HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 10

Rectificatie


In de inleiding over Anna Biegel [Jaargang 1, nummer. 3]  staat een storende fout.
Het jaartal van het huwelijk van haar ouders is niet 1907, gegeven foutief in Deel 4 (1919-1923) van het DAGBOEK van Frederik van Eeden, bl. XCVIII onder "Biegel", Tj .Willink 1971 [1972].
Herman en Madeleine trouwden juni 1902, naar Anne ons meedeelde.

 

 

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel