HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 6

Dwalende door het veld

WILLEM BRANDT

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

     

De herders en de dieren
dwalende door het veld
teder en goedertieren
hebben het wcl voorspeld;

te simpel orn te lezen
wisten zij 't toch geneld,
een ster heeft hen gewezen
wat meer dan boeken telt.

Zonder kompas of wegen
reisden zij 't wonder toe,
het hart vanzelf genegen,
geen voet geraakte moe.

Daarin is het ge!egen:
't ging zo eenvoudig toe,
ik kom het morgen tegen
in bussum of in ..oe

ik kan het straks ontmoeten
in blaricun of mook,
geleidt het hart dc voeten
daar leidt dic lichtglans ook.

Daag van de hemellwanden
maan en planeten uit,
het fluistert in mijn handen
en reist onder mijn huid:

die dieren en hun herdcr.
O Kindje in dc stal,
de wcreld raakt niet verder
eer zij u vinden zal.

     
 De Bussumsche Courant 24-12-59

 

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 76 gasten en geen leden online