HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) pag 33

REDACTIONEEL NAWOORD

Klik hier voor de pdf van dit artikel

De inhoud van dit derde nummer Contactblad sluit aan bij de Verzetstentoonstelling in het Spant  (21 april - 5 mei) en de Oorlogstentoonsielling in het Raadhuis, met nadruk op Nederlands Indië, van 11 - 24 nei.
Een grote plaats nemen de fragmenten van het "Hongerdagboek"van Anne Biegel in, verder aangevuld met gedichten en oorlogsímpressies van Bea Braam en Ina de Beer. Voorts aandacht voor de Verzetstrijder J.N. Koelink, wiens foto een plaats heeft gekregen in Buchenwald.
Verder is de keuze gevallen op 'De glas-in-lood-ramen van de St. Vituskerk' en de Noorse Zending van het St. Olavshuis aan de Parklaan, dat voorgoed dicht gegaan is.
Verslaggever Fred Bos geeft ons in zijn eerste afgenomen interview een blik in, leven en werken van Toos Staalman.
Nieuw is de rubriek LEZERS REAGEREN, ook al is het maar één lezer. Meedenken en suggesties zijn te allen tijde welkom bij de redactie.
Een volledig Jaarverslag opnemen leek ons te veel van het goede, daar er een overvloed aan kopij voor handen is. Voor de afwezige op de Jaarvergadering wordt in het volgende nummer van het Contactblad alsnóg een verkorte versie van het Jaarverslag opgenomen.

 

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 174 gasten en geen leden online