HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 23-24

Agenda activiteiten uit de regio

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

8 dec. '84 t/m 5 jan. '85
Exposities in het Cultureel Centrum de Vaart "Goois Museum" Hilversum
- Hedendaagse topografische tekeningen van Gooise kunstenaars
- 'Uit Gooise grond t overzicht van archeologische activiteiten
- Voorwerpen uit het depot van de Historische Afdeling van het "Goois Museum".

t/m 5 januari 1985
Expositie in Gemeentehuis Laren, werkdagen 8.00-12.30 en 13.30-16.00,
"Laren: . Veranderd Gezicht", etsen en foto's van de plaatselijke fotoclub OZ '72.

tot eind februari 1985
Expositie van oude dingen, "Ter Schure" Brinklaan 146b Bussum
Verzameling van spulletjes anno 1900, bijeengebracht door Ans Verschuur. Open . do en za 10.00-16.00
Aangezien Ans lid is van de Historische Kring, hoopt zij vele belangstellende leden te ontvangen.

8 januari 1985
Bijeenkomst HISTORISCHE KRING BUSSUM in de Openbare Bibliotheek Filiaal Dr. A. Kuyper laan 5 Bussum, aanvang 20.00
Dr. A.C. J. de Vrankrijker zal uitgaande van zijn boek De geschiedenis van de Vesting Naarden, spreken over de Vesting en haar relatie tot Bussum.

9 januari 1985
Lezing georganiseerd door de Historische kring 'Albertus Perk' Hilversurn over "Archeologie van de stad Utrecht" ook de nieuwste vondsten.
Spreker Drs. HOL. de Groot, gemeentearcheoloog.
Cultureel Centrum de Vaart, aanvang 20.00 uur.

22 januari 1985
Lezing georganiseerd door de Historische Kring Huizen over De klederdrachten van het naburige Bunschoten/ Spakenburg.
Groen van Prinsteren MAVO Bovenweg 5, aanvang 20.00 uur.

30 jan.
Lezing met dia's over het ontstaan, de ontwikkeling en de hedendaagse toepassing van het gobelinweefsel
Spreker Mevr. M. Enault deskundige antiek textiel
Plaats: VU-zaal Brinklaan 117 Bussum, aanvang 09.30 uur; georganiseerd door de Volksuniversiteit.

7 febr.
Lezing met dia's over "Kunsthistorische reis door Zuid-Spanje".
Spreker Drs. P.D. Friedrichs- Kuenen
Plaats: Verlosserkerk Lorenzweg 59 Bussum, aanvang 20.00 Organisatie Volksuniversiteit.

27 febr
`Avond van en voor leden'
Leden van de Historische Kring Hilversum tonen hun verzamelingen op het gebied van historie, etsen, boekwerken en curiosa.

4, 11, 18, 25 maart
vier maandagavonden Cursus Genealogie door P.J.K. van Werkhoven
Georganiseerd door Volksuniversiteit,
Remonstrantse Kerk Konings laan 2 b Bussum

  

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 90 gasten en geen leden online