HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 6

Dwalende door het veld

WILLEM BRANDT

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

     

De herders en de dieren
dwalende door het veld
teder en goedertieren
hebben het wcl voorspeld;

te simpel orn te lezen
wisten zij 't toch geneld,
een ster heeft hen gewezen
wat meer dan boeken telt.

Zonder kompas of wegen
reisden zij 't wonder toe,
het hart vanzelf genegen,
geen voet geraakte moe.

Daarin is het ge!egen:
't ging zo eenvoudig toe,
ik kom het morgen tegen
in bussum of in ..oe

ik kan het straks ontmoeten
in blaricun of mook,
geleidt het hart dc voeten
daar leidt dic lichtglans ook.

Daag van de hemellwanden
maan en planeten uit,
het fluistert in mijn handen
en reist onder mijn huid:

die dieren en hun herdcr.
O Kindje in dc stal,
de wcreld raakt niet verder
eer zij u vinden zal.

     
 De Bussumsche Courant 24-12-59

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 53 gasten en geen leden online