Home
Open Menu
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 36, nummer 3 (december 2020), pag 44-45

Gezondheid!

Nol Verhagen

Kliek hier voor de PDFversie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Gezondheid! Dat is wat we elkaar toewensen, wanneer iemand niest. Of moet ik de verleden tijd gebruiken: toewensten? Niezen is in tijden van corona een beladen handeling geworden. Je ziet de mensen wegduiken – hoewel de niezer nu meer dan ooit de gelukwens Gezondheid! kan gebruiken. Ook in andere talen wenst men elkaar graag Gezondheid! toe. Denk maar aan het Duitse Gesundheit! of het Franse santé! Of het uit het Latijn afkomstige proost! (van prosit – het ga je goed).

Nu gezondheid ook voor anderszins gezonde mensen niet meer vanzelfsprekend is, worden we ons weer bewust van de impact van zo’n simpele nieswens. We raken snel van de kook wanneer onze gezondheid wordt bedreigd. De werkers in de gezondheidszorg zijn plotseling onze helden. En de gezondheidszorg zelf blijkt een onmisbare (en omvangrijke) pijler van onze verzorgingsstaat te zijn. Maar zo vanzelfsprekend waren gezondheid en gezondheidszorg vroeger niet. En met vroeger bedoel ik niet het verre verleden, maar de tijd van onze overgrootouders laten we zeggen de tweede helft van de 19de eeuw, dus zo’n 150 jaar geleden.

In de inleiding van het boekje De Majella te Bussum, in 1960 geschreven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Majella-ziekenhuis, geeft de Bussumse historicus dr. A.C.J. de Vrankrijker een inkijkje in de stand van de gezondheidszorg in de periode voorafgaand aan de oprichting van het ziekenhuis. Voor de jongere lezers: op de plek waar zich nu het Majellapark bevindt, torende tot 1994 een enorm negen verdiepingen hoog ziekenhuis uit boven de bebouwing van het Spiegel.

De Vrankrijkers schets van de toestand vóór de stichting van het Majella-ziekenhuis begint met de zin: ‘In 1832 heerste de cholera in het land.’ De gouverneur van de provincie Noord-Holland stuurde aan alle burgemeesters een lijst toe van ‘genees- en voorbehoedmiddelen, die in elke gemeente schouwbaar voorhanden moeten zijn’. Bussum, toen een zojuist zelfstandig geworden gemeente van krap 600 inwoners, had op dat moment niet eens een eigen (huis)arts en de burgemeester kon dus met die lijst niet veel beginnen.

Enkele decennia later, omstreeks 1860, was het niet veel beter gesteld. Zowel het geboortecijfer als het sterftecijfer lag voor onze begrippen schrikbarend hoog. In Bussum overleed 20% van de pasgeborenen in het eerste levensjaar! Dat kwam door het gebruik van water uit een pomp naast een mesthoop, het voeden van baby’s uit verontreinigde flesjes, en het sporadisch wassen van kleine kinderen, alweer met vervuild water. De gemiddelde levensverwachting van een in 1860 in Bussum geboren kind bedroeg niet meer dan 35 jaar. De gemiddelde lengte van dienstplichtig militairen uit Bussum was, onder meer als gevolg van onvoldoende en eenzijdige voeding, ongeveer 1,60 m. Ondanks verwoede pogingen van de gemeente om een arts of desnoods een vroedvrouw aan te trekken, lukte dat pas in 1865. De komst van de spoorweg in 1874 bracht wel grote veranderingen teweeg, maar de autochtone (boeren)bevolking van Bussum bleef nog lang vasthouden aan oude gewoonten. Zo werd pas in 1898, op particulier initiatief, een waterleiding aangelegd.

Tot halverwege de 19de eeuw waren ziekenhuizen eerder tehuizen des doods dan tehuizen ter genezing. Pas aan het einde van die eeuw ontstond ‘parallel aan de strijd voor betere sociale toestanden, aan verbetering in de woningbouw, aan de modernisering van handel en bedrijf, […] aan de verandering van inzichten omtrent hygiëne,’ iets wat op een modern ziekenhuis lijkt. De stichting van het Majella-ziekenhuis in 1910 sloot aan bij die ontwikkelingen. Het was, nog maar ruim honderd jaar geleden, het begin van de moderne gezondheidszorg, die ons nu bij de bestrijding van Covid-19 zo goed van pas komt.

 

Bron
Dr. A.J.C. de Vrankrijker, De Majella te Bussum,MCMX-MCLX. Hilversum, 1960

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 36, nummer 3 (december 2020), pag 46-47

BUSSUM IN BOEKEN

Klaas Oosterom

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

In deze rubriek bespreekt Klaas OOsterom  boeken die bij het thema van dit nummer passen en nieuw uitgekomen boeken. Ze zijn in te zien in het Documentatiecentrum van de Historische Kring en veel is op het Internet te vinden.

 

Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte

Een uniek boek over Naarden van oost naar west.
Historicus Henk Schaftenaar geeft toelichting bij 40 luchtfoto’s, die tussen 1924 en 1968 door KLM Aerocarto zijn genomen. Bij elk van de 40 luchtfoto’s staat een nauwkeurige beschrijving van wat er te zien is en wat er, sinds de foto is genomen, met dat stukje Naarden is gebeurd.

De Stichting Vijverberg gaf het boek uit in 2000.

 

Thuis in Naarden

Een boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Woningstichting Naarden, voorheen Woningcorporatie Volksbelang.
Het boekje beschrijft de bouw- en koopprojecten van 1914 tot 2014, die door Volksbelang en haar opvolgers zijn gerealiseerd. De auteur, de Bussumse historicus Paul Schneiders, schetst bij wijze van inleiding de volkshuisvesting in Nederland vanaf 1900, de wetgeving én de woningnood en de woningbouw na 1945. Daarna worden de 26 gerealiseerde wooncomplexen gepresenteerd.

In 2014 door Tadorna Media uitgegeven.

 

De Laan uit

Richard Mouw (1959) schreef over de periode 1933-1945 van de Graaf Willem de Oudelaan en omgeving in Naarden.
‘Een Gooise wijk in crisis en oorlog’, is de ondertitel. De wijk werd in de jaren 30 gebouwd.
Het boek bestaat uit twee delen: de wijk/laan en de bewoners. Degenen die in 1942 ‘de laan uit’ moesten waren de joodse bewoners. En op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, vluchtten NSB-ers op hun beurt de laan uit.

Het boek is in 2016 in eigen beheer uitgegeven. Te koop bij de auteur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

De Omroeper

Dertig jaar lang verscheen bij de stichting Vijverberg ‘De Omroeper’, historisch tijdschrift voor Naarden.
Vooral Henk Schaftenaar heeft ongelooflijk veel onderzoek gedaan en dat in tekst en beeld vastgelegd in dit kwartaaltijdschrift. Belangrijk is dat niet alleen de vesting maar ook de ommelanden veel aandacht krijgen.

De 29 jaargangen, van 1988 t/m 2016, zijn via  http://www.stichtingvijverberg.nl/  doorzoekbaar. Van harte aanbevolen.

 

Elke tijd zijn eigen gekte

Henke van der Heiden is beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg in Gooise Meren. Zij heeft zich verdiept in hoe de Nederlandse samenleving vanaf 1500 omging met mensen die afwijkend gedrag vertoonden. Zo wordt de hulp beschreven die Frederik van Eeden gaf aan de aan alcohol verslaafde en met depressies kampende dichter Willem Kloos.
De link naar het heden wordt gelegd door portretten van (geïnterviewde) inwoners uit Gooise Meren die kampen met psychiatrische aandoeningen.

In 2020 uitgegeven bij WalburgPers. In de boekhandel te koop.

 

  

Jubileumboek Willem de Zwijger College

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Willem de Zwijger College is door de neerlandici en oudpersoneelsleden Marja Hendrickx, Eric Bor en Ruud Brik een 164 bladzijden tellend, rijkelijk geïllustreerd jubileumboek geschreven.
Het boek zou tijdens een onderwijscongres in mei 2020 verschijnen en op de reünie van 3 oktober aan de man gebracht worden.
Beide evenementen gingen echter als gevolg van de Covid19- pandemie niet door, waardoor het boek nu op de plank ligt, in afwachting van betere tijden.

 

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 (december 2021), inhoudsopgave


 

  

 

Thema : Bussum en de televisie

 

 

 

 

  

Colofon en Inhoud
(van de redactie), pag. 1

Bussum en de televisie
(van de redactie), pag. 3

Een goed begin is het halve werk
auteur: Nol Verhagen, pag. 4-6

Een ooggetuigeverslag
auteur: Chris leenders, pag. 7-11

't Spant en de televisie
auteur: Eric Bor, pag. 12-15

Nieuw leven voor de wandel- en fietsroute: Bussum, bakermat van de Nederlandse televisie
auteur: Jan Schippers, pag. 16-18

Commerciële radio en televisie in Bussum
auteur: Eric Bor, pag.19-22

Leo van der Goot: van dj tot programmadirecteur
auteur: Eric Bor, pag. 23-26

Bussum als proeftuin van multi-kunstenaar Wim T Schippers
auteur: Jan Schippers, pag. 27-32

Dertien nieuwe struikelstenen in Bussum
auteur: Nol Verhagen, pag. 33-37

Bussumers in het leger van Napoleon
auteur: Iny Hoogendijk, pag. 38-41

Families in Bussum – sinds 1874
auteur: Nol Verhagen, pag. 42-43

Bussum in Boeken
auteur: Klaas Oosterom, pag. 44-47

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), inhoudsopgave


 BHTomslag2022april Kopie

  

 

Thema : De Brinklaan, een memory lane

 

 

 

 

Colofon en Inhoud
(van de redactie), pag. 1

De Brinklaan, een memory lane
(van de redactie), pag. 3

Brinklaan, de inleiding
auteur: Nol Verhagen, pag. 4-5

Brinklaan 15, Wasscherij De Voorzorg
auteur: Nol Verhagen, pag. 6

Brinklaan 25, Café-restaurant Parkzicht
auteur: Eric Bor , pag. 7

Brinklaan 18, Villa Jacomina
auteur: Nol Verhagen, pag. 8

Brinklaan 20, Banketbakkerij Osthoorn
auteur: Nol Verhagen, pag. 9

Brinklaan 28, Korenmolen De Eendracht
auteur:Nol Verhagen, pag. 10

Brinklaan, Havengebied
auteur: Nol Verhagen, pag. 11

Brinklaan 35, Het nieuwe gemeentehuis
auteur: Nol Verhagen , pag. 12

Brinklaan 54, Café Delta
auteur: Eric Bor, pag. 13

Brinklaan 66, Café-restaurant Nassau
auteur: Eric Bor, pag. 14

Brinklaan 77a,Herenmodezaak Noordman
auteur: Guusje Hent, pag. 15

Brinklaan 87, Het oude raadhuis
auteur: Nol Verhagen , pag. 16

Brinklaan, hoek Kerkstraat,  Villa Gooilust
auteur: Nol Verhagen , pag. 17

Brinklaan 86, Hotel-café-restaurant De Rozenboom
auteur: Eric Bor, pag. 18-19

Brinklaan, De Brink in 1906
auteur: Eric Bor, pag. 20

Brinklaan, De Brink omstreeks 1930
auteur: Eric Bor, pag. 21

Brinklaan (92)-94, Sigarenmagazijn Borneo
auteur: Eric Bor, pag. 22

Brinklaan 98, Villa Willemina
auteur: Nol Verhagen, pag.23

Brinklaan 112, De Harmonie
auteur: Eric Bor, pag. 24

Brinklaan 117, Pastorie
auteur: Nol Verhagen, pag. 25

Brinklaan 110, Apotheek Schermer
auteur: Nol Verhagen, pag. 26

Brinklaan 134, Villa Heidezicht
auteur: Nol Verhagen, pag. 27

Brinklaan 136, Villa Looverhof
auteur: Guusje Hent , pag. 28-29

Brinklaan, Het viaduct
auteur: Guusje Hent, pag.30-31

Een fluitsonate als liefsesbrief, componist Dick Kattenburg in Bussum
auteur: Eric Bor, pag 32-35

Een paar onrustige oorlogsdagen, Naarden en Bussum tijdens de April-Meistakingen van 1943
auteur: Christiaan Stam, pag. 36-39

Toeval bestaat niet: In memoriam Erst Verduin (1917-2021)
auteur: Margreet de Broekert, pag. 40-42

Bussum in boeken
auteur: Klaas Oosterom, pag. 43-44

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 36, nummer 2 (september 2020), pag 38-42

Villa’s en scholen – Huisvesting van het voortgezet onderwijs

Eric Bor

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

Nadat in 1874 station Naarden-Bussum op de lijn Amsterdam-Amersfoort was geopend, veranderde een stroom van gefortuneerde lieden uit de hoofdstad het boerendorp, dat in 1873 nauwelijks 1200 inwoners telde, in een lustoord voor de betere stand. Uiteraard wilde men voor zijn kroost gedegen onderwijs. De lagere scholen in het dorp boden soms uitgebreid lager onderwijs (ulo), maar nu kwamen er scholen als hogere burgerschool (hbs) en gymnasium. Het diploma van deze scholen gaf toegang tot het hoger onderwijs: de universiteiten en hogescholen. In onderstaande gebouwen vond dit onderwijs plaats. Het is een enigszins duizelingwekkend overzicht, mede doordat tijdens de oorlogsjaren de bezetter een aantal schoolgebouwen voor langere of kortere tijd confisqueerde en de scholen dwong allerlei noodoplossingen te bedenken. Los daarvan maakt deze opsomming zichtbaar hoe het middelbaar onderwijs in Bussum zich, net als elders in Nederland, aanvankelijk strikt langs levensbeschouwelijke lijnen ontwikkelde: rooms-katholiek, christelijk en bijzonder-neutraal. Verder laat het zien hoe de scholen zich vooral na de oorlog in bochten hebben moeten wringen om voldoende leslokalen te vinden voor het steeds maar groeiende aantal leerlingen.

 

      
 
Koetshuis bij villa Nova

Instituut Nova (Meerweg 10, oude nummering)

Op het terrein, omsloten door de Meerweg, de Prins Mauritslaan, de Corverlaan en de Graaf Florislaan, stond sinds 1897 een grote villa, die in 1901 in gebruik werd genomen door Instituut Nova, als een kostschool voor meisjes. Dit particuliere instituut bood de joffers uit de gegoede stand het programma van een 3-jarige hbs (de volledige hbs-opleiding duurde vijf of zes jaar) aan gevuld met Slöjd (een Zweedse handwerkmethode) en koken. Voor sport was er achter de school een tennisbaan.

Toen in 1911 de Gooische HBS zijn deuren opende, gaven veel ouders de voorkeur aan die school voor hun kinderen en werd het moeilijk voor Instituut Nova. Wanneer het precies zijn deuren sloot, is niet geheel duidelijk, maar in 1922 werd de villa een verpleeghuis en in 1925 werd hij gesloopt. Het koetshuis van de villa staat nog wel op het terrein, in de tuin van Graaf Florislaan 26.

 

Gooische HBS (Constantijn Huijgenslaan 12)

In 1911 werd de Gooische HBS door toedoen van enkele gemeenteraadsleden niet als openbare, maar als door een groep ouders gefinancierde bijzonder-neutrale school opgericht. Het gebouw, dat aanvankelijk net buiten de bebouwde kom van Bussum stond, werd ontworpen door de Bussumse architect C.J. Kruisweg. In 1964 kreeg de school de felbegeerde bevoegdheid ook het examen gymnasium af te nemen en werd de naam veranderd in het Goois Lyceum.
Tussen 1973 en 1978 werd het oude gebouw in delen gesloopt en vervangen door een nieuw, door architect Rutger Dirk Bleeker ontworpen gebouw. De ingang en het adres veranderden in 1973 in Vossiuslaan 2a.

 

Luitgardeschool (Nieuwe ’s-Gravelandseweg 11)

In 1917 werd de Luitgardeschool opgericht, een christelijke kostschool voor meisjes die eveneens een 3-jarige hbs omvatte, waarna een bovenbouw volgde met extra talen en huishoudelijke vakken. In 1920 werd de school uitgebreid met een lyceum in een ander gebouw (zie de tekst hieronder). In 1935 verhuisde de school naar de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 21, de huidige villa Tindal.In 1962 sloot ze voorgoed haar deuren.

 

Villa Nieuwburg/Willem de Zwijger College (Nieuwe ’s-Gravelandseweg 38)

In villa Nieuwburg (‘de vogelkooi’) werd in 1920 de lyceumafdeling van de Luitgardeschool voor meisjes ondergebracht. Een lyceum was een school waarin je na een brugperiode kon kiezen voor de hbs- of de gymnasiumafdeling. Deze school zou uitgroeien tot het Willem de Zwijger College. Toen in 1923 ook jongens werden toegelaten, moesten er direct noodlokalen worden geplaatst en kreeg architect C.J. Kruisweg opdracht een uitbouw achter de villa te ontwerpen. Deze uitbouw werd in 1925 opgeleverd en maakt nog steeds deel uit van het schoolgebouw. Dit geldt ook voor de vleugel die in 1934 naast de villa werd geplaatst.

 In 1954 werd de villa gesloopt en kreeg het hoofdgebouw de huidige vorm.In latere jaren is er aan de achterzijde nog bijgebouwd en in 2007 is de aula/gymzaal, die in 1974 was aangebouwd, vervangen door een nieuwe aanbouw, waarin behalve een aula/gymzaal elf leslokalen zijn opgenomen.

 

Prins Hendrikschool (Oud Bussummerweg 22)

Van 1942 tot 1946 huisvestte dit pand de Prins Hendrikschool (nu de Vondelschool), tegelijk de Gooische HBS en het Lyceum (later Willem de Zwijger College). De ene week ’s ochtends de hbs en ’s middags het lyceum en de andere week andersom.

        
 
Villa Berkenheuvel aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg, waar de
paters-leraren van het St. Vituscollege woonden

 

Villa Quatre Bras (Emmalaan 15)

De katholieke leerlingen gingen voor de oorlog doorgaans naar het Ignatius gymnasium in Amsterdam of de rooms-katholieke hbs in Hilversum (het huidige Alberdingk Thijm College). In 1942 werd het voor hen mogelijk in Bussum te blijven, want paters van de Orde van het Heilig Kruis stichtten het Collegium Constantianum in villa Quatre Bras.

In 1946 verhuisden de Paters Kruisheren hun Collegium naar Amersfoort, wat het begin werd van het huidige Nieuw Eemlandcollege aldaar. In 1955, toen voor de school in Amersfoort een prachtig gebouw was neergezet, kwamen zij terug naar Bussum om het Vituscollege te stichten.

 

Villa Zonnewende/De Beuk (Brinklaan 144-146)

Villa Zonnewende/De Beuk huisvestte van 1875 tot 1885 een ‘Kostschool voor Jonge Dames’. Vanaf september 1941 zat in De Beuk een opleiding voor staatsexamen gymnasium en hbs. Deze opleiding was een onofficiële voortzetting van het Theosofisch Lyceum in Naarden, dat op 21 maart 1941 door de bezetter was gesloten. Dit lyceum was sinds 1927 op landgoed Drafna gevestigd. Op 4 april 1941 werd de school onder Duits beheer heropend om de leerlingen in de gelegenheid te stellen het schooljaar af te maken. De docenten boden daarna aan de leerlingen uit de voorexamenklassen nog tot het examen particulier te begeleiden, maar op verzoek van een aantal ouders namen ze ook leerlingen uit lagere klassen in De Beuk onder hun hoede. Toen de school weer een officiële status kreeg en in 1947 verhuisde naar villa Vijverberg, bleven de gymlessen op woensdag en zaterdag plaatsvinden in De Beuk.

 

Villa Vijverberg (Nieuwe ’s-Gravelandseweg 48/ Willemslaan 1)

Zoals hierboven vermeld, trokken docenten en leerlingen van het voormalige Theosofisch Lyceum, die tijdens de oorlog onofficieel in De Beuk waren doorgegaan, in 1947 in villa Vijverberg. De school kreeg de steun van de invloedrijke Busssumse Engelandvaarder, minister uit het oorlogskabinet en PvdA- senator G.J. van Heuven Goedhart. Door zijn toedoen verkreeg de school, eigenlijk tegen de wens van het departement in, rijkssubsidie en de bevoegdheid tot het afnemen van examens hbs en gymnasium voor 6 jaar.
In september 1947 ging het Goois Lyceum van start (een verwarrende naam: het huidige Goois Lyceum heette destijds nog Gooische HBS). In 1949 werd de ingang van het terrein verlegd naar de Willemslaan en werd het adres Willemslaan 1. Helaas werd de subsidie in 1953 niet verlengd, waardoor de school moest sluiten.
In 1955 openden de Paters Kruisheren in villa Vijverberg een katholiek lyceum, dat uit zou groeien tot het huidige Vituscollege. Een nieuw schoolgebouw kon het Vitus pas betrekken in 1966.

Voordien werd het gestaag groeiende leerlingenaantal ondergebracht in steeds meer noodlokalen op het glooiende terrein van villa Vijverberg. Toen het Vitus in 1966 was verhuisd, werden de zestien noodlokalen gedeeld door het Willem de Zwijger College en de Gooische HBS. Doordat de omvangrijke babyboomgeneratie in die jaren naar het voortgezet onderwijs ging, kregen ook die scholen voortdurend meer leerlingen (in 1955 telden alle scholen voor gymnasium, lyceum, hbs en mms in Nederland tezamen 35.000 leerlingen, in 1965 waren het er 83.000.) De villa werd afgebroken, maar de noodlokalen hebben tot 1979 dienst gedaan.

       
Het Broederhuis aan de Sint Vitusstraat, waar de gymnasium
afdeling van het St. Vituscollege enkele jaren gehuisvest was
 

 

Villa Berkenheuvel (Nieuwe ’s-Gravelandseweg 57)

Villa Berkenheuvel werd in 1958 aangekocht door de Orde van het Heilig Kruis uit Amersfoort, die op het terrein van deze villa het (St.-)Vituscollege liet bouwen. Aanvankelijk bewoonden de Paters Kruisheren die lesgaven op het Vitus de villa. Later kwamen er de financiële administratie en de vakken Latijn, Grieks en burgerinformatica. In 1984 werd de villa verkocht.

 

Broederhuis (St.-Vitusstraat 4)

Het Broederhuis bij de St.-Vituskerk huisvestte van 1963 tot 1966 de gymnasiumafdeling van het Vituscollege.

 

        
 
Het Vituscollege aan de Beerensteinerlaan, met op rechts-
achteraan  het nieuwe Art-gebouw

Vituscollege (Beerensteinerlaan 69

Al toen het door architecten F.J. Wiegerinck en H.J. van Balen ontworpen gebouw van het Vituscollege in januari 1966 werd opgeleverd (zie eerder), boden de 32 lokalen te weinig ruimte om alle 680 leerlingen onder te brengen. Er werd onderwijs gegeven in allerlei ruimten die daar niet voor waren bestemd (bibliotheek, spreekkamer, dokterskamer). Toen er voor de nieuwe cursus in augustus 730 leerlingen werden verwacht, werden er direct op het voorplein noodlokalen bijgebouwd.

In de jaren tachtig zijn er achter de school noodlokalen bijgebouwd en de lokalen van het voorplein zijn verwijderd. In 2005, na de voltooiing van het bètagebouw, konden ook die noodlokalen verdwijnen.
De noodlokalen rechts voor de school zijn in 2019 vervangen door het Artgebouw, rechts op de foto.

 

Bronnen

  • Archief Historische Kring Bussum
  • Archief Willem de Zwijgercollege
  • ‘Gerrit Borgers’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1988, blz.125 e.v.
  • ‘Het Goois Lyceum wordt gesloten. Experiment mislukt’, in: De Telegraaf, 27 juni 1953
  • luchtfoto.nl
  • Martin Heyne: Bussum, Beeld van een dorp. Bussum 1999, blz. 21
  • ‘Wat Drafna zal vervangen’ in: Het Vaderland, 8 augustus 1941

 

 

 

Actueel

Fusie archiefdiensten in aantocht

   
 

De archieven van Gooise Meren /Huizen -met de vestiging in Naarden Vesting- en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum, dat voor Hilversum, Wijdemeren, Laren en Blaricum archieftaken uitvoert, gaan fuseren. Dat meldt Bussums Nieuws Extra op basis van een collegebrief van wethouder Geert-Jan Hendriks aan de gemeenteraad van Gooise Meren. Volgens hem blijkt de schaalgrootte van de afzonderlijk archiefdiensten niet meer passend voor de opgaven waar het archief tegenwoordig voor staat, zoals het digitaal opslaan en beheren in een E-depot. 'Het onderzoek naar deze optie laat weinig ruimte voor twijfel: fuseren is een uitgelezen kans om te komen tot een robuuste organisatie die beter toegerust is voor de opgaven van de archiefdiensten'  staat in de brief.

Lees meer...

Foto van de maand

Juni 2022

Dit is de Groot Hertoginnelaan, vermoedelijk jaren ’20 of ‘30 van de vorige eeuw. Wat opvalt is de rust, die de foto uitstraalt. Een groot contrast met al het verkeer dat nu door de laan rijdt. De kinderen konden toen hier nog op straat spelen. We zien drie grote villa’s, waarvan er enkelen nu ook nog moeten staan, maar door de huidige begroeiing aan het oog zijn onttrokken. Kunt u ons vertellen welke dat zijn en welke huisnummers het betreft? Uw reactie gaarne naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Excursie grafheuvels

Vrijdagmiddag 10 juni maakte een groep vrijwilligers van de Historische Kring Bussum  en andere belangstellenden een ontdekkingstocht naar de grafheuvels in het heidegebied tussen Bussum en Hilversum. Dit onder leiding van Sander Koopman van de archeologenvereniging ANW Naerdincklant. De excursie betekende een pittige wandeling van ruim twee uur over de Bussumerheide en de Westerheide. Daarbij werden de grafheuvels bekeken, het gebied met het urnenveld en de Lange Heul, met de plaats van een verdwenen middeleeuwse boerderij, waar ook een grafheuvel heeft gelegen.

Lees meer...

We hebben 125 gasten en geen leden online