Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 12-14

Presentatie Werkgroep Oudheidkamer (3 september 1985)

J.W.D. Kuyl

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Door de leden van de werkgroep werd verslag uitgebracht over de bezoeken aan de Oudheidkamers van de Historische Kringen van Baarn, Loosdrecht en IJsselstein. Mevrouw Witteveen-Brenninkmeyer gaf een overzicht van de aktiviteiten in Baarn. Daar is een situatie die de werkgroep deed watertanden. Veel hulp van de gemeente waardoor bijzondere aankopen zijn mogelijk gemaakt. Daarbij een goede ruimte voor bijeenkomsten en studie. Ook financieel heeft men daar goede mogelijkheden omdat de gemeente Baarn de Historische Kring subsidieert.
Voor wat betreft de plaats Loosdrecht liggen de zaken toch ook vrij gunstig, vertelde mevrouw Van der Sleesen-Dolk. Erg veel aktieve leden, een groot ledenbestand en van tijd tot tijd komt ook het nodige boven water van oud Loosdrechtenaren. De Historische Kring timmert behoorlijk aan de weg en geeft eens per jaar "acte de presence" op de braderie. Om te onthouden want in Bussum vindt een dergelijk evenement ook jaarlijks en met veel succes plaats.
Zoals iedereen weet is IJsselstein een heel oud stadje. De Historische Kring is daar zeer aktief. Na eerst met het plaatselijk museum te hebben samengewerkt, heeft men toch verkozen zelfstandig verder te gaan en met succes zoals mevrouw Jensma-Marx vertelde. Als voorbeeld toonde zij een prima verzorgd boekwerkje dat was samengesteld door de Historische Kring en uitgegeven dankzij de hulp van lokale sponsors, Mevrouw Marres-Schretlen gaf een exposé over het Goois Museum en zijn problemen. Men begon in het oude raadhuis, ging toen naar het Centrum De Vaart en gaat nu weer terug naar het oude raadhuis, Geldgebrek maken het voor de officiële musea wel zeer moeilijk en vooral in Hilversum is de situatie zorgwekkend.
Hoe men een kollektie tot stand kan krijgen, vertelde mevrouw Terschuur-Bossmann. Velen van ons hebben kunnen zien wat zij al met veel doorzetting boven tafel heeft gekregen. Door veel speuren, praten en gewoon om dingen vragen is de kollektie Terschuur door haar tot een bijzonder boeiend geheel gemaakt, Maar er is ruimte voor nog veel meer.

Hoe ligt nu de situatie in Bussum voor de Oudheidkamer. Helaas is er nog weinig materiaal voorhanden terwijl er nog genoeg moet zijn. De werkgroep roept daarom dus alle leden op om behulpzaam te zijn met het zoeken naar voorwerpen, oud drukwerk zoals kranten, tijdschriften, folders, verpakkingen van plaatselijke winkeliers en fabrikanten, briefkaarten, clubblaadjes, jubileum-uitgaven, handboeken, catalogi, foto's en familiearchieven. Kijk ook eens bij antiekwinkels, uitdragers of bij het grof vuil. Veel mensen ruimen zo nu en dan grondig op. Bijvoorbeeld wanneer men naar een bejaardenhuis gaat of bij nalatenschappen. Zo worden er soms historisch uiterst waardevolle dingen zomaar weggesmeten. Dus alstublieft opletten. En erop af. Wie weet wat voor leuks u nog kunt vinden.
Trouwens het praten met mensen is ook heel nuttig. Men komt soms te voorschijn met de wonderlijkste zaken die al jaren en jaren op zolder of in de kelder liggen.

Naast het verzamelen stelt de werkgroep zich tot doel alles behoorlijk te gaan archiveren en indexeren door middel van een kaartsysteem zodat snel kan worden nagegaan of iets aanwezig is en waar, Een vaste ruimte voor deze aktiviteiten en waar ook alles kan worden opgeslagen zou bijzonder welkom zijn, Het geeft de leden van de Historische Kring dan de mogelijkheid zelf navorsingen te doen. Is er misschien nog ruimte in het Gemeentehuis? Of ergens anders? Tips zijn welkom.
In dezelfde ruimte zou dan ook de dokumentatie kunnen worden opgeslagen. Dit verzamelen en archiveren is een enorm werk, Daarom doet de werk- groep een beroep op de leden om een helpende hand te bieden. Mevrouw Witteveen is al begonnen een archiefsysteem op te zetten.

Voorts is het erg belangrijk dat er een coördinatie komt tussen de verschillende werkgroepen. De Oudheidkamer moet vooral door de andere groepen "gevoed" worden. Wat voor de ene werkgroep niet zo interessant is kan voor een andere uiterst belangrijk zijn om daarmee een onderzoek nog kompleter te maken. En vooral het elkaar toespelen van tips kan uiterst waardevol zijn en soms heel veel tijd besparen en dubbel werk voorkomen. coördinatie is van groot belang, Uit de discussie met de leden bleek dat men het hiermee eens was en dat de aanwezigen zich best willen inzetten om zoveel mogelijk historische gegevens bijeen te krijgen. (jammer dat we niet wijk voor wijk de zolders en kelders kunnen doorsnuffelen)

Na het eerste gedeelte kwam de heer Heijne met een fraai ingepakt voorwerp naar voren. De inhoud was uit de oude welput op de Brink gekomen. Vol verwachting werd het pakje opengemaakt. Fantastisch! Een stuk van een oud landbouwwerktuig, De Oudheidkamer zal proberen uit te vinden uit welke tijd dit voorwerp stamt. Wat een geweldig cadeau. Heer Heijne, reuze bedankt!

Na de pauze vertelden de leden van de werkgroep hoe men sommige voorwerpen, die tentoongesteld waren, hadden verkregen. Van Bensdorp lag er een prachtige kollektie van chocoladevormen, clichés, oude verpakkingen, reclamemateriaal en gedenkboeken, Voorts een aantal voorwerpen en foto's van de Luitgaardeschool en een interessant overzicht van de schrijver en uitgever Schimmel, Ook lag er een telefoonboek uit 1930 -gevonden op een zolder-dat druk werd geraadpleegd. Toen één van de leden vroeg naar de naam van een banketbakker op de Brinklaan, waar zij vroeger nogal eens wat lekkers haalde, was deze snel gevonden.

Mevrouw Witteveen vertoonde een aantal dia's van het oude Bussum en enige bouwwerken van K.P.C. de Bazel. Wist u eigenlijk dat deze architekt ook meubelen en glaswerk heeft ontworpen? En dat deze op het ogenblik erg veel geld waard zijn? Want er is bijna niets meer van over.
Om het verhaal te beeindigen wil de werkgroep er nog de aandacht op vestigen dat het interessant is om dingen te verzamelen die nu worden uitgebracht. Wij denken hierbij aan clubbladen, reklamemateriaal van winkeliers en Bussumse bedrijven, kaarten enz. enz. Want als wij na een tachtig jaar van boven naar beneden kijken, dan zien wij misschien een dankbare generatie, die erg blij is dat die mensen van toen niet alles hebben weggegooid.
Dus iedereen goed rondkijken, praten met mensen en zoveel mogelijk gegevens, papieren en dingen verzamelen,

Namens de Werkgroep Oudheidkamer

J.W.D. Kuyl

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 121 gasten en geen leden online