HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984)

I N H O U D

Klik hier voor de pdf van dit artikell

 

1 "Bussum, parel van het Gooi" - Woord vooraf door voorzitter Van Berkel
3 Schenkingen
4 "Bussum door schrijversogen
5 M. Tydeman, Stad en Lande van Gooiland 
6 Willem Brandt, Kerstgedicht
7 G.M. Langemeijer, Een kijkje in het Nassaupark
10 M. J.M. Heyne, Nog wat over het Nassaupark
13 Marcus van der Heide - De oorsprong van de Muziekschool te Bussum
17 M. J.M. Heyne,- Over Bussum een boekje open gedaan ( I )
19 Redactioneel nawoord
20 Lokale historici meer dan alleen 'waterdragers' - (TROUW 17-10-84)
22 Project Spoorwegen
23 Regionale activiteiten

 

Verantwoording illustratie's

Foto's omslag en pg. 9, en illustratie pg. 8 collectie Heyne
(Origineel omslag Kerkelijk Kantoor Herv. Gemeente; pg. 9 bovenste foto opname van Bieqel zelf ? 1802/3; benedenste foto van - 1890 met dank aan Makelaar Bouwman ) .
Prentbriefkaart op pg. 2 Schenking Mevr. Bensdorp
Kerst groet 1960 op pg. 3 Schenking C.A. J. van l)ishoeck.

 

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 95 gasten en geen leden online