HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 1

TERUGBLIK EN AFSCHEID

W.M. van Berkel

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Nu de zomer voorbij is en het werk weer zijn normale gang heeft, wil ik nog even terugblikken op het recente verleden, met o.a. de Verzetstentoonstelling in mei jl. Deze was georganiseerd door de Werkgroep Verzet van de Historische Kring Bussum. Door het grote aantal bezoekers en de vele reacties die we ontvingen kunnen we constateren dat het een groot sukses is geweest. Hierbij dank aan allen, die er direct en indirect aan mee hebben gewerkt.

Ook de avonden, verzorgd door de werkgroepen 'Dorpskern', 'Architectuur' en 'Oudheidkamer' waren bijzonder goed verzorgd. Deze avonden gaven een goede indruk van hetgeen de leden van de werkgroepen tot nu toe hebben verzameld en bestudeerd.

Al de materialen en de notities liggen nu nog verspreid bij de diverse leden thuis. Het streven blijft om zo snel mogelijk een eigen onderkomen te vinden, om het materiaal centraal op te bergen en daarbij zo mogelijk een werk- en vergaderruimte. Hopelijk zal er misschien op korte termijn een oplossing voor gevonden worden.

Het is echter niet meer aan mij om dit te bewerkstelligen, en wel om de volgende reden. Persoonlijk heb ik de eer gehad om vanaf de oprichting van de H.K.B. voorzitter van deze vereniging te mogen zijn, wat ik ook ook met veel plezier en met volle inzet heb gedaan.
We hebben in die tijd een bijzonder goede naam gekregen in de gemeente Bussum. Ik denk aan hoogtepunten als : 100 jaar St. Vituskerk, bemoeienissen rond de Irene-kapel, de Verzetstentoonstelling en het boek 'Bussum door schrijversogen' samengesteld door Marcus van der Heide en opgedragen aan de H.K.B.
Daarbij komt nog het CONTACTBLAD, het visitekaartje van onze vereniging. Het heeft ons geen windeieren gelegd. In de korte tijd van ons bestaan is onze vereniging gegroeid van ca. 30 leden naar ongeveer 140 leden.
We zijn echter thans het moment genaderd dat we een iets strakkere koers moeten volgen door de zaken organisatorisch goed op een rij te zetten. Juist nu ik meen het persoonlijk wat kalmer aan te moeten doen, terwijl het werk voor de vereniging méér aandacht nodig heeft, heb ik na rijp beraad besloten mijn functie als voorzitter te moeten beëindigen.

Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om een ieder, met wie ik persoonlijk direct of indirect te maken heb gehad, te danken voor de prettige contacten, in het bijzonder de bestuursleden en de leden van de vereniging die 't 'grote werk' gedaan hebben.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat ieder zijn volle inzet blijft geven, en dat de  HISTORISCHE KRING BUSSUM  een sterke bloei mag ondervinden in en om de gemeente Bussum.

Oktober '85 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 77 gasten en geen leden online