Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 85


Vliegveld Hilversum

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Een van de andere activiteiten van de heer W. Buising betreft de geschiedenis van het vliegveld Hilversum gedurende de oorlog. Hij is al lange tijd bezig onderzoek te doen naar alles wat zich vanaf de oprichting in 1936, de mobilisatietijd, tot eind 1945 daar afgespeeld heeft. Zijn er leden die hem op weg kunnen helpen met gegevens over het vliegveld, misschien wel met foto's of ervaringen die men zelf opgedaan heeft. Mogelijk hebben er mensen daar gewerkt via bouwfirma's uit Bussum. Hij is geïnteresseerd in alles wat dit vliegveld aangaat, omdat het een heel erg moeilijk onderwerp blijkt te zijn. Het vliegveld is nooit zo heel actief gebruikt door de Nederlandse Luchtmacht voor de oorlog of daarna door de Duitse Luftwaffe. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld de vliegvelden Soesterberg of Schiphol.

Wellicht kunt u hem helpen bij de volgende vragen:
1. Is er wat bekend over het vooroorlogse noodlandingsterrein dat op de grens tussen Hilversum en Bussum lag (ten westen van Bussum in de Hilversumse Meent).
2. Is er wat bekend over de familie van de dienstplichtig soldaat Tjeerd van Dijk uit Bussum, die op 10 mei 1940 het leven liet tijdens de aanval op vliegveld Hilversum.
3. Zijn er gegevens bekend van het vallen van (engelse) bommen in de nacht van 8 op 9 maart 1942 in of bij Bussum?
Uw reacties kunt u richten aan de redactie van dit blad, die over zijn adres beschikt.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 85


Lezers reageren: onheil uit de lucht

Johan H.M. Klijnman

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De heer W. Buising reageerde op het artikel op pagina 8 in het Contactblad van april 2000. Hij is al vijftien jaar bezig met onderzoek naar de luchtoorlog boven 't Gooi en de provincie Utrecht. Daartoe verzamelt hij alles wat met dit onderwerp te maken heeft. Inmiddels beschikt W. Buising over gegevens van ongeveer driehonderd neergestorte vliegtuigen, een klein aantal vergeleken met de 4.000 tot 5.000 stuks die volgens hem vermoedelijk zijn neergegaan in Nederland.

Hij probeert elke crash zo compleet mogelijk te krijgen door het verzamelen van brandweer rapporten, politieberichten, foto's en door het vinden van getuigen en zo mogelijk de betrokken vliegers zelf.

Mocht iemand de heer Buising kunnen helpen aan gegevens of foto's die betrekking hebben op tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen, dan houdt hij zich aanbevolen. Uw reacties kunt u richten aan de redactie van dit blad, die over zijn adres beschikt.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 84


Bussumkalender

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Wegens het succes van vorig jaar heeft ons lid de heer J.H. Schweitzer opnieuw een kalender samengesteld met oude foto's van Bussum. De kalender kreeg de naam "Aan de grenzen van Bussum" en is te koop bij drukkerij "Atlantis" aan de Poststraat en kost f. 7,-.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 83-84


Gelezen voor de Historische Kring Bussum:

Ester Blom: De vlam van  het menselijk denken. Nico van Suchtelen (1878-1949)

Joke van den Bosch

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De biografie van Nico van Suchtelen werd door zijn kleindochter, Ester Blom (1948), geschreven. Uit deze levensbeschrijving komt Van Suchtelen naar voren als een zeer veelzijdig man met een brede belangstelling voor de wereld om hem heen. Het boek geeft tegelijkertijd een aardig inzicht in het leven en levensgevoel van kunstenaars en geleerden en hun onderlinge relaties in het Nederland van het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

Van Suchtelen heeft er naar gestreefd kennis en literatuur toegankelijk te maken voor een breder publiek. Daarvan getuigen o.a. zijn werk voor "De Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkope literatuur" (de latere uitgeverij de Wereldbibliotheek) en zijn vele vertalingen. Hij consumeerde niet alleen de ideeën en gedachten van anderen maar probeerde daar ook iets mee te doen.
Zo ontstond door een oproep van hem in het Handelsblad n.a.v. de Eerste Wereldoorlog de Europesche Statenbond. En ook aan de emancipatie van vrouwen droeg hij zijn steentje bij: door de Wereldbibliotheek werd het maandblad Leven en Werken, bestemd voor meisjes en vrouwen die willen of moeten werken, uitgegeven. En als de psychoanalyse haar intrede doet is hij in 1919 één van de oprichters van de Studievereniging voor Physical Research.

Kortom een sociaal en internationaal denkend mens die heeft gewoekerd met zijn talenten en die heeft getracht kennis en inzichten toegankelijk te maken voor anderen. Maar hij was meer dan een doorgeefluik en nam niet kritiekloos andermans ideeën over.

Zijn contacten met het dorp Bussum beperken zich tot slechts 3, weliswaar niet onbelangrijke, momenten in zijn leven.
Het eerste contact ontstaat rond 1900. Nog in zijn middelbare schooltijd stuurt hij Frederik van Eeden één van zijn pennevruchten toe. Na zijn examen brengt hij dan zijn eerste bezoek aan het Bussumse Walden.
Nico van Suchtelen was niet wat je noemt een kamergeleerde. Naast zijn belangstelling voor de literatuur, exacte en staatswetenschappen kon hij bijvoorbeeld als student ook opgaan in het werk in de kolonie van Van EedenZijn verblijf op Walden, eerst als gast en betalend logé, later als niet-betalende kolonist, ervoer hij als een bevrijding uit het burgerlijke Haarlem waar hij zijn middelbare schooltijd grotendeels had door gebracht. Hier ontmoette hij ook de vier vrouwen die zijn leven zouden beïnvloeden: Martha van Eeden (de vrouw van Frederik), Betsy van Hoogstraten (een vriendin van Van Eeden) en haar dochters Mary en Cany. De eerste zorgt in zijn kolonietijd als een moeder voor hem; de tweede zal later zijn schoonmoeder worden; de derde wordt zijn eerste (?) en onbeantwoorde liefde en de vierde wordt zijn (eerste) vrouw. Na Mary's afwijzing (zij verlooft zich met Rudolf Mauve) vindt hij troost bij Carry, de andere dochter van Betsy. Moeder en dochter hadden inmiddels Walden verlaten omdat daar Truida Everts als nieuwe vriendin van Van Eeden, haar intrede had gedaan. Carry laat dan haar eigen huis in Bloemendaal bouwen. Nico trouwt haar in 1902 en trekt bij haar in. Betsy laat een huis vlak naast hen bouwen. En dat blijft zo: voordurend is zijn schoonmoeder in de buurt. Dat kan soms handig zijn, je hebt altijd een oppas in de buurt, maar het kan ook de verhoudingen in een gezin vertroebelen. Esther Blom vermoedt dan ook dat de aanwezigheid van Betsy de relatie tussen Carry en Nico nadelig heeft beïnvloed.

Het tweede contact met Bussum vindt plaats als hij zich in 1912 met zijn gezin en schoonmoeder tijdelijk vestigt in Bussum op de Kon. Sophielaan. In die tijd zou hij kennisgemaakt kunnen hebben met de vrouw die zijn tweede echtgenote zou worden. Tosa van der Werff woonde nl. in die tijd (vanaf haar huwelijk met Op de Coul in 1907) in de Nagtglaslaan met als achterburen het gezin van Carry's broer. Maar Esther Blom vermeldt niets over enig contact uit die tijd.

Het derde contact met Bussum is min of meer clandestien te noemen. Na de geboorte van het vijfde kind in 1918 verslechtert de relatie tussen Carry en Nico. Nico, die altijd al geïnteresseerd was in intellectuele en zelfstandige vrouwen en met hen vriendschappelijke relaties en briefwisselingen onderhield, zoekt zijn heil bij de intelligente en vrolijke Tosa van der Werff. Haar huwelijk met Theo Op de Coul stelt dan al niets meer voor. In 1921, enkele maanden na de geboorte van hun eerste
kind, trouwen Tosa en Nico. Zij gaan dan in Nico's huis in Blaricum wonen. Carry vestigt zich met haar 5 kinderen en moeder weer in Bloemendaal. Waar Van Eden hen volgens Esther Blom min of meer regelmatig bezoekt. Op Walden deed indertijd al het rijmpje de ronde: Aan wie is hij verknochter, aan moeder of aan dochter?

Verder wordt door Esther Blom het dorp Bussum niet meer genoemd. Van Suchtelen heeft nog wel contact met Van Eeden maar dat lijkt zich te beperken tot het min of meer zakelijke.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 82


 

Wie weet wie er op deze foto staan?

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel
Onderstaande illustratie aanklikbaar voor een vergroting.

Wie weet wie er op deze foto staan? Uw reactie bij de redactie.

Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. Op 8 oktober is er een Open Dag van Tussen Vecht en Eem Er is onder meer aandacht voor het bloedbad van Naarden in 1572.

Foto van de maand

September 2022

Naar aanleiding van de evenementen ter gelegenheid van de Open Monumentendag in het gerenoveerde Bensdorpcomplex, deze maand een foto van een onderdeel van het fabricageproces zoals dat aan  het begin van de vorige eeuw plaats vond in de Bensdorpfabriek. Misschien heeft een van onze lezers daar wel verhalen over gehoord van iemand die dat nog meegemaakt heeft. Vertel het ons:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er werden loodzware blokken neergelegd van Portugese steen, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu een stuk lager!  Onvoorbereide bezoekers dreigen nu een beetje naar beneden te storten. Dit zal ongetwijfeld op een aanvaardbare manier worden opgelost. 
(foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Vredesprijs en Vredeswandeling 2022

Vorige week zaterdag werd voor de zesde keer tijdens de internationale Vredesweek in Gooise Meren de Vredesprijs uitgereikt aan hen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het samenleven in de gemeente. Dit jaar ging de prijs naar De Groene Ruijter (De GRRU) en @altijdwerkplaats. De prijs wordt gesymboliseerd in een Vredesboom, die evenals vorig jaar werd geplant in de tuin van de Koptisch Orthodoxe Kerk van St. Verena aan de Ceintuurbaan in Bussum. Voorafgaand kon men deelnemen aan de vredeswandeling, die liep door Bussum-Zuid via het voormalige Bos van Bouvy (nu woonwijk), de vijver bij de Anthoniushof en de Verzetsliedenbuurt weer terug naar de Ceintuurbaan. Nol Verhagen, Klaas Oosterom en Margreet de Broekert, vrijwilligers bij de Historische Kring  gaven uitleg en toelichting over deze locaties.

We hebben 75 gasten en geen leden online