Home
Open Menu
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 (december 2021), pag 1

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

Historische Kring Bussum
Opgericht 7 juni 1983
ISSN 1871-2266

Bussums Historisch Tijdschrift
Jaargang 37 nr. 3 – december 2021
Losse verkoop € 7,50
Uitgever: Historische Kring Bussum

Redactie: Eric Bor, Frank de Groot, Anneke van de Koppel, Nol Verhagen
Redactiesecretariaat: Inge Engelbarts, Lijsterlaan 313, 1403 AX Bussum. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Medewerkers aan dit nummer: Eric Bor, Nico Guns, Iny Hoogendijk, Chris Leenders, Klaas Oosterom, Jan Schippers, Nol Verhagen
Foto’s en beeldmateriaal: aangeleverd door auteurs, diverse archieven, archief HKB; zie verder artikelen
Vormgeving: Anneke van de Koppel
Druk: Drukkerij Walden, Bussum

Documentatiecentrum
Adres: Stationsweg 3, 1404 AN Bussum Telefoon: 0648251281
Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van 10.30-12.00 uur; of op afspraak
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.historischekringbussum.nl
Facebook: www.facebook.com/HistorischeKringBussum/

Lidmaatschap & abonnement
De (minimum) contributie bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Voor verzending buiten Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent wordt dit bedrag met € 7,50 verzendkosten verhoogd.
U kunt zich aanmelden als lid bij voorkeur per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0648251281.
Opzegging schriftelijk vóór 1 december.
Nieuwe leden ontvangen alle nummers van het tijdschrift van het lopende jaar.
Contributie en donaties: NL93 INGB 000 46 168 07
Losse nummers van het tijdschrift zijn voor € 7,50 verkrijgbaar bij het Documentatiecentrum en bij Boekhandel Los en Boekhandel Bruna te Bussum.

Advertenties
Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 035-6919221 

     

   12

 
 

33   

 

Inhoud

Van de redactie, 3
Een goed begin is het halve werk, 4
Een ooggetuigeverslag, 7
’t Spant en de televisie, 12
Nieuw leven voor de wandel- en fietsroute: Bussum, bakermat,van de Nederlandse televisie, 16
Commerciële radio en televisie in Bussum, 19
Leo van der Goot: van dj tot programmadirecteur, 23
Bussum als proeftuin van multi-kunstenaar Wim T Schippers, 27
Dertien nieuwe struikelstenen in Bussum, 33
Bussumers in het leger van Napoleon, 38
Families in Bussum – sinds 1874, 42
Bussum in Boeken 44

        
Op het omslag: luchtfoto genomen vanaf de St. Viruskerk, 1958.
 Vanaf de Vredekerk: links Studio Irene, rechts Studio Eltheto met
de televisietoren; op de voorgrond Studio Vitus (foto Beeld en Geluid)
 
   

 

Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.
Secretariaat: Stationsweg 3, 1404 AN Bussum

 

De Vereniging
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving en zet zich in voor het belang en behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren.
De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal verzamelen, bestuderen, publiceren en opnemen in de digitale database van de HKB.
De Historische Kring Bussum is per 1 januari 2011 aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Het fiscaal nummer is RSIN 8166.01.227.

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 (december 2021), pag 3

Bussum en de televisie

De redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 Onlangs is uitbundig herdacht dat 70 jaar geleden, op 2 oktober, het eerste officiële Nederlandse televisieprogramma werd uitgezonden. Vanuit een kerkje in Bussum, dat inmiddels alweer 30 jaar geleden werd gesloopt. Niet iedereen had veel fiducie in het nieuwe medium en aanvankelijk liep het ook niet zo’n vaart. Maar toch duurde het niet lang voor ook ons land in de ban raakte van de bewegende beelden in de huiskamer. De babyboomers onder ons herinneren zich vast nog wel hoe we op woensdagmiddag massaal neerstreken bij dat ene vriendje of vriendinnetje in de straat waar – halverwege de jaren vijftig – thuis al een televisietoestel stond.
En dat kwam allemaal uit ons eigen Bussum! Al gauw bezette de televisie ieder vrijkomend pand in het centrum en was het een komen en gaan van de BN’ers van die dagen. Even was Bussum de navel van de wereld, of toch in elk geval van Nederland. En toen de publieke omroep naar Hilversum vertrok, namen de commerciëlen hun plaats (gedeeltelijk) in. Met als gevolg dat zich opnieuw beroemdheden van naam in ons dorp vervoegden, onder wie Paul McCartney, George Harrison, Tina Turner, UB40 en The Cure.

  Ook Bussums Historisch Tijdschrift (BHT) blikt terug op deze gedenkwaardige periode in onze geschiedenis. In de persoon van Chris Leenders hebben we zelfs een echte ooggetuige. Hij zat als vroegwijs ventje al vanaf zijn driewielertje met zijn neus overal bovenop en doet verslag van zijn belevenissen. Een andere ooggetuige is Jan Schippers die, soms als medeplichtige, zijn iets oudere broer Wim T zich zag ontwikkelen tot een spraakmakende, baldadige, creatieve en ontregelende maker van radio- en televisieprogramma’s. 70 jaar Nederlandse televisie is een mooi moment om stil te staan bij zijn gedenkwaardige carrière.
Maar er is meer dan televisie. Iny Hoogendijk kwam vijf Bussumse jongens op het spoor die ruim 200 jaar geleden in het leger van Napoleon hebben gediend en gaat aan de hand van de archieven hun gangen na. En verder werden er onlangs in Bussum dertien nieuwe struikelstenen geplaatst. In deze aflevering van BHT het (beknopte) verhaal achter de namen op die stenen en een kort interview met twee van de initiatiefnemers.

  Als laatste: in de vorige aflevering van BHT stond op blz. 18 dat architect Klaas van den Berg de villa Catalpa aan de Bosboom Toussaintlaan heeft ontworpen. Die villa staat echter aan de Gooilandseweg 1. Aan de Bosboom Toussaintlaan 4 staat wel villa Calta, maar die is ontworpen door architect De Gooier, en heeft eigenlijk niets met het artikel te maken.

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 (december 2021), pag 4-6

Een goed begin is het halve werk

 

Nol Verhagen

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

Op 2 oktober 1951 ging in Nederland, na wat eerdere experimenten, eindelijk de televisie van start. Op diezelfde dag ging ook de Deense televisie de ether in. Duitsland volgde pas op Eerste Kerstdag 1952.

bht37 3b01t      
Staatssecretaris J.M.L.Th. Cals en voorzitter van de KRO, dominicaner theoloog professor J.B. Kors, spreken tot de eerste tv-kijkers (foto website Beeld en Geluid)
 

 

Een experiment

De televisie werd door de regering uitdrukkelijk als experiment gezien. Lang niet iedereen was er op dat moment van overtuigd dat televisie een levensvatbaar medium was. In de decennia daarvoor was de radio immens populair geworden en dat zou ook nog lang zo blijven. De radio was in Nederland vast in handen van de vier grote omroepverenigin­gen, die de belangrijkste maatschappelijke groeperingen van dat moment vertegen­woordigden: de KRO voor de katholieken, de NCRV voor de protestanten, de VARA voor de socialisten en de AVRO voor degenen die ‘niks’ waren. Die vier ontfermden zich ook over het nieuwe medium.
Het door de regering toegestane experiment betrof een periode van 2 jaar, waarin op 2 avonden per week 3 uur mocht worden uitgezonden – met uitzondering overigens van de vakantiemaanden juli en augustus. De omroepen kregen ieder 1 avond per week toebedeeld, en kwamen dus maar ééns per 14 dagen aan bod.

 

      bht37 3b02t
 
Zo informeel ging het eraan toe tijdens de opnamen. Dit was op 5 0ktober 1951 tijdens de eerste uitzending van de AVRO

Storing

De eerste avond begon, uiteraard zou je haast zeggen, met toespraken van hoogwaardigheidsbekleders. Staatssecretaris Cals waarschuwde meteen maar voor de gevaren van het nieuwe medium! Er was een pauze van 10 minuten – in de studio nodig om het decor te wisselen en in de huiskamer voor een vers kopje koffie. Na de pauze was er een toneelstuk waaraan onder anderen Hetty Blok meedeed – die herinneren we ons nog als zuster Klivia in Ja zuster, nee zuster. Er deed zich ook meteen de allereerste storing voor, die echter al na een paar minuten verholpen was. Er wordt beweerd dat een hijskraan in Bussum-Zuid de boosdoener was – die blokkeerde even de verbinding tussen de toren van de Studio Irene en de hoge zendmast in Lopik, vanwaaruit het televisie­signaal over het land werd uitgezonden.

 

bht37 3b03t bht37 3b04
     
Philips-deskundige professor N.A. Halbertsma geeft een toelichting bij het nieuwe medium, bijgestaan door een studiomedewerker (foto website Beeld en Geluid
 

 

 De Toverspiegel

Het uitgezonden toneelstuk had grote (maar destijds niet vermoede) voorspellende waarde. Het heette De Toverspiegel en het ging over de toekomst van de televisie. Professor Video liet gekscherend zien hoe de mensen in de toekomst zouden communiceren door middel van een ‘televifoon’. Kortom precies wat wij nu voortdurend doen met onze smartphones. Alleen dacht Professor Video nog dat het pas in het jaar 2600 zover zou zijn…
In de tweede week vergastte de VARA de kijkers op een poppentheater. En op 16 oktober maakte men kennis met een van onze grootste televisietalenten, de toen 22-jarige Mies Bouwman. Zij presenteerde voor de KRO een demonstratie pottenbakken en een dansje van doofstommen uit het (katholieke) doofstommeninstituut in Sint-Michielsgestel.

 

    bht37 3b05t
 
Hetty Blok kijkt in de Toverspiegel (foto website Beeld en Geluid)
bht37 3b06t
   
Joop Doderer als Swiebertje (links) en Guus Hermus als de burgemeester in de eerste uitzending van Swiebertje vanuit Studio Eltheto, 20 april 1955 (foto uit het archief van Chris Leenders)
 

Vooral geen commercie

Het klinkt allemaal een beetje kneuterig, maar Nederland wás ook een beetje kneuterig. Swiebertje, Bromsnor, Saartje en Malle Pietje werden razend populair, en niet alleen bij de kinderen. Televisie keken we bij voorkeur bij buren die wel 1000 gulden (nu 3500 euro) voor een toestel op tafel wilden leggen.
Van commerciële televisie, bekostigd uit ‘handelsreclame’, kon in het brave Nederland geen sprake zijn. Die kwam pas in 1989. En overigens ook vanuit Bussum!

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 (december 2021), pag 7-11

Een ooggetuigeverslag

 

Chris Leenders

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

Mijn jeugd in het Bussumse is nauw verweven met het begin van de televisie. Ik ben geboren in 1953 en heb in die begintijd veel gezien en beleefd. Ik was zelfs in het bezit van een soort personeelskaart van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS). Op 2 oktober 1967 werd Studio Irene als tv-studio afgestoten. Ik heb toen mijn personeelskaart keurig ingeleverd en ging als 14-jarige met onbezoldigd pensioen. De televisie verloor haar oerstudio en wat mij betreft ook wel een beetje haar hart. Daar was alles klein, moest alles heel snel gebeuren, was het altijd heel warm en er heerste een teamgeest zoals je tegenwoordig bijna niet meer tegenkomt. Bij de sloop in 1992 verloor Bussum een ook internationaal spraakmakend gebouwtje…

bht37 3c01t      
De schrijver in 1957 bij ‘tante’ Hannie Lips aan tafel (onderste rij, tweede van rechts)
 

 

Op een driewielertje

Op 2 oktober 1951 kwam de eerste Nederlandse officiële tv-uitzending uit de Studio Irene in Bussum. De televisie werd in een korte tijd heel groot. In 1955 kwamen Studio Eltheto en Studio Vitus erbij. Het tv-bedrijf groeide en groeide maar door. Als klein kind vond ik dat allemaal prachtig!
Ik reed dan op mijn driewielertje vanuit de St. Janslaan, waar mijn oma woonde, langs de Huizerweg naar de studio’s. Dat kon makkelijk, want als je een zebrapad overstak bleven de spaarzame auto’s en fietsers keurig wachten tot je eroverheen was. Studio Irene had drie ingangen/uitgangen en daar stond altijd wel een deur van open. Je kon dan prachtig naar binnen kijken.

 

      bht37 3b02t
 
Pipo de Clown (Cor Witschge), Mammaloe (Christel Adelaar) en Klukkluk (Herbert Joeks) in 1958

Een personeelskaart met nummer 00000

Vooral in Studio Irene werden veel kinderseries opgenomen, zoals Dappere Dodo, Hokus Pokus, het marionettentheater van Bert Brugman, de Avonturen van Okkie Trooi en zijn assistent Nono, Hannie Lips, De Verrekijker en niet te vergeten Pipo de Clown en natuurlijk Swiebertje. Op woensdag- en zaterdagmiddag werden de kinderprogramma’s uitgezonden. Vooral het kinderprogramma van Hannie Lips was geweldig (denk aan het zwaaien met haar handen aan het eind van het programma), en als je dan bij Studio Irene stond werd je meestal naar binnen getrokken om te figureren en om te klappen. Dat noemden ze dan oneerbiedig klapvee, wist ik veel! Wat ik nog wel weet, is dat de versnaperingen altijd heel lekker waren, want die kwamen van banketbakker Tönis.

Toen ik ongeveer 7 jaar was, kreeg ik een personeelskaart met nummer 00000. Dat was natuurlijk een geintje, maar met die kaart kon ik wel makkelijk overal in en uit lopen. Veel gasten die optraden voor de televi­sie kwamen met de trein en liepen via de Brinklaan naar de studio’s. Het was voor veel Bussumers gewoon leuk om die mensen dan in het echt te zien lopen. De rage was om handtekeningen te verzamelen van bekende Nederlanders. We hadden toen alleen nog maar Nederland 1. In 1964 kwam Nederland 2 erbij…

bht37 3c03t      
Gebouw Eltheto was oorspronkelijk het jeugdcentrum van de Vredekerk, maar werd in de jaren vijftig verbouwd tot televisiestudio: Studio Eltheto
 

Studio Eltheto

Binnen een straal van zo’n driehonderd meter vanuit Studio Irene gezien stonden in die tijd alle belangrijke televisiegebouwen en het was werkelijk het televisiehart van Nederland! Studio Eltheto, achter de Vredekerk, was veel groter dan Studio Irene en had een hele grote studiovloer. Daar was altijd wel wat te doen, bijvoorbeeld repetities van later uit te zenden toneelstukken. Ook werden daar opnamen gemaakt voor de actualiteitenrubrieken van de verschillende omroepen.
Als ik naar Studio Eltheto ging, meldde ik mij bij de studiochef die dan mompelde: ‘Ga maar in het hoekje zitten en hou je koest.’ Wat later maakte ik ‘promotie’ en mocht ik vanaf de regieruimte boven alles volgen wat er op de vloer beneden gebeurde. Als er iets niet goed ging daar beneden, dan kon een regisseur behoorlijk vloeken en tieren. Ik heb in die tijd mijn vocabulaire wat vloeken betreft aardig uitgebreid. Toen ik dat thuis een keer uitprobeerde, had ik meteen een week huisarrest!
Achter Studio Eltheto waren negen enorme garages. Daar stonden de grote grijze repor­tage- en materiaalwagens van de NTS. Het waren joekels van wagens (zo’n 11 m lang), die van binnen helemaal waren volgestouwd met kleine monitoren en allerlei lampjes en meters. Daar kon ik dan de nodige uurtjes zitten kijken, want je kwam ogen te kort. Na ongeveer drie jaar kwamen er nieuwe reportagewagens, want de televisietechniek ontwikkelde zich zo vlug dat zo’n reportage­trein, die uit drie van die grote vrachtauto’s bestond en die wel 1 miljoen gulden kostte, was afgeschreven! Dan kon ik opnieuw alles bekijken.

 

    bht37 3c04t
 
De materiaalwagens van de NTS bij de garages achter de Vredekerk

Studio Vitus

Vanuit Studio Vitus werden veel shows uitgezonden waarbij publiek aanwezig was. Ook de grote dramaseries kwamen er vandaan. Doordat ik dat NTS-pasje had, mocht ik veel repetities bijwonen en dat vond ik reuze interessant. Na de verbouwing van Studio Vitus (1957-1959), werd het nog interessanter. Daar kwamen namelijk zogenoemde Ampexmachines te staan. Dat waren grote videorecorders (de voorlopers van de consumentenvideorecorders later), die per stuk een gewicht hadden van ruim 1000 kg. Op deze machines kon men zowel monteren als studio-opnamen vastleggen. Een zo’n brede Ampexopnameband van maximaal een uur kostte toen 3000 gulden!
Ik heb daar heel veel uurtjes gezeten en heb een scala aan programma’s voorbij zien komen.
Ik was er natuurlijk niet alleen op woensdagmiddagen, maar ook in de schoolvakanties. En dan gingen wij wel eens naar het stamcafé van de NTS, café De Brink op de Brinklaan, in de volksmond ’t Brinkie genoemd. Dat café werd gedreven door de familie Duller (Cees en Bep), en later kwamen daar hun twee zonen bij. Het werd voor mij al gauw oom Cees en tante Bep. Terwijl de heren van de techniek aan hun pilsje zaten, kreeg ik dan een flesje Joy (sinas-priklimo­nade). Ik was natuurlijk veel te jong om in een café te zitten, maar er was ook een restaurant bij, dus werd ik daar geparkeerd – tante Bep hield alles in de gaten!

 

bht37 3c06t
   
bht37 3c07t  
Studio Vitus, voorheen het verenigingsgebouw van de St.-Vituskerk, werd vanaf 1953 gebruikt als studio 5a. Studio Vitus brandde in 1971 af. Dit was het begin van het einde van de televisie in Bussum
 

De HCK

Na de verbouwing in 1959 kwam er nog een etage boven op Studio Vitus, waar alle hoofd- en eindcontrolefaciliteiten en de eindregie werden ondergebracht, de zogenoemde HCK (Hoofd Controle Kamer).
Toen ik de HCK ontdekte, was het voor mij helemaal bal. Op die kleine etage werd bepaald wat de kijker thuis op zijn televisie te zien kreeg. Beelden uit de hele wereld kwamen hier binnen en werden geselecteerd voor de kijker thuis. Iedere keer als ik in de HCK mocht komen, was dat een belevenis.
Als ik eerlijk ben begreep ik die beelden ook niet allemaal, maar het was gewoon magisch voor mij, want wat ik op de lagere school leerde, bijvoorbeeld bij aardrijkskunde, kon ik nu via de (journaal)beelden zien.

 

Rekwisieten

Behalve de tv-studio’s had de NTS in Bussum nog zo’n 20 kleinere gebouwen in gebruik, variërend van grote villa’s tot een garagebox voor opslag. Een van die gebouwen was de Ambachtsschool vlak achter Studio Irene. Toen die school eind jaren vijftig leeg kwam te staan, trok de NTS er meteen in. In dat gebouw werden de afdelingen decorontwerp en decorbouw en de afdeling rekwisieten gehuisvest. Op de lagere verdiepingen was het eerste filmcentrum gevestigd. Daar zaten medewerkers van de NTS in kleine kamertjes films aan elkaar te plakken of juist uit elkaar te halen. Let wel: men werkte in die jaren alleen met 16- en 35-mm-films, er was nog geen video. Dat was voor mij heel interessant om te zien. Ik kreeg vaak lege filmblikken mee naar huis.

   bht37 3c08t
 
Café ’t Brinkie, naast de St.-Vituskerk
 


Maar het klapstuk was toch wel de rekwisietenafdeling op de grote zolder. Daar was van alles te vinden wat men in de decors kon gebruiken: potten, pannen, lampen, schilderijen, salontafels, kasten, speelgoed, etc. Dan liep ik daar in een veel te lange bruine stofjas te banjeren en steeds zag ik nieuwe spullen liggen. In de beginjaren van de televisie schuimden de medewerkers van deze afdeling de Bussumse straten en huizen af om aan de nodige spullen te komen, want er was nergens geld voor. De Bussumse gemeentereiniging deed trouwens ook een behoorlijke duit in het zakje. Als zij dachten dat er wel iets voor de televisie tussen zat, kwamen ze met de vuilniswagen langs. Dan werd er getoeterd en kwam men naar buiten gesneld of te kijken of er iets tussen zat wat gebruikt kon worden.

 

bht37 3c09t      
De Ambachtsschool aan de Landstraat, oorspronkelijk de eerste openbare lagere school van Bussum (1888). Op de achtergrond is Studio Irene te zien
 

Concordia

Ten slotte was er nog Studio Concordia, maar dat vond ik geen echte televisiestudio omdat er geen interne faciliteiten waren zoals een regieruimte etc. Men maakte daar gebruik van zo’n reportagetrein. Uit Concordia werden vanaf 1964 wel de uitzendingen van onder anderen Willem Duys uitgezonden.

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 (december 2021), pag 12-15

’t Spant en de televisie

 

Eric Bor

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

De reden dat er in de jaren zestig in Bussum een nieuw theater moest komen, was dat theater Concordia in de Graaf Wichmannlaan sinds 1963 uitsluitend als televisiestudio werd gebruikt. Daardoor was er voor de voorstellingen van de plaatselijke verenigingen en scholen geen plaats meer, evenmin als voor professionele theaterproducties.

 

In 1969 werd theater ’t Spant geopend ‘met als uitgangspunt een eenvoudige accommodatie met vermijding van elke luxe en alleen het hoogstnodige erin opgenomen’, zoals het gemeentebestuur schreef.
Al binnen tien jaar bleek dit theater te klein voor een sluitende exploitatie en kwam er een verbouwingsplan dat ’t Spant een ruimer jasje gaf. Op 20 september 1980 werd het nieuwe door architect H. Westerweel ontworpen gebouw geopend door premier Van Agt. Vijfentwintig jaar later volgde opnieuw een uitbreiding. Mies Bouwman opende op 1 oktober 2005 het gerenoveerde theater, dat nu Spant! ging heten, maar dat in de volksmond natuurlijk ’t Spant bleef.
’t Spant bleek ook voor de televisie een aantrekkelijke opnamelocatie. Tal van televisieprogramma’s werden hier sinds 1969 opgenomen. Hieronder volgt een overzicht met een korte beschrijving van die programma’s.

bht37 3d01t     
Willem Duys met Tommy Cooper in het programma Voor de vuist weg
 

 

 Voor de vuist weg

Het bekende televisieprogramma Voor de vuist weg met als gastheer Willem Duys was de eerste, soms chaotische en vaak hilarische talkshow van Nederland. Met op tafel een kom met een goudvis en een telefoon ontving Duys tal van gasten die iets interessants te melden hadden, waarbij er steevast iemand was die een dier bij zich had. Zo passeerden kippen, apen, slangen, een tijger en zelfs een krokodil in de loop der jaren de revue. Onder de gasten waren ook internationale sterren.
Voor de eerste uitzending uit Studio Concordia in 1963 was 55 minuten uitgetrokken, maar Duys hield zich niet aan het draaiboek, waardoor het programma maar liefst 2 uur en 15 minuten duurde. Het chaotische vermaak van De vuist werd een groot succes: het programma liep zestien seizoenen en bleef populair. In 1969, toen het nieuwe theater ’t Spant zijn deuren opende, verhuisde De vuist daarheen. In 1979 stopte het programma, na 170 afleveringen. In 1987 kwam het nog even terug, maar na vier afleveringen viel het doek definitief.

Stuif-es-in

      bht37 3d02t
 
Stuif-es-in met Ria Bremer (foto Beeld en geluid)

De formule van De vuist werd ook gebruikt voor het kinderprogramma Stuif-es-in, dat van 1968 tot 1985 op de buis was. De eerste presentatrice Annabet Tausk werd na een ongelukje vervangen door Ria Bremer, die verder alle afleveringen presenteerde. Het programma kwam aanvankelijk iedere keer live van een andere locatie, maar al spoedig werden de Meerpaal in Dronten en ’t Spant vaste locaties. Later werd het een rondreizende tent en het Stuif-es-in theater in Ponypark Slagharen.

Kinderen konden in Stuif es in laten zien waar zij mee bezig waren op het terrein van muziek, sport of welke andere hobby dan ook. Vaste onderdelen waren ‘de balk’ met zelf geknutselde voorwerpen die door kinderen waren opgestuurd en de uitreiking van de Gouden Stuiver voor degene die volgens het jeugdige publiek de interessantste bijdrage van de uitzending had.
Een aantal kinderen die ooit te zien waren in Stuif es in, heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken, bijvoorbeeld Ria Brieffies (Dolly Dots), Wibi Soerjadi en Anita Meyer. Jochem van Gelder mocht twee keer terugkomen met zijn bandparodieact. Aan het onderdeel waarbij kinderen hun favoriete artiest playbackend mochten nadoen heb­ben onder andere Sjors Fröhlich, Henk Westbroek van Het Goede Doel en Antje Monteiro als één van de Dolly Dots meegedaan.

bht37 3d03t     
Ren je rot met Martin Brozius (foto Beeld en Geluid)
 

 

Ren je rot

Een kinderprogramma dat tien jaar lang uit ’t Spant werd uitgezonden, is Ren je rot. In dit spelprogramma moesten kinderen meerkeuzevragen beantwoorden door naar het vak met het volgens hen goede antwoord te rennen. Dit programma werd gepresen­teerd door Martin Brozius, gekleed in een opvallend rood pak met een grote witte strik met rode hartjes erop. Hij stelde vragen naar aanleiding van een interview met bekende gasten als goochelaar Hans Kazan en ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. Hanneke van Diergaarde Wassenaar zorgde altijd voor spannende momenten door een roofdier mee te nemen. Het programma werd uitgezonden van oktober 1973 tot juni 1983 door de TROS.

    bht37 3d04t
 
Willem Ruijs Show (foto Tros Kompas)

 

Willem Ruis Lotto Show

De Willem Ruis Lotto Show was een live spel­show vanuit ’t Spant rond de trekking van de Midlotto. Quizmaster was de energieke Willem Ruis. Zijn bijnaam was ‘kissmaster’ doordat hij heel intens meeleefde met zijn kandidaten. Ruis stal altijd graag de show door te zingen of een sketch te spelen met grote internationale artiesten, onder wie bijvoorbeeld Tina Turner. De show startte in 1981 en in 1982 was het een van de best bekeken programma’s. In 1984 stopte Ruis ermee: hij ging de Sterrenshow presenteren.

 

Op jacht naar de schat

Van 1983 tot en met 1985 werd het spel­programma Op jacht naar de schat opgenomen in ’t Spant. In dit programma konden twee kandidaten 10.000 gulden winnen door van­uit de studio binnen 45 minuten drie schatten te vinden die zich overal ter wereld konden bevinden. Ze kregen de beschikking over na­slagwerken, reisgidsen en een gedetailleerde kaart van het zoekgebied, en ontvingen van de spelleiders Ton Steinz en Jeanette Jonker een envelop met cryptische aanwijzingen. Daarmee konden ze aan Leo van der Goot, die zich in het zoekgebied bevond, opdracht geven met een helikopter op te stijgen en op zoek te gaan. De kijkers kregen beelden van en vanuit de helikopter te zien, maar de kandidaten hadden alleen een radioverbinding met Van der Goot en de piloot.

 

bht37 3d05t  
In de Hoofdrol (foto van tv-scherm)
 

In de Hoofdrol

Al in 1960 maakte Mies Bouwman een korte reeks afleveringen van het programma In de Hoofdrol. In dit programma werd meestal één gast in het zonnetje gezet. Het programma was gebaseerd op het programma Dit is uw leven uit de jaren vijftig. Opnames hiervoor werden gemaakt in de Singer Concertzaal in Laren.
Van 1984 tot 1988 keerde het programma, waarbij een bekende Nederlander in het zonnetje werd gezet, terug. De nietsvermoedende gast werd doorgaans door Mies uitgenodigd mee te gaan naar theater ’t Spant, waar hij of zij geconfronteerd werd met een groot aantal familieleden, vrienden en bekenden, die voor de camera’s herinneringen deelden met de hoofdpersoon. In 1993 kwam het programma opnieuw voor korte tijd terug. Dit gebeurde opnieuw in 2008 met Frits Sissing als presentator.

   bht37 3d06t
 
Popstars (foto Tubantia)
 

 

Popstars

Het programma Popstars was een talentenjacht van SBS6 met als juryleden (de Bussumer) Henkjan Smits, Patricia Paay en Maurice Wijnen. De deelnemers streden om een plek in een popgroep. Onderdelen waren de sing-off, waarin de minst populaire kan­didaten het tegen elkaar moesten opnemen, de mystery popstar, een bekende artiest die gemaskerd optrad en de rode knop waarmee deelnemers direct het zwijgen kon worden opgelegd. Dit in ’t Spant opgenomen programma bestond van 2008 tot 2011.

 

 

bht37 3d07t      
Iris Kroes in de Blind Auditions van 2011 (TVOH)
 

 

The Voice of Holland

In 2011 vonden de ‘blind auditions’ van het populaire programma The Voice of Holland van RTL 4 in ’t Spant plaats. In het jaar daarvoor, tijdens de eerste jaargang van het programma, kwamen die uit De Vorstin in Hilversum. RTL bestemde in latere jaren Studio 22 uitsluitend voor dit programma. In 2011 zaten Angela Groothuizen, Marco Bor­sato, Nick en Simon en Van Velzen in de jury.

 

 

Het beste idee van Nederland

Met het programma Het Beste Idee van Nederland wilden de gelijknamige stichting en Veronica de innovatie in Nederland stimuleren. Het programma begon in 2004 als een ontwerpwedstrijd voor studenten die waren ingeschreven aan industriële ontwerpoplei­dingen. Zij maakten kans op een hoofdprijs van 10.000 euro en het kon leiden tot het in productie nemen van hun ontwerp. Later kon iedereen met een goed idee meedoen aan dit programma en werd het prijzengeld 25.000 euro. Het programma bestond van 2004 tot en met 2015, met een onderbreking van twee jaar (2012 en 2013).

 

Bronnen

  • Ruud Gortzak, ‘Theater en congrescentrum ’t Spant al jaren een zorgenkindje’ in:
    Tussen Vecht en Eem, jrg. 26, 2008 p. 157-164
  • Beeld en Geluid Wiki
  • Kindertvgeheugen.nl

Actueel

Herdenkingssteen Toonkunst weer te zien.

Onze vereniging heeft allerlei bijzondere voorwerpen in bezit, ook heel zware gevallen zoals (gevel)stenen. Een mooie bestemming voor zulke geschenken is moeilijk te vinden, maar af en toe is het raak. De herdenkingssteen '75 jaar Toonkunst Bussum' heeft eindelijk een goede plek gekregen in het gerenoveerde Bensdorp-complex, vlakbij het restant van de oude fabrieksschoorsteen aan de Nieuwe Spiegelstraat. De steen heeft ooit gehangen in de oude muziekschool aan de 's Gravelandseweg.

Lees meer...

Actueel

Herdenking Burgermoord Naarden

Op 1 december 1572 werd Naarden ingenomen door het regeringsleger onder leiding van de Spaanse kapitein Julian Romero. Op donderdagavond 1 december 2022 – precies 450 jaar later – worden de gebeurtenissen herdacht in de Grote Kerk van Naarden. Drie bekende historici laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen op 1 december 1572.  Lees hier meer over de herdenking: Herdenking Naardense burgermoord | 1572 Geboorte van Nederland.Je kunt je hier aanmelden: Evenementenkalender - Geboorte van Nederland 1572 (gooisemeren.nl).

Foto van de maand

December 2022

Op deze plek aan de Nwe ’s-Gravelandseweg 38 stond de villa Nieuwburg. Hierin werd op 24 april 1920 de lyceumafdeling gevestigd van de Luitgardeschool, een kostschool voor meisjes. In 1923 werden ook jongens toegelaten en ging de school het (Christelijk) Lyceum heetten. In 1925 en 1934 werd de villa uitgebreid met flinke aanbouwen. In 1955 werd de villa gesloopt, het hoofdgebouw gedeeltelijk vernieuwd en aanmerkelijk vergroot. De naam werd nu gewijzigd in Willem de Zwijger College. Het gebouw staat nu op de nominatie om gesloopt te worden en de school zal als Montessori Lyceum worden gevestigd in een nog te bouwen  schoolgebouw aan de Franse Kampweg.

HKB Nieuws

Jumbo-album nu online

Het Jumbo-geschiedenisalbum dat in januari dit jaar werd gepresenteerd staat met toestemming van de supermarkt nu op onze website. Het album beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis geïllustreerd met 176 plaatjes. Met het oog op de grote belangstelling is een keer een ruilbeurs van plakplaatjes geweest in het Bussumse Jumbo-filiaal, en er was onlangs nog tijdens de Open Dag van onze vereniging gelegenheid om missende plaatjes te zoeken. Voor wie het album uiteindelijk toch niet vol heeft weten te plakken is dit goed nieuws. Het staat nu online en kan worden gedownload en desgewenst geprint. Ja heus, alle plaatjes staan er in ! Het boekwerkje is samengesteld door medewerkers van de Historische Kring Bussum. Zij stellen het bijzonder op prijs dat hun werk nu digitaal kan worden gepresenteerd. Klik HIER om het album te bekijken.

We hebben 90 gasten en geen leden online