HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 19

Redactioneel besluit

Redactie

Klik hiervoor de pdf van dit artikel

Gaarne sluiten, wij ons aan bij de woorden van Voorzitter Van Berkel, dat ons Contactblad bij zal dragen tot het onderlinge contact der leden.
Moge daarnaast dit eerste nummer de nodige publiciteit leveren, waardoor de jonge Historische Kring Bussum in korte tijd tot meer dan 100 leden kan uitgroeien.
Bovenal hopen wij dat het Blad in de toekomst met vele interessante artikelen gevuld wordt, liefst op zo breed mogelijk terrein : ook politiek, cultureel, kerkelijk om er een paar te noemen.
Gaarne nodigen wij de leden uit om bijdragen èn advertenties te leveren. De opzet van het Blad is om zo mogelijk dit te bekostigen uit de opbrengst van de advertenties.
Voor de prijs der advertenties, zie binnenpagina.

Op 20 oktober had in Haarlem een interessant Symposium plaats, waarover wij uit Trouw een artikel plaatsen "Lokale historici meer dan alleen 'waterdragers"
De Gooi- en Eembode van 8 november berichtte uitvoerig over het nieuwe project met thema Spoorwegen. Ook hiervan een klein gedeelte.
Dat onze lokale 'historici' vele bouwstoffen voor ons Blad leveren !

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 74 gasten en geen leden online