HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 19


FOTOWEDSTRIJD WEGENS WEERSOMSTANDIGHEDEN VERLENGD

Het comité Oud Muiderberg heeft besloten, de inzendtermijn van foto's, voor de in het jubileumjaar uitgeschreven wedstrijd, te verlengen tot 15 november 1985.
Niet alleen dat de slechte weersomstandigheden van de zomermaanden voor fotoliefhebbers teleurstellende resultaten heeft opgeleverd, maar het verlangen, ook de herfst met zijn bekende kleurenpracht erbij te betrekken heeft tot dit besluit geleid.
Reglementen zijn nog verkrijgbaar bij het secretariaat, waar derhalve tot 15 november het wedstrijdmateriaal kan worden ingeleverd.
Het adres is: Brink 36, 'Midgaard', 1399 GX MUIDERBERG

 

 

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 91 gasten en geen leden online