Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, kennismakingsnummer (mei 1984),  pagina 0

WOORD VOORAF DOOR DE VOORZITTER

 

Geachte lezer,
Dit CONTACTBLAD dat u in handen houdt, is een beknopt kennismakingsnummer van 15 paginas. Drie maal per jaar geven wij echter een blad uit met gemiddelde omvang van 30 paginas.
Wilt u meer weten van de HISTORISCHE KRING BUSSUM, dan adviseren wij u, vrijblijvend uiteraard, eens één van de ledenbijeenkomsten te bezoeken. Deze vinden plaats in de Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan naast 't Spant en beginnen om 20.00, herfst 1986 resp. op woensdag 3 september en maandag 3 november. We beginnen met een lezing; zo vertelt op 3 september Mevr. M. Addink-Samplonius over de archeologie in het Gooi. Tijdens de pauze kunt u ons documentatiemateriaal en oude foto's bekijken. Na de pauze worden algemene zaken behandeld en is er gelegenheid voor de leden om een en ander over hun eigen onderzoek of verzamelobjecten te vertellen. Zesmaal per jaar vinden deze bijeenkomsten plaats.

Men kan lid worden van een werkgroep of individueel onderdoek doen. Het onderzoekterrein is uiteenlopend en hangt samen met de belangstelling die iemand (of een groep) heeft voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld voor architectuur, oude boerderijen, kunst, literatuur, straatnamen, (sport)verenigingen enz. Het zelf aan de slag gaan leidt tot een steeds boeiender en veelzijdige hobby, die interessante contacten met zich meebrengt. Uitwisseling van gegevens hierbij is van groot van belang. Daartoe is de Historische Kring druk doende om een goede documentatie van de grond te krijgen. Ook het CONTACTBLAD speelt daarbij een rol, de leden kunnen daar terecht met hun nieuwste vondsten, ontdekkingen van historische foto's en gegevens.

De artikelen in dit kennismakingsnummer zijn dan ook van uiteenlopende aard : Fragmenten uit het Oorlogsdagboek van Anne Biegel (pg. 1-8). Een stukje geschiedenis van het Olavshuis (pg. 9-11), en een Interview met de schrijfster Toos Staalman (pg. 12-14). Voor de meer zakelijke gegevens verwijzen we u tenslotte naérde binnenzijde van de omslag. Volledigheidshalve kan nog vermeld worden, dat er (naast een bankrekening) nu ook een eigen postgironummer bestaat, te weten postgironummer 4616807.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Een bijdrage van twee tientjes per jaar behoeft geen onoverkomelijk bezwaar te zijn, dachten wij.
De aanmeldingsformulieren (zie laatste bladzijde) zien wij gaarne tegemoet op het secretariaat/ledenadministratie van Mevr. A. Leenders, Groot Hertoginnelaan 27 Bussum tel. 36484

G. Langemeijer (voorzitter)

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 274 gasten en geen leden online