gevel)stenen. Een mooie bestemming voor zulke geschenken is moeilijk te vinden, maar af en toe is het raak. De herdenkingssteen '75 jaar Toonkunst Bussum' heeft eindelijk een goede plek gekregen in het gerenoveerde Bensdorp-complex, vlakbij het restant van de oude fabrieksschoorsteen aan de Nieuwe Spiegelstraat. De steen heeft ooit gehangen in de oude muziekschool aan de 's Gravelandseweg.

Lees meer...

Actueel

Herdenking Burgermoord Naarden

Op 1 december 1572 werd Naarden ingenomen door het regeringsleger onder leiding van de Spaanse kapitein Julian Romero. Op donderdagavond 1 december 2022 – precies 450 jaar later – worden de gebeurtenissen herdacht in de Grote Kerk van Naarden. Drie bekende historici laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen op 1 december 1572.  Lees hier meer over de herdenking: Herdenking Naardense burgermoord | 1572 Geboorte van Nederland.Je kunt je hier aanmelden: Evenementenkalender - Geboorte van Nederland 1572 (gooisemeren.nl).

Foto van de maand

December 2022

Op deze plek aan de Nwe ’s-Gravelandseweg 38 stond de villa Nieuwburg. Hierin werd op 24 april 1920 de lyceumafdeling gevestigd van de Luitgardeschool, een kostschool voor meisjes. In 1923 werden ook jongens toegelaten en ging de school het (Christelijk) Lyceum heetten. In 1925 en 1934 werd de villa uitgebreid met flinke aanbouwen. In 1955 werd de villa gesloopt, het hoofdgebouw gedeeltelijk vernieuwd en aanmerkelijk vergroot. De naam werd nu gewijzigd in Willem de Zwijger College. Het gebouw staat nu op de nominatie om gesloopt te worden en de school zal als Montessori Lyceum worden gevestigd in een nog te bouwen  schoolgebouw aan de Franse Kampweg.

HKB Nieuws

Jumbo-album nu online

Het Jumbo-geschiedenisalbum dat in januari dit jaar werd gepresenteerd staat met toestemming van de supermarkt nu op onze website. Het album beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis geïllustreerd met 176 plaatjes. Met het oog op de grote belangstelling is een keer een ruilbeurs van plakplaatjes geweest in het Bussumse Jumbo-filiaal, en er was onlangs nog tijdens de Open Dag van onze vereniging gelegenheid om missende plaatjes te zoeken. Voor wie het album uiteindelijk toch niet vol heeft weten te plakken is dit goed nieuws. Het staat nu online en kan worden gedownload en desgewenst geprint. Ja heus, alle plaatjes staan er in ! Het boekwerkje is samengesteld door medewerkers van de Historische Kring Bussum. Zij stellen het bijzonder op prijs dat hun werk nu digitaal kan worden gepresenteerd. Klik HIER om het album te bekijken.

We hebben 213 gasten en geen leden online