Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 1

TERUGBLIK EN AFSCHEID

W.M. van Berkel

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Nu de zomer voorbij is en het werk weer zijn normale gang heeft, wil ik nog even terugblikken op het recente verleden, met o.a. de Verzetstentoonstelling in mei jl. Deze was georganiseerd door de Werkgroep Verzet van de Historische Kring Bussum. Door het grote aantal bezoekers en de vele reacties die we ontvingen kunnen we constateren dat het een groot sukses is geweest. Hierbij dank aan allen, die er direct en indirect aan mee hebben gewerkt.

Ook de avonden, verzorgd door de werkgroepen 'Dorpskern', 'Architectuur' en 'Oudheidkamer' waren bijzonder goed verzorgd. Deze avonden gaven een goede indruk van hetgeen de leden van de werkgroepen tot nu toe hebben verzameld en bestudeerd.

Al de materialen en de notities liggen nu nog verspreid bij de diverse leden thuis. Het streven blijft om zo snel mogelijk een eigen onderkomen te vinden, om het materiaal centraal op te bergen en daarbij zo mogelijk een werk- en vergaderruimte. Hopelijk zal er misschien op korte termijn een oplossing voor gevonden worden.

Het is echter niet meer aan mij om dit te bewerkstelligen, en wel om de volgende reden. Persoonlijk heb ik de eer gehad om vanaf de oprichting van de H.K.B. voorzitter van deze vereniging te mogen zijn, wat ik ook ook met veel plezier en met volle inzet heb gedaan.
We hebben in die tijd een bijzonder goede naam gekregen in de gemeente Bussum. Ik denk aan hoogtepunten als : 100 jaar St. Vituskerk, bemoeienissen rond de Irene-kapel, de Verzetstentoonstelling en het boek 'Bussum door schrijversogen' samengesteld door Marcus van der Heide en opgedragen aan de H.K.B.
Daarbij komt nog het CONTACTBLAD, het visitekaartje van onze vereniging. Het heeft ons geen windeieren gelegd. In de korte tijd van ons bestaan is onze vereniging gegroeid van ca. 30 leden naar ongeveer 140 leden.
We zijn echter thans het moment genaderd dat we een iets strakkere koers moeten volgen door de zaken organisatorisch goed op een rij te zetten. Juist nu ik meen het persoonlijk wat kalmer aan te moeten doen, terwijl het werk voor de vereniging méér aandacht nodig heeft, heb ik na rijp beraad besloten mijn functie als voorzitter te moeten beëindigen.

Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om een ieder, met wie ik persoonlijk direct of indirect te maken heb gehad, te danken voor de prettige contacten, in het bijzonder de bestuursleden en de leden van de vereniging die 't 'grote werk' gedaan hebben.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat ieder zijn volle inzet blijft geven, en dat de  HISTORISCHE KRING BUSSUM  een sterke bloei mag ondervinden in en om de gemeente Bussum.

Oktober '85 

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 87 gasten en geen leden online