HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 19


FOTOWEDSTRIJD WEGENS WEERSOMSTANDIGHEDEN VERLENGD

Het comité Oud Muiderberg heeft besloten, de inzendtermijn van foto's, voor de in het jubileumjaar uitgeschreven wedstrijd, te verlengen tot 15 november 1985.
Niet alleen dat de slechte weersomstandigheden van de zomermaanden voor fotoliefhebbers teleurstellende resultaten heeft opgeleverd, maar het verlangen, ook de herfst met zijn bekende kleurenpracht erbij te betrekken heeft tot dit besluit geleid.
Reglementen zijn nog verkrijgbaar bij het secretariaat, waar derhalve tot 15 november het wedstrijdmateriaal kan worden ingeleverd.
Het adres is: Brink 36, 'Midgaard', 1399 GX MUIDERBERG

 

 

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 367 gasten en geen leden online