HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) pag 33

REDACTIONEEL NAWOORD

Klik hier voor de pdf van dit artikel

De inhoud van dit derde nummer Contactblad sluit aan bij de Verzetstentoonstelling in het Spant  (21 april - 5 mei) en de Oorlogstentoonsielling in het Raadhuis, met nadruk op Nederlands Indië, van 11 - 24 nei.
Een grote plaats nemen de fragmenten van het "Hongerdagboek"van Anne Biegel in, verder aangevuld met gedichten en oorlogsímpressies van Bea Braam en Ina de Beer. Voorts aandacht voor de Verzetstrijder J.N. Koelink, wiens foto een plaats heeft gekregen in Buchenwald.
Verder is de keuze gevallen op 'De glas-in-lood-ramen van de St. Vituskerk' en de Noorse Zending van het St. Olavshuis aan de Parklaan, dat voorgoed dicht gegaan is.
Verslaggever Fred Bos geeft ons in zijn eerste afgenomen interview een blik in, leven en werken van Toos Staalman.
Nieuw is de rubriek LEZERS REAGEREN, ook al is het maar één lezer. Meedenken en suggesties zijn te allen tijde welkom bij de redactie.
Een volledig Jaarverslag opnemen leek ons te veel van het goede, daar er een overvloed aan kopij voor handen is. Voor de afwezige op de Jaarvergadering wordt in het volgende nummer van het Contactblad alsnóg een verkorte versie van het Jaarverslag opgenomen.

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 221 gasten en geen leden online