HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 7-10


Een kijkje in het Nassaupark

G. M. Langemeijer

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Het kan gebeuren dat een nieuwe Spiegelbewoner op een zonnige dag een helder ogenblik krijgt om eens te wandelen in het Nassaupark.
Hoe ontgoochelend is het dan te ontdekken dat ter plekke niets te bespeuren valt van een park !
Bijgaand schetsje "Het Nassaupark anno 1884" moge hem een troost zijn.

 

Omstreeks 1874 liet de heer J.H.Biegel een "zomer- en winterverblijf" bouwen bij de Brinklaan. Hij gaf zijn villa de naam van zijn geboorteplaats . "NASSAU".
Ofschoon genoemd heer een leuk lapje grond had, lopende van Brinklaan tot de spoorlijn, stelde hij een fraai uitzicht zeer op prijs en lei daarom op een stuk weiland tegenover villa Nassau een wandelpark aanleggen met een waterpartij, rustieke bruggetjes, wandelpaden en beplantingen.

Overigens , -zie schetsje- villa Spiegelhoeve, gebouwd in 1879 voor de Amsterdamse cargadoor H.Th. Boelen, viel buiten het wandelpark.

In 1880 verkocht de heer Biegel villa Nassau met de boomgaard, de tuin met 1000 stamrozen, de theekoepel, de fontein, het levensgrote vrouwenbeeld op de waranda, de ingemetselde Engelse brandkast en nog vele interessante zaken. Daarna verkocht hij geleidelijk stukken grond van het wandelpark.

Het eerste stukje in 1882 voor de bouw van twee villa's, thans Nassaupark 4 en 4a (zie illustratie heironder). In één van deze villa's woonde in 1915 de bekende architect J.C.0.Camman.

Nassaupark nr. 11, villa "PLANTYN" werd gebouwd in 1889. De eerste bewoner, een boekdrukker, eerde met deze naam de vermaarde Zuidnederlandse boekdrukker Plantyn (1520-1589) , precies 300 jaar na diens sterfdag.

Daarna volgt spoedig de bouw van alle oneven nummers van het Nassaupark. Weer wat later enkele villa's aan de overzijde van het Nassaupark en dan de nummers Graaf Wichmanlaan 22 en 24 in 1898.

In 1900 liet de heer W.J.Vinke villa "AMALIA" bouwen (Meerweg 7) en dat betekende zo ongeveer het einde van het wandelpark.

De familie Vinke had zeven man personeel nodig, waaronder een Belgische gouvernante, om alles een beetje bij te sloffen in het grote huis. Ook was er een koetshuis met enige paarden..
Vandaar een advertentie in de Bussumse Courant van 1902: " MESTVAALT TE KOOP : te zien bij villa Amalia"

 

     
Doorkijk vanuit het Nassaupark op villa 'Nassau' ; links nog nummer 4 zichtbaar.
 
 nummer 4 en 4a

.

De koetsier was kennelijk wat slordig gezien twee advertenties binnen enkeledagen:
"VERLOREN : zweep met beenen heft;  terug te bezorgen bij Koetsier villa Amalia"
"VERLOREN : een rijtuig kussen, terug te bezorgen bij villa Amalia".

Na zijn overgang tot de Katholieke Kerk is Frederik van Eeden er eens op bezoek geweest. In zijn Dagboek schrijft hij:
"Op bezoek geweest bij de rijken kleeding koopman. Zeer bespraakt. Ik luisterde geduldig en beleefd".

Hij kreeg van de heer Vinke twee kerkplaatsen in de Vituskerk cadeau. Ook schonk de heer Vinke een gebrandschilderd raam aan die kerk. Tevens was deze de stuwende kracht bij de bouw van het parochiehuis, het Vitusgebouw, Niet wetende dat Bussum daardoor later T.V.-stad zou worden"heel lang zijn in Studio Vitus  T.V. programmas gemaakt.

Het definitieve einde van het Wandelpark was de bouw Van de villa "MEO VOTO" later genoemd Sinnehoeck. Dit fraaie pand, dat zeer vergroot werd, is in 1982 afgebroken.
Daar ontluikt thans echter weer nieuw leven in het Spiegel.

 October 1984

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 38 gasten en geen leden online