HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 3

VAN DE SCHENKINGEN NOEMEN WE UIT ERKENTELIJKHEID HIER ENKELE STUKKEN .

 Klik hier voor de pdf van dit artikel

     
Fabriek v. Bensdorp Bussum .Prentbriefkaart, afgestempeld 29-8-17
Schenking Mevr. Bensdorp
 

Schenkingen van Mevrouw A . Bensdorp te Bussum

 • - Album ter herdenkinq van het 100 jariq bestaan 1840 1940 van de Hollandsche Cacao en Chocolade fabrieken Bensdorp en Co . (gebonden exemplaar)

 • - Twee 7 % obligaties van 1000 Mark van de Hollandsche Cacao en Chocolade fabrieken Bensdorp en Co .RMBH Cleve 1391 en 2927 met couponbladen , 1922

 • - Prospectus Bensdorp I nternationaal N.V. te Bussum van uitqifte van nom . f 1.500.000 4 pct 15 jarige obligatiën, 1954

 • - Voorschri t voor de bereidinq van Melkchocolade

 • - Portret van L.F.M . Bensdorp , qeb. 30-1-1884 , door Adrianus van der Plas, 1949
  -  Bensdorp's Prijscourant uit 1904

 • - Boekje "Rundum Schokolade , Pralinen, Kakao", 1960 Bundesverband der Deutschen Süsswaren industrie Bonn

 • - Krantenknipsel 10-9-1962. Laatste fusie in Cacao en Chocolade industrie . Samengaan van Bensdorp en Blooker

 •      

   - Foto Prins Bernhard liqt uit te rusten in een ' Bensdorp stoel ' 1950

 • - Prentbriefkaart uit 1917 . Fabriek van Bensdorp te Bussum (zie illustratie)

 • - Reclame kaart . Bensdorp's weltberühmter Cacao Bussum.

 

Schenkinqen van de heer C.A.J. van Dishoeck te Hilversum

 • Portret van H.J. Schimmel in lijst

 • Foto van de voormalige villa van H.J. Schimmel 'Anna's Hoeve', Nieuwe's-Gravelandsevveg I0  (later 36), waar van 1903-1955 de Uitqeversmij. Van Dishoeck was qevestiqd

 • Foto werkkamer van C.A.J. van Dishoeck in Anna's Hoeve, 20er jaren

 • Foto Villa Weltevreden aan de Nieuwe 's-Gravelandseweq 17 , van 1955 - 1983 Uitgeverij Van Dishoeck, later Unieboek

 • Diploma reclame tentoonstellinq 1909 toeqekend aan de heer C.A.J. van Dishoeck

 • Fondscataloqus van uitqaven van Van Dishoeck uit 1910

 • Catalogus van schooluitgaven uit 1946

 • Evacuatieplan Bussum A.M.E. van Dishoeck

 

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel