HOME HKB
Open Menu
iContactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) pag 32

AGENDA ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Voorlopig in 1985
Expositie van gebruiksvoorwerpen, kleding enz van rond de eeuwwisseling bijeenqebracht door Ans Verschuur.
Op de expositie ook voorwerpen en foto's in het bezit van de werkgroep Oudheidkamer van de Historische Kring Bussum.
Plaats : Brinklaan 146 B, Bussum, Open: do en zat. van 10.00 - 16.00

Juli/augustus Vituskerk :
Rondleidingen in de Vitus, verzorgd door Jeroen Houweling en Frans Janssen, op zaterdagmiddag: twee rondleidingen van drie kwartier, tussen 14.00 en 17.00
Nadere inlichtingen bij Mevr.Wennink tel. 01259 - 12596

Orgelconcerten, concertgever Jaap Zwart. Zes concerten op woensdagavond. Inlichtingen bij de plaatselijke VVV

Cultureel- Centrum De Vaart, Goois Museum Vaartweg Hilversum :
18 rnei t/m 7 juli : Expositie over de architecten G.B. en A. Salm. Vader en zoon Salm leefden van 1B31-1897 en van 1857-1915 en bouwden veel in Amsterdam en Hilversum.
15 juni t/m 8 september : "Tachtigers en het Gooi - Amsterdammers op zoek naar rust en/of inspiratie in het Gooi". Een beeld van de kunstenaars hun woonplaatsen en huizen, hun inspiratiebronnen en bronnen en hun relaties met Amsterdam.

Voorlopig in het Letterkundig Museum in Den Haag
"Het is vol schatten hier" (citaat Gorter), Nederlandse literatuur van 1750 tot heden. (Van be]ang i.v.m. de te organiseren Literaire Tentoonstelling in '86]

3 september : BIJEENK0MST HISTORISCHE KRING BUSSUM
Openbare Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan, aanvang 20.00
Presentatie door de Werkgroep Oudheidkamer: verslag van de werkbezoeken aan het Goois Museum en aan enige Oudheidkamers in de regio.
Discussie over een 0udheidkamer in Bussum.
Vertoning van dia's van de Expositie 'Bussum's Bloei', ín 1983.

 

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel