Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 46


Oude Contactbladen

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Onderstaande contactbladen zijn nog voorradig. Deze contactbladen zijn te koop op vrijdagmiddag of tijdens de ledenbijeenkomsten bij ons inforrnatie/documentatiecentrum. Huizerweg 54 in Bussum.

december 1984 1 exemplaar
oktober 1985 1 "
juni 1985 1 "
mei 1986 1 "
december 1987 1 "
april 1988 4 exemplaren
augustus 1988 2 "
september 1989 9 "
mei 1990 1 exemplaar
september 1991 28 exemplaren
april 1992 7 "
december 1992 16 "
september 1993 2 "
december 1993 1 exemplaar
april 1993 2 exemplaren
april 1994 4 "
september 1994 31 "
december 1994 4 "
april 1995 24 "
december 1995 29 "
mei 1996 3 "
september 1996 7 "
december 1996 31 "
mei 1997 29 "
september 1997 7 "
december 1997 19 "Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 45-46


Mededelingen van het bestuur

(Van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Van de penningmeester

Op 15 mei heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren v.d. Tweel en Bierman de kas en de boeken van de penningmeester van de Historische Kring gecontroleerd. De heren hebben geen onregelmatigheden gevonden en het bestuur voorgesteld de penningmeester voor het afgelopen boekjaar te dechargeren.

Van deze gelegenheid maakt de penningmeester gebruik om die leden die hun contributie over 1998 nog niet betaald hebben op te roepen dit alsnog te doen. Bij voorbaat dank.

Onderstaand een kort verslag van de algemene ledenvergadering die op 23 maart werd gehouden.

Daar het aantal leden constant blijft, maar de kosten toch stijgen werd voorgesteld om de contributie met ingang van 1 januari 1999 met f 5.00 te verhogen. Dit is de eerste contnbutieverhoging in het bestaan van de Historische Kring Bussum. Dit voorstel is door de aanwezigen aanvaard. Als nieuwe secretaris werd voorgesteld de heer Droogleever Fortuyn. De leden gingen met de benoeming van de heer Droogleever Fortuyn akkoord. Het bestuur zegde toe na te gaan of het mogelijk is de stukken voor de ledenbijeenkomst met het contactblad mee te geven. De heer de Beer biedt aan om een genealogische afdeling te starten. Op verzoek van de heer Banis zal het bestuur een brief naar het gemeentebestuur van Bussum zenden met het verzoek een straat of plein te vernoemen naar de eerste burgemeester van Bussum. Na de vergadering was er de gelegenheid om een foto-expositie over de afbraak van de Majella en de bouw van de huizen op de Majellagronden te bekijken.

Het bestuur heeft besloten om de postbus op te heffen omdat de kosten hiervan te hoog werden. U kunt uw post voor de Historische Kring Bussum zenden naar: Huizerweg 54, 1402 AD Bussum.

Tijdens de algemene ledenvergadering kwam het verzoek naar voren om gezamelijk een uitstapje te maken. Wie van onze leden voelt hiervoor en wie wil dit organiseren? Uw reacties zien wij gaarne tegemoet.

WIJ ZOEKEN NOG EEN VICE-VOORZITTER. Meld u aan. Voor informatie kunt u onze voorzitter Mariet Piebes bellen.

De eerstvolgende ledenbijeenkomst is tijden de opening van onze tentoonstelling over de Herenstraat op maandag 26 oktober om 20.00 uur op Huizerweg 54.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 45


Video Het Gooi in het polygoonjournaal 1924-1939 uitgebracht door Nederlands Filmarchief

Joke Vos

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op deze videoband zijn zes gemeenten vertegenwoordigd, namelijk Laren, Hilversum, Bussum, Naarden, Huizen en Blaricum. Deze plaatsen komen een voor een aan bod waarbij wij natuurlijk zeer geïnteresseerd zijn in Bussum. Op de video is te zien hoe in 1931 een slipjacht werd gehouden in Bussum en omgeving, waarbij een prachtig stuk ongerept natuurschoon te zien is. In 1932 opende koningin Wilhelmina samen met prinses Juliana het Blindeninstituut. Het door ons (in het Contactblad van december 1997) gepubliceerde verhaal over de transportfietsenrace komt nu daadwerkelijk voorbij gefietst en naast een chique huwelijk is nog een stukje te zien van ons mooie oude gemeentehuis. Kortom zeer de moeite waard. De video is de Historische Kring door het Nederlands Filmarchief geschonken en eventueel op ons informatie/documentatiecentrum te zien. Maar voor de prijs hoeft u de aanschaf niet te laten, want de videoband is voor f 29,95 te koop bij boekhandel en warenhuis.

Documentatie over reeds eerder uitgegeven video's door het Nederlands Filmarchief is bij het informatie documentatiecentrum in te zien. Doen! U zult versteld staan van het aanbod.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 43-44


'Circus Carré'

Antonius H. Brouwer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Tijdens de grote vakanties van 1939, 1940 en 194 1 speelden wij op de Zandzee circus, onder leiding van mijn op een na oudste broer Kees die dus ook de directeur was. want circus was zijn grote hobby. Van kettingkast en jasbeschermer en verpakkingskarton. wat wekelijks bij mijn vader in de fietsenzaak binnenkwam, werden door Kees hoge hoeden gemaakt, de zogenaamde 'kolenbakken" wat ook meteen de naam was van de directeur: 'Koos Kolenbak'. Ook beenkappen werden van hetzelfde karton gemaakt tot over de veters van onze schoenen, zodat het net laarzen leken; dat alles werd met zwarte fietsenlak beschilderd. Dat kostte kilo's lak. waartegen mijn vader eerst bezwaar maakte maar later zag hij in dat wij door de bezigheden van ons circus geen tijd hadden voor kattekwaad. Kees was zo vindingrijk en handig dat hij van blikken sigarendozen sporen knipte en met een elastiek van een oude binnenband om je schoenen leek het zo net echt. Ik hoop van harte dat diegenen die dit lezen nog weten of hier ooit foto's van zijn gemaakt want wij hadden toen zelf nog geen fototoestel. Als er foto's bestaan houd ik mij aanbevolen om eventueel te kopiëren.

Maar nu verder met ons circus. De tent werd gebouwd van palen in de grond waar omheen oude vloerkleden en tentzeil werd gespijkerd. Helaas was het niet hoog genoeg, want lange mensen keken over de kleden heen hetgeen wij niet leuk vonden omdat dit niks opleverde. De entree bedroeg 2 cent waar wij dan nietjes en spijkers voor kochten om het karton aan elkaar te maken. We gingen ook met onze karren de buurt in om kaartjes te verkopen en zodoende wat reclame te maken voor ons circus. De kaartjes werden uiteraard ook door onze directeur gemaakt met behulp van stempelkussen en drukletters. Het gekleurde karton voor de kaartjes werd door ons bijeen gescharreld. enkele grotere jongens die al een baan hadden zullen daar wel meer van geweten hebben. We hadden ook een echte kassa waar de meisjes uit onze laan om vochten om in te zitten, maar die plaats was al bezet door Annie Koppel, op wie onze directeur verliefd was.
De zitplaatsen in ons circus waren gemaakt van oude groentekisten met planken erop. Die groentekisten kwamen van onze beste groenteboer Esman die overal mee begaan was wat wij op touw zetten. De planken werden geleend uit de houtloods van Leo Jacobs, zonder zijn toestemming uiteraard. In de piste lag echte mot; die kon je gratis halen in de zagerij van Pooters en uit de kofferfabriek van onze buurman Beek: wanneerje zo'n klein deeltje in je oog kreeg liep je de halve dag te tranen. Onze circuswagens waren gemaakt van oude kinderwagens en fiets- en autoped-wielen, die ook allemaal in de kleuren werden geschilderd van ons circus Carré: rood en blauw en veel gouden en zilveren sterren. ook weer van sigarendozen gemaakt.

We hadden ook een echte bokkenwagen die. als ik mij goed herinner, bij de familie Bus vandaan kwam. Dezelfde bok of geit trad ook op in ons circus. We hadden ook echte bewakers rond de tent. Die functies werden gespeeld door de wat oudere jongens die niet durfden op te treden in de piste. Allemaal, ook de bewakers, waren gekleed in oude vesten met daarop veel geknipt blik, zoals rondjes. sterren en tressen. Alleen als bewaker had je een wat lagere pet op, verschil moest er zijn. Onze directeur Koos Kolenbak herkende je uit duizenden. Op zijn mooie pak had hij zijn hele fantasie op uitgeleefd en zijn fantasie kende geen grenzen.

Mijn vader had tijdens de grote vakanties weinig rendement van mijn broer Kees die toen al bij vader werkzaam was in de fietsenmakerij. maar hij hield door zijn circus alle jongens en ook enkele meisjes uit onze laan 'van de straat' (zoals dat heet). Met volle overgave en inzet werd door iedereen geoefend op stuntjes en acrobatiek. Een paar jongens. waaronder mijn broers Wim en Frans, konden goed op hun handen lopen. Helaas kan ik mij niet alles meer herinne-ren. want in die tijd was ik 6 of 7 jaar. Doch ik durfde toen ook al veel. Ik herinner mij bijvoorbeeld de mensentoren van eerst 4 jongens daarop 3jongens en daarboven nog 2 jongens en op zo'n kleine 5 meter hoogte stond ik dan. Ik zou het nu niet meer durven. Mijn broer Gijs was beheerder van het wagenpark karren, dus hij had ook de bijnaam Jan Kar. Hij stond ook in de mensentoren die bij afwisseling werd gemaakt door de gebroeders Bus, Joop van Schaick, Joop Koppel, Bolle van Os, Dick Smit, Jan van Wieferen. Bertus ter Wal en een jongen die logeerde in de Heidelaan maar wiens naam ik niet meer weet en mijn broers Gijs en Frans.

We gaven ook middagvoorstellingen en dan werden verschillende stunts en trucs en clownerie door de jongere jongens gedaan. Natuurlijk hadden we ook een surrogaat-paard; het hoofd hiervan was gemaakt van een oude wandelwagenzak. Ook mijn neef Jantje Brouwer had een groot aandeel in ons circus waarvan hij zelfs in 1941 de directeur was omdat mijn broer niet meer gemist kon worden bij vader. Maar mijn broer verleende toch nog achter de schermen zijn medewerking met knip- en plakwerk.

Opeens in de zomer van 1941 kwam de politie opdraven in de vorm van een jong broekie om ons te verbieden nog langer met het circus door te gaan. Hij kwam van een koude kermis thuis toen wij de hulp van mijn vader inriepen; met de staart tussen zijn benen is hij afgedropen, terug naar het politiebureau.

Ik zal proberen alle namen van de medewerkers van Circus Carré op te schrijven en doe nogmaals het verzoek of er iemand foto's heeft uit die tijd. Hier volgen de namen: Theo Bernard. Antoon Bus. Gerrit Versteeg, Jan Schimmel. Joop Koppel en zijn zussen Annie en Gerie, Theo en Jan Brouwer. Dick en Herman Smit. Joop van Schaick. Willem en Tijmen Heerschop, Bertus ter Wal en zijn neef Richard van Eijden en later in 1941 ook Bep. Jan van Wieferen en Annie van de Griend. Willie en Alie Brouwer, Jenny van Wieferen en Sonja Breyer, Wim en Broer van Os (Bolle), Hennie en Adriaan Nagel. Cor Mulder, Theo, Kees, Wim, Lyda, Frans, Gijs en ondergetekende. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben.


 

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 40


Lezers reageren: het karretje voor de trommel van ViJos

J.V.M. Out

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Na aanleiding van het artikel van Ina de Beer over ViJos kwam bij de heer J. VM. Out onderstaande herinnering boven.

Mijn vader, Antoon Out, werkte als schilder vaak bij de broeders. Op zekere dag werd hem gevraagd, of hij een karretje wilde schilderen voor de grote trom van de jeugddrumband. De kleuren rood en wit moesten in punten aangebracht worden, net als op de dieptetrommen. Natuurlijk was dit een eervolle opdracht, die pro deo voor het goede doel uitgevoerd moest worden. Mijn vader tekende de punten uit en met rode en witte verf die hij nog in zijn schuur had staan, werden de kleuren ingevuld. Het was een uiterst precies werkje en met zijn tong uit de mond werd het karwei in een paar avonden geklaard. Trots keken we dan ook bij het eerstvolgende optreden van ViJos naar het door vader geschilderde karretje. Daar kwamen ze aan. Voorop de tamboers met de witlrode dieptetrommen, dan de gewone trommelaars en toen ... Maar zagen we het goed? De kleuren op het karretje kwamen niet overeen met de trommen. Met veel inspanning had vader de kleuren rood en wit aangebracht, maar ze zaten op zijn kop. Rood zat boven en wit onder. Op de foto's in het boekje is dit duidelijk te zien, maar een kniesoor die daar op let. Waren wij kinderen de enigen die dit merkten? Toch waren wij trots op vaders werk, ook al smette er een klein foutje aan.Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. Op 8 oktober is er een Open Dag van Tussen Vecht en Eem Er is onder meer aandacht voor het bloedbad van Naarden in 1572.

Foto van de maand

September 2022

Naar aanleiding van de evenementen ter gelegenheid van de Open Monumentendag in het gerenoveerde Bensdorpcomplex, deze maand een foto van een onderdeel van het fabricageproces zoals dat aan  het begin van de vorige eeuw plaats vond in de Bensdorpfabriek. Misschien heeft een van onze lezers daar wel verhalen over gehoord van iemand die dat nog meegemaakt heeft. Vertel het ons:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er werden loodzware blokken neergelegd van Portugese steen, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu een stuk lager!  Onvoorbereide bezoekers dreigen nu een beetje naar beneden te storten. Dit zal ongetwijfeld op een aanvaardbare manier worden opgelost. 
(foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Vredesprijs en Vredeswandeling 2022

Vorige week zaterdag werd voor de zesde keer tijdens de internationale Vredesweek in Gooise Meren de Vredesprijs uitgereikt aan hen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het samenleven in de gemeente. Dit jaar ging de prijs naar De Groene Ruijter (De GRRU) en @altijdwerkplaats. De prijs wordt gesymboliseerd in een Vredesboom, die evenals vorig jaar werd geplant in de tuin van de Koptisch Orthodoxe Kerk van St. Verena aan de Ceintuurbaan in Bussum. Voorafgaand kon men deelnemen aan de vredeswandeling, die liep door Bussum-Zuid via het voormalige Bos van Bouvy (nu woonwijk), de vijver bij de Anthoniushof en de Verzetsliedenbuurt weer terug naar de Ceintuurbaan. Nol Verhagen, Klaas Oosterom en Margreet de Broekert, vrijwilligers bij de Historische Kring  gaven uitleg en toelichting over deze locaties.

We hebben 61 gasten en geen leden online