HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 24

Verschenen publicaties

Klik hier voor een pdf van dit artikel

W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur

Handleiding voor de beoefening - van Lokale en Regonale geschiedenis

Weesp Fibula / Van Dishoeck
f 32,50

 

Robert Rentenaar

Vernoemingsnamen

Een onderzoek naar de rol van vernoeming in de Nederlandse toponymie.
Proefschrift Adam 1984.
Publicatie van het P.J. Meertens-lnstituut te Amsterdam
f 49,-

 

 

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel