Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) colofon

Klik hier voor de pdfversie van dit artikel

 

Doelstelling
Dr Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belanqstellinq kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken dnor het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze alqemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volqende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

 

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Rank te Bussum, t.n.v. Hist.Krinq Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvanqen in het jaar van aamelding de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraacht F 3,-

 

Bestuur
Voorzitter (aftredend)  W.M. van Berkel, Achtermeulenlaan 23 Bussum, te1.19808
Vice-voorzitter/  Historisch adviseur M.J.M. Heyne, Mecklenburglaan 2A Bussum, tel. 47766
Secretaris Mevr. A. Leenders, Grt Hertoginnelaan 27 Bussum, tel.36464
Penningmeester (tweede) J. Hoelen, Nw Hilversurnseweg 23 Bussum, tel. 16412
Documentatie Mevr. E.\Jitteveen, Brediusweg 14A Bussum, tel. 13630
Vacatures (twee, eigenlijk drie, zie Van Berkel)

 

Redactie Contactblad 
Els Witteveen Brediusweq 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Starqardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggevinq)
Marcus v.d. Heide Meyerkamplaan 18 Bussurn tel. 30608 (eindred./lay-out)

 

Advertenties.
De prijs voor een halve/ hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweq 14a Hussum.

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 150 gasten en geen leden online