HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984)

I N H O U D

Klik hier voor de pdf van dit artikell

 

1 "Bussum, parel van het Gooi" - Woord vooraf door voorzitter Van Berkel
3 Schenkingen
4 "Bussum door schrijversogen
5 M. Tydeman, Stad en Lande van Gooiland 
6 Willem Brandt, Kerstgedicht
7 G.M. Langemeijer, Een kijkje in het Nassaupark
10 M. J.M. Heyne, Nog wat over het Nassaupark
13 Marcus van der Heide - De oorsprong van de Muziekschool te Bussum
17 M. J.M. Heyne,- Over Bussum een boekje open gedaan ( I )
19 Redactioneel nawoord
20 Lokale historici meer dan alleen 'waterdragers' - (TROUW 17-10-84)
22 Project Spoorwegen
23 Regionale activiteiten

 

Verantwoording illustratie's

Foto's omslag en pg. 9, en illustratie pg. 8 collectie Heyne
(Origineel omslag Kerkelijk Kantoor Herv. Gemeente; pg. 9 bovenste foto opname van Bieqel zelf ? 1802/3; benedenste foto van - 1890 met dank aan Makelaar Bouwman ) .
Prentbriefkaart op pg. 2 Schenking Mevr. Bensdorp
Kerst groet 1960 op pg. 3 Schenking C.A. J. van l)ishoeck.

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 28 gasten en geen leden online