HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 7-10


Een kijkje in het Nassaupark

G. M. Langemeijer

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Het kan gebeuren dat een nieuwe Spiegelbewoner op een zonnige dag een helder ogenblik krijgt om eens te wandelen in het Nassaupark.
Hoe ontgoochelend is het dan te ontdekken dat ter plekke niets te bespeuren valt van een park !
Bijgaand schetsje "Het Nassaupark anno 1884" moge hem een troost zijn.

 

Omstreeks 1874 liet de heer J.H.Biegel een "zomer- en winterverblijf" bouwen bij de Brinklaan. Hij gaf zijn villa de naam van zijn geboorteplaats . "NASSAU".
Ofschoon genoemd heer een leuk lapje grond had, lopende van Brinklaan tot de spoorlijn, stelde hij een fraai uitzicht zeer op prijs en lei daarom op een stuk weiland tegenover villa Nassau een wandelpark aanleggen met een waterpartij, rustieke bruggetjes, wandelpaden en beplantingen.

Overigens , -zie schetsje- villa Spiegelhoeve, gebouwd in 1879 voor de Amsterdamse cargadoor H.Th. Boelen, viel buiten het wandelpark.

In 1880 verkocht de heer Biegel villa Nassau met de boomgaard, de tuin met 1000 stamrozen, de theekoepel, de fontein, het levensgrote vrouwenbeeld op de waranda, de ingemetselde Engelse brandkast en nog vele interessante zaken. Daarna verkocht hij geleidelijk stukken grond van het wandelpark.

Het eerste stukje in 1882 voor de bouw van twee villa's, thans Nassaupark 4 en 4a (zie illustratie heironder). In één van deze villa's woonde in 1915 de bekende architect J.C.0.Camman.

Nassaupark nr. 11, villa "PLANTYN" werd gebouwd in 1889. De eerste bewoner, een boekdrukker, eerde met deze naam de vermaarde Zuidnederlandse boekdrukker Plantyn (1520-1589) , precies 300 jaar na diens sterfdag.

Daarna volgt spoedig de bouw van alle oneven nummers van het Nassaupark. Weer wat later enkele villa's aan de overzijde van het Nassaupark en dan de nummers Graaf Wichmanlaan 22 en 24 in 1898.

In 1900 liet de heer W.J.Vinke villa "AMALIA" bouwen (Meerweg 7) en dat betekende zo ongeveer het einde van het wandelpark.

De familie Vinke had zeven man personeel nodig, waaronder een Belgische gouvernante, om alles een beetje bij te sloffen in het grote huis. Ook was er een koetshuis met enige paarden..
Vandaar een advertentie in de Bussumse Courant van 1902: " MESTVAALT TE KOOP : te zien bij villa Amalia"

 

     
Doorkijk vanuit het Nassaupark op villa 'Nassau' ; links nog nummer 4 zichtbaar.
 
 nummer 4 en 4a

.

De koetsier was kennelijk wat slordig gezien twee advertenties binnen enkeledagen:
"VERLOREN : zweep met beenen heft;  terug te bezorgen bij Koetsier villa Amalia"
"VERLOREN : een rijtuig kussen, terug te bezorgen bij villa Amalia".

Na zijn overgang tot de Katholieke Kerk is Frederik van Eeden er eens op bezoek geweest. In zijn Dagboek schrijft hij:
"Op bezoek geweest bij de rijken kleeding koopman. Zeer bespraakt. Ik luisterde geduldig en beleefd".

Hij kreeg van de heer Vinke twee kerkplaatsen in de Vituskerk cadeau. Ook schonk de heer Vinke een gebrandschilderd raam aan die kerk. Tevens was deze de stuwende kracht bij de bouw van het parochiehuis, het Vitusgebouw, Niet wetende dat Bussum daardoor later T.V.-stad zou worden"heel lang zijn in Studio Vitus  T.V. programmas gemaakt.

Het definitieve einde van het Wandelpark was de bouw Van de villa "MEO VOTO" later genoemd Sinnehoeck. Dit fraaie pand, dat zeer vergroot werd, is in 1982 afgebroken.
Daar ontluikt thans echter weer nieuw leven in het Spiegel.

 October 1984

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 88 gasten en geen leden online