HOME HKB
Open Menu
iContactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) pag 32

AGENDA ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Voorlopig in 1985
Expositie van gebruiksvoorwerpen, kleding enz van rond de eeuwwisseling bijeenqebracht door Ans Verschuur.
Op de expositie ook voorwerpen en foto's in het bezit van de werkgroep Oudheidkamer van de Historische Kring Bussum.
Plaats : Brinklaan 146 B, Bussum, Open: do en zat. van 10.00 - 16.00

Juli/augustus Vituskerk :
Rondleidingen in de Vitus, verzorgd door Jeroen Houweling en Frans Janssen, op zaterdagmiddag: twee rondleidingen van drie kwartier, tussen 14.00 en 17.00
Nadere inlichtingen bij Mevr.Wennink tel. 01259 - 12596

Orgelconcerten, concertgever Jaap Zwart. Zes concerten op woensdagavond. Inlichtingen bij de plaatselijke VVV

Cultureel- Centrum De Vaart, Goois Museum Vaartweg Hilversum :
18 rnei t/m 7 juli : Expositie over de architecten G.B. en A. Salm. Vader en zoon Salm leefden van 1B31-1897 en van 1857-1915 en bouwden veel in Amsterdam en Hilversum.
15 juni t/m 8 september : "Tachtigers en het Gooi - Amsterdammers op zoek naar rust en/of inspiratie in het Gooi". Een beeld van de kunstenaars hun woonplaatsen en huizen, hun inspiratiebronnen en bronnen en hun relaties met Amsterdam.

Voorlopig in het Letterkundig Museum in Den Haag
"Het is vol schatten hier" (citaat Gorter), Nederlandse literatuur van 1750 tot heden. (Van be]ang i.v.m. de te organiseren Literaire Tentoonstelling in '86]

3 september : BIJEENK0MST HISTORISCHE KRING BUSSUM
Openbare Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan, aanvang 20.00
Presentatie door de Werkgroep Oudheidkamer: verslag van de werkbezoeken aan het Goois Museum en aan enige Oudheidkamers in de regio.
Discussie over een 0udheidkamer in Bussum.
Vertoning van dia's van de Expositie 'Bussum's Bloei', ín 1983.

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 40 gasten en geen leden online