HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 3

VAN DE SCHENKINGEN NOEMEN WE UIT ERKENTELIJKHEID HIER ENKELE STUKKEN .

 Klik hier voor de pdf van dit artikel

     
Fabriek v. Bensdorp Bussum .Prentbriefkaart, afgestempeld 29-8-17
Schenking Mevr. Bensdorp
 

Schenkingen van Mevrouw A . Bensdorp te Bussum

 • - Album ter herdenkinq van het 100 jariq bestaan 1840 1940 van de Hollandsche Cacao en Chocolade fabrieken Bensdorp en Co . (gebonden exemplaar)

 • - Twee 7 % obligaties van 1000 Mark van de Hollandsche Cacao en Chocolade fabrieken Bensdorp en Co .RMBH Cleve 1391 en 2927 met couponbladen , 1922

 • - Prospectus Bensdorp I nternationaal N.V. te Bussum van uitqifte van nom . f 1.500.000 4 pct 15 jarige obligatiën, 1954

 • - Voorschri t voor de bereidinq van Melkchocolade

 • - Portret van L.F.M . Bensdorp , qeb. 30-1-1884 , door Adrianus van der Plas, 1949
  -  Bensdorp's Prijscourant uit 1904

 • - Boekje "Rundum Schokolade , Pralinen, Kakao", 1960 Bundesverband der Deutschen Süsswaren industrie Bonn

 • - Krantenknipsel 10-9-1962. Laatste fusie in Cacao en Chocolade industrie . Samengaan van Bensdorp en Blooker

 •      

   - Foto Prins Bernhard liqt uit te rusten in een ' Bensdorp stoel ' 1950

 • - Prentbriefkaart uit 1917 . Fabriek van Bensdorp te Bussum (zie illustratie)

 • - Reclame kaart . Bensdorp's weltberühmter Cacao Bussum.

 

Schenkinqen van de heer C.A.J. van Dishoeck te Hilversum

 • Portret van H.J. Schimmel in lijst

 • Foto van de voormalige villa van H.J. Schimmel 'Anna's Hoeve', Nieuwe's-Gravelandsevveg I0  (later 36), waar van 1903-1955 de Uitqeversmij. Van Dishoeck was qevestiqd

 • Foto werkkamer van C.A.J. van Dishoeck in Anna's Hoeve, 20er jaren

 • Foto Villa Weltevreden aan de Nieuwe 's-Gravelandseweq 17 , van 1955 - 1983 Uitgeverij Van Dishoeck, later Unieboek

 • Diploma reclame tentoonstellinq 1909 toeqekend aan de heer C.A.J. van Dishoeck

 • Fondscataloqus van uitqaven van Van Dishoeck uit 1910

 • Catalogus van schooluitgaven uit 1946

 • Evacuatieplan Bussum A.M.E. van Dishoeck

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 136 gasten en geen leden online