HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 24

Verschenen publicaties

Klik hier voor een pdf van dit artikel

W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur

Handleiding voor de beoefening - van Lokale en Regonale geschiedenis

Weesp Fibula / Van Dishoeck
f 32,50

 

Robert Rentenaar

Vernoemingsnamen

Een onderzoek naar de rol van vernoeming in de Nederlandse toponymie.
Proefschrift Adam 1984.
Publicatie van het P.J. Meertens-lnstituut te Amsterdam
f 49,-

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 61 gasten en geen leden online