Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Een gedeelte van dit nummer is ingeruirnd voor de Werkgroepen. Ook door de Werkgroepen Architectuur en Oudheidkamer is goed werk verricht, zoals bleek op de bijeenkomsten van de H.K.B. waar ze verslag uitbrachten. Een presentatie naar buiten Iijkt ons op zijn plaats.

Het artikel over 'Pinkelman en Pollewop' lag reeds klaar voor het vorige nummer, dat ook al uit zijn voegen barstte.

De -gelukkig geredde- boerderij aan de Plaggenweg  geeft aanleiding tot een aardig speur-artikeltje.

De autobiografie van Loeka Wolf Catz daagde uit tot een diepergaande studie : want Kind in de schaduw, geschreven als roman (met flashbacks, flash-forwards; dialogen; enz.) is een sleutelroman. De naamloosheid accentueert het romanachtige en veroorzaakt een zekere romantisering; door het weglaten van de namen zijn de problemen -van ziektegeschiedenissen- veralgemeend. De boekenlijst achterin bewijst echter dat het boek ook een documentaire kant heeft en voor de medisch geïnteresseerde lezer van praktisch nut kan zijn.
Maar bovenal: Kind in de schaduw is goed geschreven, leest lekker en zelfs spannend als aanklacht tegen het medische systeem. Aanbevolen!
We plaatsen hier een verkorte studie, gedaan in de zomervacantie. De originele versie werd de auteur ter hand gesteld.

Een aantal lezers reageerden ook dit keer. Ook de activiteiten in de regio verdienen alle aandacht. Rudolf Geel's 'Cultuurprijs' gíng nog net mee.
Misschien zijn weI de "werkende" leden der vereniging nodig om het blad financiëeL te redden. AIs ieder in de loop der tljd één advertentie inbrengt, dan is dat ook geregeld. Vanwege te weinig advertenties in dit nummer een maximum aan leesvoer!


Namens redactie Marcus van der Heide

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 135 gasten en geen leden online