Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Een gedeelte van dit nummer is ingeruirnd voor de Werkgroepen. Ook door de Werkgroepen Architectuur en Oudheidkamer is goed werk verricht, zoals bleek op de bijeenkomsten van de H.K.B. waar ze verslag uitbrachten. Een presentatie naar buiten Iijkt ons op zijn plaats.

Het artikel over 'Pinkelman en Pollewop' lag reeds klaar voor het vorige nummer, dat ook al uit zijn voegen barstte.

De -gelukkig geredde- boerderij aan de Plaggenweg  geeft aanleiding tot een aardig speur-artikeltje.

De autobiografie van Loeka Wolf Catz daagde uit tot een diepergaande studie : want Kind in de schaduw, geschreven als roman (met flashbacks, flash-forwards; dialogen; enz.) is een sleutelroman. De naamloosheid accentueert het romanachtige en veroorzaakt een zekere romantisering; door het weglaten van de namen zijn de problemen -van ziektegeschiedenissen- veralgemeend. De boekenlijst achterin bewijst echter dat het boek ook een documentaire kant heeft en voor de medisch geïnteresseerde lezer van praktisch nut kan zijn.
Maar bovenal: Kind in de schaduw is goed geschreven, leest lekker en zelfs spannend als aanklacht tegen het medische systeem. Aanbevolen!
We plaatsen hier een verkorte studie, gedaan in de zomervacantie. De originele versie werd de auteur ter hand gesteld.

Een aantal lezers reageerden ook dit keer. Ook de activiteiten in de regio verdienen alle aandacht. Rudolf Geel's 'Cultuurprijs' gíng nog net mee.
Misschien zijn weI de "werkende" leden der vereniging nodig om het blad financiëeL te redden. AIs ieder in de loop der tljd één advertentie inbrengt, dan is dat ook geregeld. Vanwege te weinig advertenties in dit nummer een maximum aan leesvoer!


Namens redactie Marcus van der Heide

 

 

Actueel

Herdenkingssteen Toonkunst weer te zien.

Onze vereniging heeft allerlei bijzondere voorwerpen in bezit, ook heel zware gevallen zoals (gevel)stenen. Een mooie bestemming voor zulke geschenken is moeilijk te vinden, maar af en toe is het raak. De herdenkingssteen '75 jaar Toonkunst Bussum' heeft eindelijk een goede plek gekregen in het gerenoveerde Bensdorp-complex, vlakbij het restant van de oude fabrieksschoorsteen aan de Nieuwe Spiegelstraat. De steen heeft ooit gehangen in de oude muziekschool aan de 's Gravelandseweg.

Lees meer...

Actueel

Herdenking Burgermoord Naarden

Op 1 december 1572 werd Naarden ingenomen door het regeringsleger onder leiding van de Spaanse kapitein Julian Romero. Op donderdagavond 1 december 2022 – precies 450 jaar later – worden de gebeurtenissen herdacht in de Grote Kerk van Naarden. Drie bekende historici laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen op 1 december 1572.  Lees hier meer over de herdenking: Herdenking Naardense burgermoord | 1572 Geboorte van Nederland.Je kunt je hier aanmelden: Evenementenkalender - Geboorte van Nederland 1572 (gooisemeren.nl).

Foto van de maand

December 2022

Op deze plek aan de Nwe ’s-Gravelandseweg 38 stond de villa Nieuwburg. Hierin werd op 24 april 1920 de lyceumafdeling gevestigd van de Luitgardeschool, een kostschool voor meisjes. In 1923 werden ook jongens toegelaten en ging de school het (Christelijk) Lyceum heetten. In 1925 en 1934 werd de villa uitgebreid met flinke aanbouwen. In 1955 werd de villa gesloopt, het hoofdgebouw gedeeltelijk vernieuwd en aanmerkelijk vergroot. De naam werd nu gewijzigd in Willem de Zwijger College. Het gebouw staat nu op de nominatie om gesloopt te worden en de school zal als Montessori Lyceum worden gevestigd in een nog te bouwen  schoolgebouw aan de Franse Kampweg.

HKB Nieuws

Jumbo-album nu online

Het Jumbo-geschiedenisalbum dat in januari dit jaar werd gepresenteerd staat met toestemming van de supermarkt nu op onze website. Het album beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis geïllustreerd met 176 plaatjes. Met het oog op de grote belangstelling is een keer een ruilbeurs van plakplaatjes geweest in het Bussumse Jumbo-filiaal, en er was onlangs nog tijdens de Open Dag van onze vereniging gelegenheid om missende plaatjes te zoeken. Voor wie het album uiteindelijk toch niet vol heeft weten te plakken is dit goed nieuws. Het staat nu online en kan worden gedownload en desgewenst geprint. Ja heus, alle plaatjes staan er in ! Het boekwerkje is samengesteld door medewerkers van de Historische Kring Bussum. Zij stellen het bijzonder op prijs dat hun werk nu digitaal kan worden gepresenteerd. Klik HIER om het album te bekijken.

We hebben 144 gasten en geen leden online