HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 10-11

Nog wat over het Nassaupark

M.J.M Heyne

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Voor de Oosterspoor, het Spiegel van de rest van het dorp afsneed, was de zand afgraving reeds tot in het Spiegel doorgedrongen.
De Veersloot langs de Veerstraat liep in westelijke richting door naar een terrein dat over ca 2 hectare al was afgegraven. Omdat het zand per schip werd afgevoerd, moest het bedrijf worden gestaakt, want de boten konden niet door de duiker, die onder de spoorlijn werd aangelegd. Het afgegraven gedeelte is enige jaren als weiland gebruikt, tot Biegel het aankocht om er zijn Nassaupark op aan te leggen.

Twee van de aanwezige sloten werden verbreed tot vijvers [zie de plattegrond bij het artikel van Langemeijer], waarover rustieke bruggetjes zich bogen.

Toen na 1880 dwars door het Nassaupark, vanaf de Spiegelstraat, de Middenlaan is aangelegd ten behoeve van de villabouw, moest die weg een grote boog beschrijven om de waterpartij, die als de Kom van Haverkamp bekend zou staan.

Op het kruispunt van de Graaf Wichmanlaan en de Middenlaan kwam één van de spaarzame lantaarnpalen te staan, 'die ons dorp in die dagen rijk was. Moest men zich in het donker over straat begeven, dan liep men eenvoudig van de ene naar de andere lantaarnpaal. De straatverlichting stond daartoe vrijwel uitsluitend op de straathoeken resp. wegkruisingen.
 
Het is in die tijd enige malen voortgekomen, dat een argeloze wandelaar die van de Spiegelstraat komen het Nassaupark inliep, op de lantaarn afkoerste en door de duisternis misleid pardoes de kom van Haverkamp inliep. Weer op de kant gekropen had hij de keus om ofwel druipend zijn weg te vervolgen, of bij een naburige villa aan te bellen met het verzoek zich bij de kachel te mogen warmen en drogen.

Noot redactie

Over deze 'Spegel-perikelen' meer in de bijdrage van Heyne : Een boekje open over Bussum op pag. 17

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 44 gasten en geen leden online