HOME HKB
Open Menu
iContactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) pag 32

AGENDA ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Voorlopig in 1985
Expositie van gebruiksvoorwerpen, kleding enz van rond de eeuwwisseling bijeenqebracht door Ans Verschuur.
Op de expositie ook voorwerpen en foto's in het bezit van de werkgroep Oudheidkamer van de Historische Kring Bussum.
Plaats : Brinklaan 146 B, Bussum, Open: do en zat. van 10.00 - 16.00

Juli/augustus Vituskerk :
Rondleidingen in de Vitus, verzorgd door Jeroen Houweling en Frans Janssen, op zaterdagmiddag: twee rondleidingen van drie kwartier, tussen 14.00 en 17.00
Nadere inlichtingen bij Mevr.Wennink tel. 01259 - 12596

Orgelconcerten, concertgever Jaap Zwart. Zes concerten op woensdagavond. Inlichtingen bij de plaatselijke VVV

Cultureel- Centrum De Vaart, Goois Museum Vaartweg Hilversum :
18 rnei t/m 7 juli : Expositie over de architecten G.B. en A. Salm. Vader en zoon Salm leefden van 1B31-1897 en van 1857-1915 en bouwden veel in Amsterdam en Hilversum.
15 juni t/m 8 september : "Tachtigers en het Gooi - Amsterdammers op zoek naar rust en/of inspiratie in het Gooi". Een beeld van de kunstenaars hun woonplaatsen en huizen, hun inspiratiebronnen en bronnen en hun relaties met Amsterdam.

Voorlopig in het Letterkundig Museum in Den Haag
"Het is vol schatten hier" (citaat Gorter), Nederlandse literatuur van 1750 tot heden. (Van be]ang i.v.m. de te organiseren Literaire Tentoonstelling in '86]

3 september : BIJEENK0MST HISTORISCHE KRING BUSSUM
Openbare Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan, aanvang 20.00
Presentatie door de Werkgroep Oudheidkamer: verslag van de werkbezoeken aan het Goois Museum en aan enige Oudheidkamers in de regio.
Discussie over een 0udheidkamer in Bussum.
Vertoning van dia's van de Expositie 'Bussum's Bloei', ín 1983.

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 32 gasten en geen leden online