Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 1

TERUGBLIK EN AFSCHEID

W.M. van Berkel

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Nu de zomer voorbij is en het werk weer zijn normale gang heeft, wil ik nog even terugblikken op het recente verleden, met o.a. de Verzetstentoonstelling in mei jl. Deze was georganiseerd door de Werkgroep Verzet van de Historische Kring Bussum. Door het grote aantal bezoekers en de vele reacties die we ontvingen kunnen we constateren dat het een groot sukses is geweest. Hierbij dank aan allen, die er direct en indirect aan mee hebben gewerkt.

Ook de avonden, verzorgd door de werkgroepen 'Dorpskern', 'Architectuur' en 'Oudheidkamer' waren bijzonder goed verzorgd. Deze avonden gaven een goede indruk van hetgeen de leden van de werkgroepen tot nu toe hebben verzameld en bestudeerd.

Al de materialen en de notities liggen nu nog verspreid bij de diverse leden thuis. Het streven blijft om zo snel mogelijk een eigen onderkomen te vinden, om het materiaal centraal op te bergen en daarbij zo mogelijk een werk- en vergaderruimte. Hopelijk zal er misschien op korte termijn een oplossing voor gevonden worden.

Het is echter niet meer aan mij om dit te bewerkstelligen, en wel om de volgende reden. Persoonlijk heb ik de eer gehad om vanaf de oprichting van de H.K.B. voorzitter van deze vereniging te mogen zijn, wat ik ook ook met veel plezier en met volle inzet heb gedaan.
We hebben in die tijd een bijzonder goede naam gekregen in de gemeente Bussum. Ik denk aan hoogtepunten als : 100 jaar St. Vituskerk, bemoeienissen rond de Irene-kapel, de Verzetstentoonstelling en het boek 'Bussum door schrijversogen' samengesteld door Marcus van der Heide en opgedragen aan de H.K.B.
Daarbij komt nog het CONTACTBLAD, het visitekaartje van onze vereniging. Het heeft ons geen windeieren gelegd. In de korte tijd van ons bestaan is onze vereniging gegroeid van ca. 30 leden naar ongeveer 140 leden.
We zijn echter thans het moment genaderd dat we een iets strakkere koers moeten volgen door de zaken organisatorisch goed op een rij te zetten. Juist nu ik meen het persoonlijk wat kalmer aan te moeten doen, terwijl het werk voor de vereniging méér aandacht nodig heeft, heb ik na rijp beraad besloten mijn functie als voorzitter te moeten beëindigen.

Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om een ieder, met wie ik persoonlijk direct of indirect te maken heb gehad, te danken voor de prettige contacten, in het bijzonder de bestuursleden en de leden van de vereniging die 't 'grote werk' gedaan hebben.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat ieder zijn volle inzet blijft geven, en dat de  HISTORISCHE KRING BUSSUM  een sterke bloei mag ondervinden in en om de gemeente Bussum.

Oktober '85 

 

 

Actueel

Herdenkingssteen Toonkunst weer te zien.

Onze vereniging heeft allerlei bijzondere voorwerpen in bezit, ook heel zware gevallen zoals (gevel)stenen. Een mooie bestemming voor zulke geschenken is moeilijk te vinden, maar af en toe is het raak. De herdenkingssteen '75 jaar Toonkunst Bussum' heeft eindelijk een goede plek gekregen in het gerenoveerde Bensdorp-complex, vlakbij het restant van de oude fabrieksschoorsteen aan de Nieuwe Spiegelstraat. De steen heeft ooit gehangen in de oude muziekschool aan de 's Gravelandseweg.

Lees meer...

Actueel

Herdenking Burgermoord Naarden

Op 1 december 1572 werd Naarden ingenomen door het regeringsleger onder leiding van de Spaanse kapitein Julian Romero. Op donderdagavond 1 december 2022 – precies 450 jaar later – worden de gebeurtenissen herdacht in de Grote Kerk van Naarden. Drie bekende historici laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen op 1 december 1572.  Lees hier meer over de herdenking: Herdenking Naardense burgermoord | 1572 Geboorte van Nederland.Je kunt je hier aanmelden: Evenementenkalender - Geboorte van Nederland 1572 (gooisemeren.nl).

Foto van de maand

December 2022

Op deze plek aan de Nwe ’s-Gravelandseweg 38 stond de villa Nieuwburg. Hierin werd op 24 april 1920 de lyceumafdeling gevestigd van de Luitgardeschool, een kostschool voor meisjes. In 1923 werden ook jongens toegelaten en ging de school het (Christelijk) Lyceum heetten. In 1925 en 1934 werd de villa uitgebreid met flinke aanbouwen. In 1955 werd de villa gesloopt, het hoofdgebouw gedeeltelijk vernieuwd en aanmerkelijk vergroot. De naam werd nu gewijzigd in Willem de Zwijger College. Het gebouw staat nu op de nominatie om gesloopt te worden en de school zal als Montessori Lyceum worden gevestigd in een nog te bouwen  schoolgebouw aan de Franse Kampweg.

HKB Nieuws

Jumbo-album nu online

Het Jumbo-geschiedenisalbum dat in januari dit jaar werd gepresenteerd staat met toestemming van de supermarkt nu op onze website. Het album beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis geïllustreerd met 176 plaatjes. Met het oog op de grote belangstelling is een keer een ruilbeurs van plakplaatjes geweest in het Bussumse Jumbo-filiaal, en er was onlangs nog tijdens de Open Dag van onze vereniging gelegenheid om missende plaatjes te zoeken. Voor wie het album uiteindelijk toch niet vol heeft weten te plakken is dit goed nieuws. Het staat nu online en kan worden gedownload en desgewenst geprint. Ja heus, alle plaatjes staan er in ! Het boekwerkje is samengesteld door medewerkers van de Historische Kring Bussum. Zij stellen het bijzonder op prijs dat hun werk nu digitaal kan worden gepresenteerd. Klik HIER om het album te bekijken.

We hebben 119 gasten en geen leden online