HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) inhoud

Klik hier voor de pdf van het artikel

 

I N H O U D 

1   Opening Verzetstentoonstelling
2   'Metterdaad' van Joan Bruineman
      waardevol boek
3   B.B.J. Braam - Pater
     Gedichten en Oorlogsimpressie 'Tango'
5   Foto van J. N. Koelink in Buchenwald
6   Anne Biegel, Fragmenten uit 'Hongerdagboek'
      febr/mrt '45 en 2-6 mei '45
14  Ina de Beer, 'De boer op voor voedsel 
17  J. A. Houweling
     De glas-in-lood-ramen van de St. Vituskerk
23  G. M. Langemeijer
      De zusters van St. Olav verlaten Bussum
27  Fred Bos
      Interview met Toos Staalman
31  Lezers reageren
32  Agenda activiteiten in de regio
33  Redactioneel nawoord

 

Verantwoording illustraties 

Afbeelding omslag . origineel Kerkelijk Kantoor Hervormde Gemeente, geschonken in 1882 door Dr . G. Heldring, Predikant der Ned. Herv. Gemeente Bussun van 20 april 1879 tot 16 juli 1882
Foto Fanilie Biegel pg. 7 Schenking Anne Biegel
Plattegrond pg. 19 A. Houweling
Portret Jan Veth pg. 23 Uit: A. J. Vervoorn Het grafisch werk van Jan Veth
Gevelsteen `Op den Akker` Foto M. J. M. Heyne 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 165 gasten en geen leden online