HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 19

Redactioneel besluit

Redactie

Klik hiervoor de pdf van dit artikel

Gaarne sluiten, wij ons aan bij de woorden van Voorzitter Van Berkel, dat ons Contactblad bij zal dragen tot het onderlinge contact der leden.
Moge daarnaast dit eerste nummer de nodige publiciteit leveren, waardoor de jonge Historische Kring Bussum in korte tijd tot meer dan 100 leden kan uitgroeien.
Bovenal hopen wij dat het Blad in de toekomst met vele interessante artikelen gevuld wordt, liefst op zo breed mogelijk terrein : ook politiek, cultureel, kerkelijk om er een paar te noemen.
Gaarne nodigen wij de leden uit om bijdragen èn advertenties te leveren. De opzet van het Blad is om zo mogelijk dit te bekostigen uit de opbrengst van de advertenties.
Voor de prijs der advertenties, zie binnenpagina.

Op 20 oktober had in Haarlem een interessant Symposium plaats, waarover wij uit Trouw een artikel plaatsen "Lokale historici meer dan alleen 'waterdragers"
De Gooi- en Eembode van 8 november berichtte uitvoerig over het nieuwe project met thema Spoorwegen. Ook hiervan een klein gedeelte.
Dat onze lokale 'historici' vele bouwstoffen voor ons Blad leveren !

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 49 gasten en geen leden online