HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984)

I N H O U D

Klik hier voor de pdf van dit artikell

 

1 "Bussum, parel van het Gooi" - Woord vooraf door voorzitter Van Berkel
3 Schenkingen
4 "Bussum door schrijversogen
5 M. Tydeman, Stad en Lande van Gooiland 
6 Willem Brandt, Kerstgedicht
7 G.M. Langemeijer, Een kijkje in het Nassaupark
10 M. J.M. Heyne, Nog wat over het Nassaupark
13 Marcus van der Heide - De oorsprong van de Muziekschool te Bussum
17 M. J.M. Heyne,- Over Bussum een boekje open gedaan ( I )
19 Redactioneel nawoord
20 Lokale historici meer dan alleen 'waterdragers' - (TROUW 17-10-84)
22 Project Spoorwegen
23 Regionale activiteiten

 

Verantwoording illustratie's

Foto's omslag en pg. 9, en illustratie pg. 8 collectie Heyne
(Origineel omslag Kerkelijk Kantoor Herv. Gemeente; pg. 9 bovenste foto opname van Bieqel zelf ? 1802/3; benedenste foto van - 1890 met dank aan Makelaar Bouwman ) .
Prentbriefkaart op pg. 2 Schenking Mevr. Bensdorp
Kerst groet 1960 op pg. 3 Schenking C.A. J. van l)ishoeck.

 

 

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel